----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
انعام
جزء : هفتم
إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوي‏ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِکُمُ اللَّهُ فَأَنَّي تُؤْفَکُونَ95فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَکَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِکَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ96وَ هُوَ الَّذي جَعَلَ لَکُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها في‏ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ97وَ هُوَ الَّذي أَنْشَأَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ98وَ هُوَ الَّذي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ شَيْ‏ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراکِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلي‏ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إِنَّ في‏ ذلِکُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ99وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالي‏ عَمَّا يَصِفُونَ100بَديعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّي يَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ کُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ101
ترجمه جناب آقاي صفوي
95) خداوند دانه و هسته را مى شکافد و از آن دو، گیاه و درخت مى رویاند. موجود زنده را از موجود بى جان پدید مى آورد و مرده را نیز از زنده برمى آورد. اى مردم، آن کس که چنین مى کند خداست نه غیر او، پس تا کى شما را از حق بازمى دارند و به سوى باطل برمى گردانند ؟

96) او شکافنده سپیده دم است، و اوست که شب را مایه آرامش قرار داده و حرکت خورشید و ماه را با حساب هایى مقرر داشته است. این است اندازه گیرى آن شکست ناپذیر دانا.

97) و اوست آن که ستارگان را براى شما پدید آورده تا به وسیله آنها در تاریکى هاى خشکى و دریا راه یابید. به راستى ما نشانه هاى یکتایى خود را براى مردمى که مى دانند به روشنى بیان کرده ایم.

98) و اوست آن که شما را از یک تن پدید آورده است، پس برخى از شما به جایگاه استقرار خود در زمین آمده اید و برخى در جایگاهى به ودیعت نهاده شده اید تا به محل استقرار خود برسید. به راستى ما نشانه هاى یکتایى خود را براى مردمى که درمى یابند به روشنى بیان کرده ایم.

99) و اوست آن که از آسمان آبى فرو فرستاد، پس به وسیله آن هر چیزى را که قابل رویش و رشد است برآوردیم، آن گاه از آن گیاهى سبز رویاندیم، و از آن دانه هایى بر هم نشسته برمى آوریم، و از درخت خرما، از شکوفه اش، خوشه هایى است نزدیک ]به هم[، و باغ هایى از درختان انگور و زیتون و انارِ همسان و غیر همسان را رویانیدیم. به میوه هر یک از آنها هنگامى که به بار مى نشیند و به رسیدنِ میوه اش بنگرید. اى مردم، در این مجموعه براى مردمى که ایمان دارند نشانه هایى از توحید هست.

100) و جنیان را شریک خدا انگاشته اند در حالى که خدا آنها را آفریده است، و از روى نادانى براى او پسران و دخترانى ساخته اند. منزه است خدا و برتر از آنچه که او را بدان وصف مى کنند.

101) خدا آسمان ها و زمین را بى آن که نمونه قبلى داشته باشند پدید آورده است. چگونه او را فرزندى باشد، در حالى که او را همسرى نبوده و هر چیزى را آفریده و او به هر چیزى داناست ؟

140
140