از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مطلق و عام بودن حکم ارث
آیه شریفه، در مقام تصریح و برطرف کردن هر گونه شبهه و توهم است و خواسته است با جمله:« لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» یک قانون و قاعده کلى تاسیس کند و بنابراین حکم این آیه مطلق بوده و به حالى از احوال یا به وصفى از اوصاف و ... مقید نیست، هم چنان که موضوع این حکم نیز که مردان باشند، عام است و به هیچ خصوصیت متصلى، تخصیص نخورده است، در نتیجه مردان آینده یعنى پسران صغیر هم مانند مردان فعلى نصیب مى‏برند.
بعد از تاسیس آن قاعده مى‏فرماید: «وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»، این جمله نیز مانند جمله قبلى تاسیس قاعده است و نیز مانند آن عام است و شائبه هیچ تخصیصى در آن نیست، در نتیجه شامل همه زنان مى‏شود، بدون هیچ تخصیصى و یا تقییدى. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : آیه شریفه، در مقام تصریح و برطرف کردن هر گونه شبهه و توهم است و خواسته است با جمله:« لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» یک قانون و قاعده کلى تاسیس کند و بنابراین حکم این آیه مطلق بوده و به حالى از احوال یا به وصفى از اوصا قالب : تفسیری موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «نصیب»
کلمه نصیب به معنای بهره و سهم است و اصل آن از نصب است که به معنای بپا داشتن است و بهره و سهم را به این مناسبت نصیب خوانده‏اند که هر سهمی هنگام تقسیم از سایر اموال جدا می‏شود تا با آن مخلوط نگردد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 313 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «ترکه»
کلمه ترکه به معنای مالی است که بعد از مرگ یک انسان از او باقی می‏ماند، کانه میت آن را ترک می‏کند و سپس از دنیا کوچ می‏نماید، پس استعمال اصلی این کلمه استعاره‏ای بوده و به تدریج متداول و معمول شد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 313 قالب : لغوی موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «اقربون»
کلمه اقربون به معنای خویشاوندان است که نسبت به انسان قریب و نزدیک هستند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 313 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای لفظ «فرض»
کلمه فرض به معنای قطع هر چیز محکم و جدا کردن بعضی از آن، از بعضی دیگر است و به همین جهت در معنای وجوب استعمال می‏شود، برای اینکه انجام دادنش واجب و امتثال امرش قطعی و معین است و نه مردد در اینجا نیز سهم و نصیبی که فرض شده ادایش معین و قطعی است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 313 و 314 قالب : لغوی موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابتکار دین اسلام در تشریع قانون ارث
مساله وراثت، آنگونه که در اسلام تشریع شده، هیچ نظیری نداشته است بلکه عادات و رسوم بر این جاری بود که عده‏ای از وراث، محروم از ارث باشند و این مرام آنقدر رایج بود که گوئی یک طبیعت ثانوی برای مردم به وجود آمده است، بطوری که اگر خلاف آن را می‏شنیدند عواطفشان تحریک می‏شد.( البته عواطف کاذبی که در این مورد داشتند).

