لیست لغت های آسيه افشار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ضحی آیه 11 - فرهنگ لغت لاروس
حدّث : سخن بگو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ضحی آیه 10 - فرهنگ لغت لاروس
لا تنهر : مرنجان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ضحی آیه 9 - فرهنگ لغت لاروس
لا تقهر : مران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ضحی آیه 8 - فرهنگ لغت لاروس
عائلاً : تهی دست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ضحی آیه 7 - فرهنگ لغت لاروس
ضالاً : گمراه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ضحی آیه 6 - فرهنگ لغت لاروس
فآوی : پس پناه داد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 1 - فرهنگ لغت لاروس
منفکین : : جدای از هم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 2 - فرهنگ لغت لاروس
یتلوا : : تلاوت میکند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 3 - فرهنگ لغت لاروس
قیمه : : ارزشمند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 4 - فرهنگ لغت لاروس
البینه : : راه روشن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>