لیست پیام های مرتضي حاجي احمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تکویر آیه 4 - خدشه بر طرح مسئله انقراض یا عدم انقراض نسل شتر تا قیامت
🔺نکته :
برخی به استناد ذکر واژه عشار در آیه شریفه 4 سوره مبارکه تکویر؛ این نتیجه را استنتاج نموده اند که "نسل شتر، تا زمان حوادث آغازین قیامت، منقرض نخواهد شد".
🌱این گزاره از دو منظرقابل خدشه است:
1- به نظر می رسد ذکر عشار توسط قرآن کریم؛ صرفاً برای تاکید بر بی ارزش بودن دارائی های دنیوی انسان در روز قیامت و مفید نبودنش به حالات انسان است و لزوماً به معنای حشر همزمان شخص به همراه شتران با ارزشش نیست.
2- بر فرض تحقق انقراض نسل یک موجود، این انقراض دلیلی بر عدم امکان حشر و احضار مجدد آن در روز قیامت و توسط حضرت باری تعالی نیست. والله اعلم🌷
قالب : تفسیری گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روزhttps://t.me/Aye_rooz موضوع اصلی : معاد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 11 - پیام های آیه شریفه 11سوره مبارکه تکویر :
1 - آسمان در قیامت برکنده و برچیده خواهد شد.
2 - آسمان، همچون سقفى فراگیر و پوسته اى پوشاننده و قابل ازاله است.
3 - آسمان، پوششى است که تا قیامت باقى خواهد ماند.
4— به نظر اغلب مفسران، منظور از کشط آسمان درآیه شریفه 11 سوره مبارکه تکویر؛ پرده برداری از اسرار آن بوده و تعبیر اینکه در قیامت همه اجرام آسمانی در هم پیچیده می شود از این عبارت، مناسب به نظر نمی رسد.🌷
قالب : تفسیری گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://t.me/Aye_rooz موضوع اصلی : نشانه های قیامت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 36 - #صاحب؛ همیشه به معنای مالک نیست.
🌱 کاربرد معنای مصطلح کلمه "صاحب" در زبان فارسی به مفهوم "مالک" ؛ ذهنیت انحرافی تملک زن توسط مرد در اسلام را در برخی موارد به ذهن متبادر کرده است که به دلایل زیر غلط است:
1- علیرغم وجود معنای مالک برای صاحب در عربی؛ این معنی، تنها معنی آن نیست.
2- ضمیر در آیه شریفه 36 سوره مبارکه عبس؛ طوری نیست که به مرد و یا زن برگردد و هر دو را شامل می شود. پس حتی اگر معنای "مالک" را از این "صاحب" دریافت کنیم؛ اختصاص به زن یا مرد نداشته و هر دو را شامل می شود.
3- صاحب از ریشه "صحب" می باشد.
🌱"صحب" در لغت به معنای ملازم و همراه است.آنکه ملازم کسی یا چیزی باشد و در عرف به کسی اطلاق می شود که ملازمتش زیاد باشد. (مفردات راغب)
از این منظر زن و شوهررا "صاحب" هم می دانند که ملازم و مصاحب همدیگر هستند.🌷
قالب : لغوی گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://t.me/Aye_rooz موضوع اصلی : انسان در قیامت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 26 - 🍁 تاملی در ترجمه های رایج تاکیدات قرآنی :
🔸یکی از پرکاربردترین تاکیدات قرآن؛ استفاده از "مفعول مطلق" در آخر جمله است.برای نمونه "
💐 کلاَّ إِذا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا فجر/21
💐 أنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا عبس/25
💐 ثمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا عبس/26
که در آنها "دکّا "؛ " صبّاً " و "شَقّاً " مفعول مطلقی است که برای تاکید بکار رفته است.
🌱این تاکیدها در ترجمه های رایج قرآن کریم؛ فقط با افزودن یک "یا" به آخر معنای هر فعل بصورت "تعجبی" معنی می شود.(برای مثال در نمونه های صدرالاشاره بصورت "کوبیدنی"؛ "ریختنی" و " شکافتنی" ترجمه شده اند که خالی از مفاهیم رسا می باشد)
🔺به نظر میرسد این نوع تاکید؛ علاوه بر اینکه نشان دهنده شگفتی حاصل از آثار افعال بکار رفته در اول جمله( برای مثال: دُکَّتِ؛ صَبَبْنَا و شَقَقْنَا) است بلکه بسته به معنای فعل؛ بیانگر "توصیف برترین و یا بدترین (سخت ترین) شکل ممکن از انجام افعال" مزبور است که مع الاسف در ترجمه های رایج قرآن کریم، مغفول مانده است.
🌱ترجمه های صحیح در مثالهای مزبور:
دکّا = سخت ترین کوبیدن
صبّاً = برترین بارش(ریختن)
شَقّاً = برترین شکافتن؛ شکافتنی بی نظیر.
