منتظر منتظر
سلام" از سایت بسیار عالی و پرمحتوا و تأثیر گذارتان بسیار متشکرم و دعاگویتان هستم التماس دعا
[ همه پیام ها ] پیام های منتظر منتظر (1 مورد)
  سوره حمد آیه 1 - بسم الّه

هر کاری را انشاءالله با نام خداوند بزرگ آغاز کنیم و خود را همچون قربانیهای حاجیان نشاندار کنیم تا انشاءالله سرانجام و پایان کار مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های منتظر منتظر (11 مورد)
  سوره نبا آیه 5 -
ثُمَّ کَلاَّ سَیَعْلَمُونَ
باز هم چنین نیست(که می پندارند)، زودا که بدانند
  سوره نبا آیه 4 -
کَلاَّ سَیَعْلَمُونَ
چنین نیست(که می پندارند)، زودا که بدانند
  سوره نبا آیه 3 -
الَّذی هُمْ فیهِ مُخْتَلِفُونَ
همان که همواره در آن اختلاف دارند
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های منتظر منتظر (11 مورد)
  سوره نبا آیه 4 - نسیم حیات
چنین نیست زودا که بدانند
در این آیه و آیه بعدی ثم کلا سیعلمون خداوند در این مورد با لحنی تهدید آمیز به آنها اخطار میدهد که باشد بزودی خواهید فهمید که صحت دارد یا خیر و میشود گفت البته به نظر شخصی این حقیر که ولایت و معاد نوعی خط قرمزی است که در عین ناباوری و انکار کسی در آن ورود کند و بخواهد از روی نیت و هدف انکار آن، وارد این بحث شود، این تهدید شامل اوست که زودا بداند...
  سوره نبا آیه 3 - نسیم حیات
همان که همواره در آن اختلاف میکردند
همان معادی که در رد و انکار آن بحث میکردند و در عین حقیقت داشتن و باور داشتن آن ولیکن از روی عناد و هوی و هوس و دنیا طلبی معاد را انکار میکردند
  سوره نبا آیه 2 - نسیم حیات
آیا درباره آن خبر مهم(معاد) عَنِ النَّبَإِ الْعَظیمِ که در روایاتی ولایت حضرت علی علیه السلام را یکی از مصادیق نبأ معرفی کرده اند