لیست لغت های حسن حميدي سولا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره قیامة آیه 11 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
لا وَزَرَ : پناهگاهی نیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 10 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
أَیْنَ الْمَفَرُّ : کجاست گریزگاه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 8 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
خَسَفَ : خسوف کرد ،بی فروغ شد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 7 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
بَرِقَ الْبَصَر : چشم مات و باز ماند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 7 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
اذا : زمانی که
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 6 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
ایان : چه زمانی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 6 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
یسئل : می پرسد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 5 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
اَمَامَهُ : پیش رویش ، درآینده ی خود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 5 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
لَیَفجُرَ : برای اینکه گناه کند، که مرتکب فسق و فجور شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 5 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
یرید : می خواهد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 62
  • >
  • >>