لیست لغت های آرش طوفاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 109 -
تُرجعُ : بر می گردد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 106 -
وُجوهٌ : چهره ها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 106 -
تَسوَدُ : سیاه می شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 106 -
فذوقوا : پس بچشید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 95 -
ملّة : دین- مذهب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 88 -
العذاب : شکنجه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 88 -
خالد : جاودان، ابدی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 67 - لاروس- دهخدا
حنیف : کسی که پیرو حق است، پاک، راست کردار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 63 -
تَولّوا : رویگردان شدند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 60 - 1- فرهنگ دهخدا 2- اقرب الموارد
الممترین : شکاک ها
توضیح : کلمه «الممترین» از ریشه واژه «اِمتراء» می باشد که به معنای : دو دلی کردن و شک کردن می باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 6
  • >
  • >>