از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
نشاء
 توضيح : فعل مضارع ثلاثی مجرد متکلم مع الغیر معتل (اجوف) مهموز
ریشه : شاء خواست / اراده کرد
معنا : میخواهیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
سیجزیهم
 توضيح : فعل مستقبل ثلاثی مجرد مفرد مذکر مغایب معتل (ناقص)
ریشه : جزی مجازات شد / پاداش گرفت
هم : ضمیر متصل بالفعل جمع مغایب
معنا: به زودی مجازاتشان میکند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » کتب صرف ونحو
حرمت
 توضيح : فعل ثلاثی مزید باب تفعیل مفرد مؤنث مغایب سالم مجهول
ریشه : حرم حریم یافت / حرام شد / حرمت یافت / محدود شد
معنا: حرام کرده شد
فعل عطف به اسم جمع مکسر ، مؤننث آمده است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني - تیبان
سیجزیهم
ریشه : جزی مجازات شد / پاداش گرفت


 توضيح :
توضیح : فعل مستقبل ثلاثی مجرد مفرد مذکر مغایب معتل (ناقص)
هم : ضمیر متصل بالفعل جمع مغایب
معنا: به زودی مجازاتشان میکند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.