لیست لغت های عليرضا يعقوبي سورکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره صافات آیه 51 - قاموس قرآن
قَرینٌ : دوست و همنشین - همتا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 44 - قاموس قرآن
سُرُرٍ : تخت ها ( جمع سریر)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 42 - قاموس قرآن
فَواکِهُ : میوه ها ( جمع فاکهه )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 41 - قاموس قرآن
رِزْقٌ : روزی - نصیب وبهره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 40 - قاموس قرآن
الْمُخْلَصینَ : خالص شدگان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 39 - قاموس قرآن
تُجْزَوْنَ : پاداش وجزا داده میشوید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 36 - قاموس قرآن
مَجْنُونٍ : دیوانه - بی عقل
توضیح : کلماتی که ازریشه ج ن ن مشتق شده اند همگی معنای پنهان بودن درآنها وجود دارد - مجنون = کسی که عقلش پنهان است - جنّ = موجودی که پنهان است - جنین = آنچه در رحم پنهان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 38 - قاموس قرآن
الْأَلیمِ : دردناک- آزاردهنده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 37 - قاموس قرآن
صَدَّقَ : تصدیق نمود - راست شمرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 35 - قاموس قرآن
یَسْتَکْبِرُونَ : تکبر میورزند- سرکشی میکنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 4
  • >
  • >>