لیست ترجمه های مريم محراب بگي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 75 - مجمع البیان
و کسانى که از آن پس ایمان آوردند و [در راه خدا ]هجرت نمودند و همراه شما [ایمان آوردگان ]به جهاد [خالصانه ]برخاستند، آنان از شمایند و در کتاب خدا خویشاوندان، برخى از آنان نسبت به برخى [دیگر در میراث ]سزاوارترند بیقین خدا به هر چیزى داناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 74 - مجمع البیان
و کسانى که ایمان آوردند و دست به هجرت زدند و در راه خدا به جهاد پرداختند و [نیز ]آنان که [هجرت کنندگان را ]جاى دادند و یارى رساندند، [همه ]اینان ایمان آوردگان راستین‏اند. آنان آمرزش و پاداش گرانقدرى خواهند داشت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 73 - مجمع البیان
و آن کسانى که کفر ورزیدند دوستان یکدیگرند [و بر شماست که رابطه دوستانه خود را با آنان بگسلید]. اگر این [دستور] را به کار نبندید، در زمین [و زمان ]فتنه و فسادى بزرگ پدید خواهد آمد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 72 - مجمع البیان
بى‏گمان کسانى که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با دارایى ها و جان‏هاى خود در راه خدا به جهاد برخاستند، و [نیز] آن کسانى که [هجرت کنندگان را ]جاى دادند و یارى نمودند، آنان هستند که برخى از آنان دوستان برخى دیگرند و آن کسانى که [به خدا و پیامبرش‏] ایمان آوردند و [از قلمرو سلطه شرک گرایان و ظالمان ]هجرت نکرده‏اند، چیزى از دوستى آنان براى شما نیست تا هجرت نمایند. و اگر در [راه ]دین از شما یارى خواستند، یارى رسانى [به آنان ]بر عهده شماست، مگر آن که [یارى خواهى شان‏] بر ضد گروهى باشد که میان شما [توحیدگرایان‏] و آنان پیمانى [براى همزیستى و عدم تعرض بسته شده ]است. و [بهوش باشید که خدا به آنچه انجام مى‏دهید بیناست.]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 71 - مجمع البیان
و اگر [این دستگیر شدگان‏] بخواهند [پس از گذشت و بزرگ منشى تو که آزادشان مى‏ سازى، در میدان دیگرى ] به تو خیانت روا دارند [نگران مباش؛ چرا که ] پیش از این نیز به خدا [و دین او ]خیانت ورزیدند، امّا [خدا تو را] بر آنان قدرت بخشید، و خدا دانا و فرزانه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 70 - مجمع البیان
هان اى پیامبر! به اسیرانى که در دست شما هستند بگو: اگر خدا در دل‏هاى شما[حق جویى و ]خیرى سراغ داشته باشد، بهتر از آنچه [در برابر رهایى تان‏] از شما گرفته شده است به شما ارزانى مى‏دارد و [گناهان‏] شما را مى‏آمرزد. و [بدانید که‏] خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 23 - ترجمه خرمشاهی
اى مؤمنان پدران و برادرانتان را اگر کفر را از ایمان خوشتر دارند، دوست مگیرید، و آنان که از شما ایشان را دوست گیرد، آنانند که ستمکارند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 22 - ترجمه خرمشاهی
همواره -جاودانه‏- در آنند، چرا که نزد خداوند پاداشى بزرگ است‏.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 21 - ترجمه خرمشاهی
پروردگارشان ایشان را به رحمت و رضوان خویش و بوستان هایى که در آنها ناز و نعمتى پاینده دارند، بشارت مى‏ دهد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 20 - ترجمه خرمشاهی
کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده‏اند و در راه خداوند به مالشان و جانشان جهاد کرده‏اند، نزد خداوند بلند مرتبه‏ترند و اینانند که رستگارند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 32
  • >
  • >>