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 314 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نحوه تشریع قانون ارث در اسلام
و به همین جهت خداى تعالى قبل از تشریع حکم وراثت، براى اینکه عواطف کاذب آنان جریحه‏دار نشود و زمینه پذیرش قانون ارث اسلامى در آنان به وجود آید نخست حب فى اللَّه و ایثار دینى را در بین مؤمنین تحکیم نموده و بین آنان عقد اخوت و برادرى برقرار کرد و سپس توارث بین دو برادر را تشریع نمود، و سرانجام بدین وسیله رسمى را که قبلا در ارث بردن وجود داشت نسخ کرد و مؤمنین را از تعصب ریشه‏دار و قدیمى نسبت به آن رسوم و عادات نجات داد.
آن گاه، بعد از آنکه استخوان‏بندى دین محکم شد و حکومت دین روى پاى خود ایستاد، توارث بین ارحام را تشریع کرد، اسلام قانون ارث را زمانى تشریع کرد که عده‏اى کافى از مؤمنین آن تشریع را با بهترین وجه لبیک گفتند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 314 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تصریح قرآن بر مشخص بودن سهام ارث
در جمله اول عبارت «مما ترک الوالدان و الاقربون» را آورده بود و جا داشت در جمله دوم به آوردن ضمیر اکتفا نموده و بفرماید: «و للنساء نصیب منه» (براى مردان سهمى است از اموالى که پدران و مادران و خویشاوندان‏ بجا مى‏گذارند و براى زنان نیز سهمى است از آن)، ولی اینطور نفرمود، بلکه دوباره عبارت: «مما ترک الوالدان و الاقربون» را آورد و این به خاطر آن بود که حق تصریح و فاش گوئی را ادا کرده باشد. و جای هیچ تردیدی باقی نگذارد.
و باز به همین منظور عبارت: «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ» را اضافه کرد، تا بیشتر توضیح داده باشد و بفهماند: «به صرف اینکه ارث فلان مسلمان اندک است، نباید باعث شود که در تقسیم آن مسامحه کنند».
و در آخر فرمود :«نصیبا مفروضا» و با در نظر گرفتن اینکه «نصیبا» تا آخر حال از کلمه نصیب می‏باشد، چون هر چند که آن کلمه به معنای سهم و قسمت است، ولی معنای مصدری نیز در آن نهفته است، در نتیجه این حال از نظر معنا تاکیدی بر روی تاکید و زیادتی در تصریح و رفع ابهام است، ابهام از اینکه سهام ارث مشخص شده و قطعی است، نه اشتباهی در آن وجود دارد و نه ابهامی. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 314 و 315 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  استدلال‌هایی که از «عمومیت حکم آیه و نبودن ابهام در آن» استخراج می‌شود
به خاطر دو جهت: یعنی عمومیت حکم آیه و نبودن ابهام در آن، به این آیه استدلال کرده‏اند، بر اینکه حکم ارث عمومیت دارد و حتی شامل ترکه رسول خدا(صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) هم می‏شود. (موسوی همدانی(مترجم): این سخن در مقابل کسانی که به استناد حدیثی جعلی گفته‏اند : اموال رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) بعد از رحلتش صدقه است).
و نیز استدلال کرده‏اند بر اینکه در فرائض یعنى سهام معین شده، عول نیست‏.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 315 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شان نزول احکام ارث
ابن جریر و ابن منذر و ابن ابى حاتم از عکرمة روایت نموده‏اند که در باره این آیه گفته است: در شان ام کلثوم و دختر ام کحله و یا خود ام کحله و ثعلبة بن اوس و سوید که همگى از انصار بودند نازل شده: و جریان بدین قرار بوده که یکى از آنان همسر وى و دیگرى عموى فرزندش بود، به رسول خدا (ص) عرضه داشت: یا رسول اللَّه همسر من درگذشت و مرا و دخترش را از ارث خود محروم کرد، از سوى دیگر عموى پسرش گفت: یا رسول اللَّه! او زنى ناتوان است که نه مى‏تواند با شجاعتش در جنگ‏ها شرکت و دشمنى را خوار کند و نه با سرمایه‏اش کار و کسبى پیش گیرد، بلکه باید دیگران براى او کار کنند، در حین این گفتگو بود که آیه: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ ...» نازل گردیدگردید.
علامه طباطبایی: و در بعضى از روایات منقول از ابن عباس آمده است که این آیه در باره مردى از انصار نازل شد که از دنیا رفت و دو دختر باقى گذاشت‏. (ادامه این روایت در توضیحات ذکر شده است)