والله اعلم🌷
قالب : قواعد عربی گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز https://t.me/Aye_rooz موضوع اصلی : بلاغت قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 8 - ● تاملی قرآنی در وجه تسمیه سازمان منافقین
به بیان قاطبه مفسران قرآن کریم آیات شریفه 8 الی 16سوره مبارکه بقره؛ به بیان صفات منافقین و عذاب آن‌ها پرداخته و اعلام می فرماید که "منافقین" قلباً کافر هستند.
🔹 در جغرافیای سیاسی امروز، آنچه از نام "منافقین" به ذهن متبادر می شود تسمیه ای است که به سازمان موسوم به "مجاهدین خلق ایران" نهاده شده است.
🌱در محاربه آنها بویژه بعد از خرداد 60 که به درگیری مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران و نهایتاً دریوزگی و پناه بردن به دشمن درحال جنگ با سربازان وطن،انجامید، کمترین تردیدی وجود ندارد.
🌱اما به نظر می رسد نام گذاری خوبی درباره آنان صورت نگرفته است.
چرا که گروه عمده ای از آنان جوانان احساساتی اوایل انقلاب بودند که مع الاسف، در گروه بندی های خاص آن دوره، از تشخیص حق و باطل -آن هم با تصور مجاهده در راه خدا - عاجز مانده و در دود و غبار دوران فتنه و آتش جهل خویش سوزاندند و سوختند.
🌱این گزاره در صورت صحت، نشان می دهد نامگذاری ایشان به نفاق، که قرین دو روئی و دروغ و فریب است، با نشانه های قرآنی آن سازگار نیست.
🔺به نظر می رسد غیر از رهبری خائنانه آنها که از همان بهمن 57 در جاه طلبی و صفت رذیله سودای انحصار حاکمیت گرفتار بودند، قاطبه بدنه سازمان مزبور "ضالین" و گمراهانی بودند که در اثر تداوم جهل و خطا، به "محاربه" کشیده شدند.
به نظر میرسد، تسمیه دو مرحله ای "ضالین" و "محاربین" بیشتر با صفات این دسته، هم خوان باشد. والله اعلم 🌷
قالب : لغوی گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز https://t.me/Aye_rooz موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 8 - نکات و پیامهای آیه شریفه 8 سوره مبارکه عبس
1 - ابن ام مکتوم، با آن که از دیدن عاجز بود، براى رساندن خویش به مجلس وعظ و ارشاد پیامبر(ص)، راه را با شتاب مى پیمود.
من جاءک یسعى
2 - معارف دین، سزاوار جستجو و تلاش در راه فراگیرى آن از محضر عالمان است.
من جاءک یسعى
3 - درک محضر استاد و تلاش براى حضور در مجلس او، از وظایف طالبان دانش است.
جاءک یسعى
5 - برای به کمال رسیدن، تنها خشیت کافی نیست
خشیت درونى با تلاش و حرکت بیرونى باید توأم باشد. (یسعى‏ 8 و ایه بعدی : 💐"و هو یخشى عبس/9 ‏) 🌷
قالب : تفسیری گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://t.me/Aye_rooz موضوع اصلی : اصحاب پیامبر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 5 - در معنای "استغنی"
🔹گاهی؛ عدم دقت در ترجمه دقیقه لغات قرآن کریم؛ تفسیر آیه را از مسیر اصلی خارج می کند.
🌱عده ای از مفسران، موضوع آیه را به مسئله فقر و غنا کشیده و (به استناد نکوهش موجود در مفاد شریفه ی "استغنی") اینگونه استنباط کرده اند که نباید فقیر و غنی را یکی دانست و فقیر و مستضعف را باید مقدم دانست !
🌱در حالی که در اینجا سخن از فقر و غنا نیست. امتیاز ابن ام مکتوم، فقر و نابینائی نبود. امتیاز او،اشتیاق برای تقویت ایمان و یادگیری قرآن بود.
🌱این اشتباه از آنجا نشات گرفت که لغت " اِستَغنی" را " خود را ثروتمند دانست" معنا کردند. در حالی که مراد از " استغنی" ؛"خود را بی نیاز دانست" است. یعنی سران قریش که خود را از پند و اندرز حضرت رسول اکرم(ص) و قرآن کریم؛ بی نیاز می دانستند. والله اعلم 🌷
قالب : لغوی گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://telegram.me/Aye_rooz ؛ تفسیر استاد بهرام پور موضوع اصلی : اخلاق بد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 9 - ● تاملی درمعنای"ما یشعرون" در آیه شریفه9 سوره مبارکه بقره
🔹به نظر می رسد در برخی تفاسیر، دقت لازم در موضوع " ما یشعرون" صورت نگرفته و از آن به عدم شعور منافقین در تشخیص حق و باطل تعبیر شده است.
