محمدرضا روپیکر
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محمدرضا روپيکر (2 مورد)
  سوره کوثر آیه 1 -
ما به تو (پیامبر) کوثر عنایت کردیم(چون نسل پیامبر گرامی اسلام از زهرا(س) ادامه پیداکرده واین کثرت نسل درهمه جا بوضوح به واسطه وجود ائمه ,فرزندان ونوادگان شان دیده می شود
  سوره روم آیه 1 -
الف لام میم از رموزی است که میان خدا وپیامبر اوست وکس دیگری برآن آگاهی واطلاعی ندارد