امیر امانی پور
[ همه نکته ها ] نکته های امير اماني پور (5 مورد)
  سوره اسراء آیه 24 - سجده برای پول آیا؟
خداوندی که به ما جازه نداده دربرابر پول و ثروت تواضع کنیم در باره پدر و مادر گفته:
و بالهای تواضع خویش را از محبّت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: «پروردگارا! همان‌گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده!»
  سوره اعراف آیه 22 - آدم باید از خودش خجالت بکشد!
اولین جریمه خدا برای آدم در مقابل استفاده از میوه ممنوعه ، عریان کردن او بود تا شرمسار شوند و آدم و حوا ابتداء از خود و سپس از یکدیگر خجالت کشیدند.

توضیح : آدم تا اثر گناه رو برخودش نبینه توبه اساسی نمی کنه. ادم باید از گناه و ظلمی که در حق خودش مرتکب شده خجالت بکشه.

  سوره توبة آیه 30 - ضرب المثل
یکی از ترکیبات زیبایی که در زبان عربی بسیار استفاده می شود؛ تعبیر قاتلهم الله است.
عربهای امروزی به تاثیر از قرآن برای تعبیر از دشمن از این عبارت استفاده می کنند.
[ همه سوال ها ] سوال های امير اماني پور (2 مورد)
  سوره فاطر آیه 1 - چرا فرشته ها بال دارند؟
بال در پرندگان نیروی لازم برای غلبه بر جاذبه زمین را ایجاد میکند و باعث پرواز و شناور نگه داشتن پرنده در آسمان میشود. ولی فرشته که بنا بر باور مومنان موجودی غیرمادی است چه نیازی به بال دارد؟ چگونه بر موجودی که دارای جرم نیست، نیروی جاذبه وارد میشود؟

توضیح : آیا این مسئله ایی تمثیلی است؟

  سوره توبة آیه 80 - تعیین مصداق
واقعا با ان رحمت بی کرانی که خدا دارد چه کسانی هستند که به این مرتبه از هبوط می رسند؟
آیا می توانیم این افراد را تشخیص دهیم؟
به نظر من این آیه یکی از دلایلی است که قران بر وجوه گوناگون تفسیر می شود.
آیا می توان جواب قاطعی در پاسخ به این آیه داد تا جایی برای احتمالات دیگر گذاشت؟