لیست ترجمه های آسيه افشار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بلد آیه 6 - ترجمه قرآن طاهری
مى‏گوید: مال فراوانى را تباه کردم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 5 - ترجمه قرآن طاهری
آیا مى‏پندارد که هیچ کس قادر نیست بر او دست یابد؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 4 - ترجمه قرآن طاهری
که انسان را در تعادل آفریده‏ایم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 3 - ترجمه قرآن طاهری
و این شهر امن [مکه‏]،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 2 - ترجمه قرآن طاهری
در حالى که تو در این شهر سکونت دارى،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 1 - ترجمه قرآن طاهری
سوگند یاد مى‏کنم به این شهر [مقدس مکه‏]،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 15 - ترجمه قرآن طاهری
و بالشهایى ردیف شده،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 14 - ترجمه قرآن طاهری
و جامهایى نهاده،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 13 - ترجمه قرآن طاهری
در [کنار] آن، تختهایى رفیع،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 12 - ترجمه قرآن طاهری
در آن [بهشت‏] چشمه‏سارى روان است،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 15
  • >
  • >>