از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
1) أَ لَمْ نَشْرَحْ : آیاسعه ندادیم،آیا شرح ندادیم،آیا گشایش ندادیم [ نظرات / امتیازها ]
1) صَدْرَکَ : سینۀ تو را [ نظرات / امتیازها ]
2) وِزْر : بارسنگین [ نظرات / امتیازها ]
2) وَضَعْنا : نهادیم،گذاشتیم [ نظرات / امتیازها ]
3) ظَهْر : پشت [ نظرات / امتیازها ]
3) أَنْقَضَ(نَقض) : شکست،سنگینی کرد [ نظرات / امتیازها ]
4) رَفَعْنا : بلندگردانیدیم [ نظرات / امتیازها ]
4) ذِکْرَکَ : آوازه ات را [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
1) أَلَمْ نَشْرَحْ : شرح صدر.
 توضيح : کنایه از: سعه صدر، رهائی از غم و اندوه حیرت و ضلال پیش از نبوّت، تاب تحمّل مشکلات مسؤولیّت نبوّت و رهبری، صبر و حوصله در برابر ناملایمات محیط و دردسرهای کفّار و مشرکان و دیگران است (نگا: انعام / 125، زمر / 22، طه / 25، نحل / 106). [ نظرات / امتیازها ]
2) «وَضَعْنَا» : فرو آوردیم. پائین آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
2) «وِزْر» : بار سنگین
 توضيح : مراد بار کمرشکن غم و رنج حاصل از مشاهده کفر و شرک و تبهکاریها و خونریزیها و ستمگریها و نابسامانیهای جامعه پیش از نبوّت، و تلاش و کوشش آن حضرت برای هدایت مردمان و دفع اذیّت و آزار ایشان در آغاز نبوّت است. [ نظرات / امتیازها ]
3) «أَنقَضَ» : سنگینی کرده بود. گرانبار ساخته بود.
 توضيح : مَجازاً شکستن پشت معنی می‌دهد. [ نظرات / امتیازها ]
4) «ذِکْر»: : آوازه. نام نیک. حسن شهرت.
 توضيح : آوای گواهی به پیغمبری محمّد، به دنبال گواهی به توحید خداوند، شبانه‌روز دست کم پنج بار بر فراز مناره‌ها و بر بال امواج تلویزیونها و رادیوها در آفاق طنین‌انداز است [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
1) شرح: : گشودن و گسترش بخشیدن به دل با برداشتن چیزهایى است که مانع از دریافت و احساس آن مى‏گردد.
 توضيح : شرح: این واژه در اصل به معنى گشودن و گسترش بخشیدن به دل با برداشتن چیزهایى است که مانع از دریافت و احساس آن مى‏گردد.
از شادمانى قلب به گشایش و باز شدن دل، و از اندوه دل، به گرفتگى آن تعبیر مى‏گردد. به همین تناسب از توسعه دادن به روح، که مى‏تواند گسترش دانش از راه وحى، و گسترش اخلاقى و انسانى - نظیر تحمل و مدارا و پایدارى و شکیبایى را شامل گردد - به «شرح صدر» تعبیر مى‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
2) وزر : سنگینى و گرانى
 توضيح : وزر: این واژه به معنى سنگینى و گرانى آمده است، و واژه «وزیر» از همین ریشه گرفته شده است، چراکه بارهاى گران حاکم را بر دوش مى‏کشد. و نیز به همین تناسب از گناهان بزرگ به «وزر» و «اوزار» تعبیر مى‏کنند، چرا که کیفرهارا در پى دارد. [ نظرات / امتیازها ]
3) أَنْقَضَ : صداى شکستن و جدا شدن بندها و مهره‏ها
 توضيح : انقاض: به معنى صداى شکستن و جدا شدن بندها و مهره‏ها و پیوندهایى است که زیر بارهاى گران و کمرشکن از هم جدا مى‏شوند. با این بیان واژه «نقض» به معنى «هدم» و در هم شکستن آمده است. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
