لیست نکته های مهدي شريف رضويان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انشقاق آیه 13 - ارزیابی شادی
به نظر می رسد شادیی که منجر به غرور و فرو رقتن در شهوات شده و مالا موجب به سخره گرفتن دعوت انبیاء گردد ، خسارت بار است و به زودی اسباب گریه او را فراهم می کند (فسوف یدعوا ثبورا).پس جا دارد ما شادیهای خود را در میان خانواده و دوستان و همفکران مورد مداقه قرار دهیم که آیا ثمره این شادی چیست غرور یا رضای خداوند و جلوه ای رحمانی ؟
قالب : اخلاقی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : غرور- خودبینی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 59 - علت عدم ارجاع
اگر بعد از اختلاف ارجاع را به اولی الامر ذکر نفرموده برای اینست که ایشان نمی توانند حکم جدیدی وضع نمایند فقط می توانند از حکم خدا و رسول پرده بردارند.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : خلاصه تفاسیر-عباس پورسیف موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 58 - علت تقدم
علت تقدم امانتداری بر رعایت عدل اینست که اگر همه امین باشند نزاعی پیش نمی آید تا نیاز به داوری باشد.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : خلاصه تفاسیر-عباس پورسیف موضوع اصلی : اخلاق خوب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 57 - علت به کار بردن س و سوف
در مورد کفار از کلمه "سوف" که آینده دور را نشان می دهد ، استفاده شد (آیه قبل) در حالی که برای مومنین "س" که دلالت بر آینده نزدیک دارد ، آمده و این بیان می کند که رحمت خدا بر غضبش پیشی دارد.
قالب : قواعد عربی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : خلاصه تفاسیر-عباس پورسیف موضوع اصلی : صفات خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 148 - انطباق یک حکم تشریعی با یک حکم تکوینی
این آیه می تواند با یک مسئله تکوینی منطبق باشد ، ئ بخواهد از قضا و قدریکه برای هر کسی از ازل تقدیر شده خبر دهد ، و جمله "فاستبقو الخیرات"بخواهد بفهماند : که احکام و آداب برای رسیدن به همان مقدرات تشریع شده است.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : المیزان - جلد 2 - صفحه 210 موضوع اصلی : هدایت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 211 - سنت تبدیل نعمت به عقاب
جمله "و من یبدل نعمه الله " تا جمله " العقاب"از قبیل وضع کلی در مورد جزئی است ، تا دلالت کند بر اینکه حکم نامبرده سنتی است در همه ادوار
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : تفسیر المیزان - جلد 3-صفحه 211 موضوع اصلی : داستان حضرت موسی (علیه‌السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 208 - مقصود از "خطوات"
باید از همان ابتدا جلوی شیطان ایستاد تا کار به ارتکاب گناهان بزرگ نرسد و تعبیر "خطوات" این را می رساند
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : خلاصه تفاسیر-عباس پورسیف موضوع اصلی : اطاعت- پیروی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 134 - پافشاری در امور بی حاصل
اگر این آیه دو بار تکرار شده ، برای این بود که یهود و نصاری در این بگو و مگو پافشاری زیادی داشتند ، و از حد گذرانده بودند ، بااینکه هیچ سودی به حالشان نداشت.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : المیزان - جلد 2 - صفحه 185و186 موضوع اصلی : جدال باطل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : این آیه عیناً در آیه‌ی 141 بقره نیز تکرار شده است.
  سوره بقرة آیه 141 - بحث های بیهوده
"تلک امه قد خلت" یعنی اصلا دعوا بر سر اینکه فلان شخص از چه طایفه ای بوده ، و آندیگری از کدام طایفه ، چه سودی دارد ؟ و سکوت از این بگو و مگوها چه ضرری ؟ آنچه الان باید بدان بپردازید مسائلی استکه فردا از آن بازخواست خواهید شد.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : المیزان - جلد 2 - صفحه 185 موضوع اصلی : جدال باطل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 114 - مصادیق تخریب مسجد
مصادیق آیه " و سعی فی خرابها " عبارتست از هر عملی که که رونق مسجد را کم و مردم را سرگرم و از یاد خدا غافل کند میباشد.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : خلاصه تفاسیر-عباس پورسیف موضوع اصلی : شماتت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>