🌱نداشتن قدرت تشخیص حق و باطل امری ارادی نیست. این در حالی است که منافقین در تشخیص خوب و بد عاجز نیستند. صفت بارز آنها، دروغگوئی است که صفت رذیله ارادی است. مرضی که سبب مجازات آنها با افزایش آن توسط خداوند متعال است. این امر نشان می دهد منافقین، حق را می شناسند و آنچه که خداوند متعال از عدم شعور ایشان بدان اشاره می فرماید به "کج فهمی و خیال خام آنها در تصور غلط توانائی شان بر فریب خدا و مردم" بر می گردد. والله اعلم🌷
قالب : لغوی گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://telegram.me/Aye_rooz_Quran موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 30 - انسان دوبار پا به عرصه وجود و زمین گذاشته است
برداشت از آیه شریفه
انسان دوبار به روی زمین پای گذاشته است.
1-از نظر علم زمین شناسی؛ انسان حدود 2 میلیون سال است که پا به عرصه وجود گذاشته است در حالی که به استناد تورات، از خلق آدم فقط حدود 8000 سال می گذرد.
2- حضرت آدم،اولین انسان روی زمین نبوده و قرآن کریم به صراحت در همین آیه شریفه 30 سوره مبارکه بقره وجود انسانهائی خونریز قبل از خلقت آدم را از زبان فرشتگان( که معترض خلقت آدم به عنوان خلیفه خدا در روی زمین بودند)؛ بیان می فرماید.
3- در مورد نحوه خلقت انسانهای نخستین، علم بشر در حد زندگی و رشد و به عبارت بهتر، "فیزیک" آنهاست و اطلاع زیادی از متافیزیک و ماوراء الطبیعه آنها وجود ندارد.
4- به نظر می رسدخلقت آدمی به شکل حاضر، منحصر در نسل حضرت آدم(ع) بوده و دلیلی بر وجود نعماتی مثل " نفخت فیه من روحی" که اشاره به دمیدن روح الهی در زمان خلقت حضرت آدم در انسان است، در خلقت های پیشین موجود نیست.
💐ولَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا سوره اسراء/ 70
5- شاید تئوری های علمی تکامل هم که سبب چالش بین تجربیون و الهیون عرصه علم شده است هم، با تفکیک نوع خلقت این دو نسل انسان، قابل پاسخگوئی باشد.
به عبارت بهتر، تئوری تکامل، در نسل اولیه انسانها رخ داده و خلقت نسل فعلی آدم، متفاوت از آن است.
🌱این نظریه از بنده است.
6- بیان آیات قرآن کریم در مورد اول بودن خلقت آدم، به همین خلقت اخیر اشاره دارد و نافی وجود خلقت متفاوت دیگری قبل از آن نیست.🌷
قالب : تفسیری گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://telegram.me/Aye_rooz_Quran موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زمر آیه 30 - رحلت یا شهادت رسول اکرم(ص)
● رحلت یا شهادت حضرت رسول اکرم (ص)
🔹بیشتر به استناد روایتی منتسب به حضرت امام جعفرصادق(ع) - "و ما من نبی و لا وصی و الّا شهید" - و روایاتی مشابه آن، و نیز واقعه منقول از مسمویت حضرت رسول اکرم(ص) توسط زن یهودی در جنگ خیبر در سال هفتم هجری، گروهی معتقد هستند حضرت رسول اکرم(ص) به شهادت رسیده اند.
1- ابهام در برخی رخدادهای غیرشفاف از آسیبهای مسایل تاریخی است. تاریخ زندگی پیامبر(ص) نیز از این قاعده مستثنا نیست از این رو قضاوت درباره آن مشکل است.
2- شاید علت عدم ذکر شهید به حضرت پیامبراکرم (ص)، ابهام مسایل تاریخی و یا اشکال در سند برخی از روایات باشد. قاعدتاً مواردی را می توان به ساحت مقدّس پیامبر (ص) نسبت داد که شبهه و ابهام نداشته باشد.
3- فارغ از گزاره بعید بودن دسترسی یک زن از جبهه رقیب به قلب لشکر مسلمین در جنگ خیبر، آنهم تا محل سرلشکر آن، به نظر می رسد استناد وفات حضرت رسول اکرم(ص) در سال یازدهم هجرت به واقعه ای که - در صورت صحت- چهارسال قبل و در سال هفتم هجرت رخ داده است، خالی از ادله عقلی و علمی مکفی باشد.
4- روایت منتسب به حضرت امام جعفرصادق(ع) نیز، با وجود مصایق متعدد مخالف آن - مثل کیفیت وفات حضرت سلیمان(ع) از انبیای بزرگ الهی- حتی در صورت صحت نیز، از عبارت "شهید" بهره مند است که می توان آن را مفهومی لحاظ کرد و اجر پیامبر اکرم(ص) را حتی بیشتر از اجر شهید دانست چرا که تمام عمر شریف آن حضرت به مجاهده فی سبیل الله گذشت.
والله اعلم 🌷
قالب : تفسیری گوینده : مرتضی حاجی احمدی
منبع : کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://telegram.me/Aye_rooz_Quran موضوع اصلی : پیامبر اعظم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>