1) الم نشرح : آیا گشاده نگردانیدیم [ نظرات / امتیازها ]
1) صدرک : سینه تو را (قلب تو را) [ نظرات / امتیازها ]
2) وضعنا : برداشتیم ، فرونهادیم [ نظرات / امتیازها ]
2) عنک : از تو [ نظرات / امتیازها ]
2) وزرک : سنگینی و بار گران تو را [ نظرات / امتیازها ]
3) انقض : شکست (می شکست ، سنگینی می کرد) [ نظرات / امتیازها ]
3) ظهرک : پشت تو را [ نظرات / امتیازها ]
4) رفعنا : بلند ساختیم ، بلند گردانیدیم [ نظرات / امتیازها ]
4) ذکرک : آوازه تو را ، یاد و نامت را [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
1) شرح : از کردن گوشت و امثال آن است
 توضيح :
ا لم نشرح لک صدرک راغب گفته : کلمه شرح در اصل لغت به معنای باز کردن گوشت و امثال آن است ، وقتی گفته می‏شود : شرحت اللحم معنایش این است که گوشت باز شد ، و شرحت اللحم معنایش این است که من گوشت را باز کردم، و از جمله موارد استعمالش شرح صدر است ، که معنایش باز شدن و گستردگی سینه به نور الهی و سکینتی از ناحیه خدا و روحی از او است ، و در قرآن فرموده : ا لم نشرح لک صدرک و نیز فرموده : فمن شرح الله صدره .
[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرنمونه
2) وزر : سنگینى است
 توضيح :
وزر در لغت به معنى سنگینى است ، واژه وزیر نیز از همین معنى مشتق شده است ، چون بارهاى سنگین حکومت را بر دوش مى‏کشد ، و گناهان را نیز به همین جهت وزر گویند چرا که بار سنگینى است بر دوش گنهکار.
[ نظرات / امتیازها ]
3) انقض : گشودن گره طناب
 توضيح :
انقض از ماده نقض به معنى گشودن گره طناب ، یا جدا کردن قسمتهاى به هم فشرده ساختمان است ، و انتقاض به صدائى گفته مى‏شود که به هنگام جدا شدن قطعات ساختمان از یکدیگر بگوش مى‏رسد ، و یا صداى مهره‏هاى کمر به هنگامى که زیر بار سنگینى قرار مى‏گیرد.
[ نظرات / امتیازها ]
  فريده رجبي فرد - مفردات راغب/وکتاب شناخت (علامه جعفری(ره)
1) شرح صدر :
 توضيح : شرح صدریعنی بسط وگستردگی سینه وایجادآمادگی وظرفیت لازم ازجانب خداوندبرای دریافت علوم وحقایق معنوی.وضدآن"ضیق صدر"است./(مفردات)
علامه جعفری(ره):صدردرفارسی به سینه ترجمه میشودوازموارد استعمالات این کلمه(درقرآن44مورداست)چنین برمی آیدکه دائره صدروسیع ترازقلب است.ازمختصات مهم صدر،تنگی وگشادگی وظرفیت آن است.ودرآیاتی که شامل این کلمه است،گشادی وظرفیت داشتن صدرراباپذیرش اسلام وتنگی ومحدودیت آن راباکفروانحراف توصیف کرده است.
ازجمله آیات(سوره انعام/125)،(اسری/22)و(نجم/11)
"آیا کسی که خداوندسینه اورابرای اسلام گشوده وبانوری ازپروردگارش زندگی میکند،مانندکسی است کهازاین نعمت عظمی خودرامحروم ساخته اند."(نجم/11) [ نظرات / امتیازها ]
  علي اکبر نصيري خليلي - تفسیر نمونه
1) نحله : بخشش وعطیه
 توضيح : نحلة در لغت به معنى بدهى و دین آمده ، و به معنى بخشش و عطیه نیز هست ، راغب در کتاب مفردات مى‏گوید : به عقیده من این کلمه از ریشه نحل ( به معنى زنبور عسل ) آمده است زیرا بخشش و عطیه شباهتى بکار زنبوران عسل در دادن عسل دارد [ نظرات / امتیازها ]