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 323 قالب : شأن نزول موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علت ذکر واژه «اقربون»
اگر در میان اقربا و اولی القربی و اقربون و امثال آنها در اینجا کلمه اقربون را انتخاب کرد برای این بود که دلالت کند بر ملاک ارث و اینکه اگر وارث، ارث می‏برد به خاطر نزدیک بودن به میت است، در نتیجه هر کس که نزدیک‏تر است، در بردن ارث مقدم‏تر است. که ان شاء اللَّه بحثش در تفسیر جمله «آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً»(نساء/11)، مى‏آید. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏4، ص: 313 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بیان آیات 10-7
از این آیه قانون احکام ارث آغاز مى‏شود، و آیات قبل جنبه مقدمه براى این تشریع را داشت و قبل از بیان تفصیلى و تک تک مسائل آن، بیانى اجمالى و مجموعى آورد تا به منزله قاعده کلى بوده باشد و بفهماند که بعد از ثبوت ولادت یک فرد از فردى دیگر و یا خویشاوندیش با او، دیگر کسى بطور ثابت و دائم از ارث محروم نیست و دیگر مثل ایام جاهلیت اطفال صغیر میت و زن او از ارث محروم نیست و علاوه بر اثبات این قاعده مردم را تحذیر هم کرد از اینکه یتیمان مردم را از ارث محروم نکنند که بى بهره کردن یتیم از ارث مستلزم آن است که سایر ورثه، اموال آنان را به ظلم بخورند و در جاى دیگر این نهى را تشدید کرده بود و با این بیانات مساله رزق دادن یعنى دادن سهمى از اموال میت به خویشاوندان و ایتام و مساکین را در صورتى که هنگام تقسیم ارث حاضر باشند، بیان کرد و فرمود: به اینان هر چند وارث نیستند سهمى از مال بدهید. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏4، ص: 313 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بیان کلى براى حکم ارث
ذیل آیه شریفه: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ ...» آمده که مردم در این آیه به دو قول اختلاف کرده‏اند، بعضى گفته‏اند: آیه‏اى است محکم و غیر منسوخ، طایفه دوم گفته‏اند: نسخ شده، و قول اول از امام باقر(علیه‏السلام) روایت شده.

علامه طباطبایی: و از تفسیر على بن ابراهیم ( تفسیر قمى ج 1 ص 131) نقل شده که گفته است این آیه به وسیله آیه شریفه: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ ...»(نساء/11) نسخ شده است، لیکن این قول هیچ وجهى و دلیلى ندارد و ما در بیان سابق خود گفتیم که آیه مورد بحث در مقام بیان کلى براى حکم ارث است و بین آن و آیات نسخ نشده ارث هیچ منافاتى نیست، تا جاى این سخن باشد که کسى بگوید: آیه مورد بحث به وسیله آیات ارث نسخ شده است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏4، ص: 322 قالب : روایی موضوع اصلی : ارث گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اجر خواندن سوره نساء - حسين پاک دل
پیامبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله طبق روایتى فرمود: «هر کس
سوره نساء را بخواند، گویا به اندازه هر مسلمانى که طبق مفاد این سوره ارث مى‏برد، در راه خدا انفاق کرده است و همچنین پاداش کسى را که برده‏اى را آزاد کرده به او مى‏دهند».

بدیهى است در این روایت و در تمام روایات مشابه آن، منظور تنها خواندن آیات نیست بلکه خواندن، مقدمه‏اى است براى فهم و درک، و آن نیز به نوبه خود مقدمه‏اى است براى پیاده ساختن آن در زندگى فردى و اجتماعى.

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : روایی موضوع اصلی : ایمان گوینده : بیتا شریفی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شان نزول - مسعود ورزيده
در عصر جاهلیت عرب ، رسم چنین بود که تنها مردان را وارث مى‏شناختند و معتقد بودند آن کس که قدرت حمل سلاح و جنگ و دفاع از حریم زندگى واحیانا غارتگرى ندارد ارث به او نمى‏رسد ، به همین دلیل زنان و کودکان را از ارث محروم مى‏ساختند و ثروت میت را در میان مردان دورتر قسمت مى‏کردند.
تا اینکه یکى از انصار بنام اوس بن ثابت از دنیا رفت در حالى که دختران و پسران خردسالى به جاى گذارد ، عموزاده‏هاى او بنام خالد و ارفطه آمدند و اموال او را میان خود تقسیم کردند ، و به همسر و فرزندان خردسال او چیزى ندادند ، همسر او شکایت به پیامبر (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) کرد ، و تا آن زمان حکمى در این زمینه در اسلام نازل نشده بود ، در این موقع آیه فوق نازل شد و پیامبر (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) آن دو نفر را خواست و به آنها دستور داد که در اموال مزبور ، هیچ گونه دخالت نکنند و آن را براى بازماندگان درجه اول یعنى فرزندان و همچنین همسر او بگذارند تا طرز تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات بعد روشن گردد .

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : ارث گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.