لیست نکته های اسدالله قاضي مرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" تغییر نیست
تغییر عبارت است از دگرگونی چیزی به نحوی که آن خراب شود یا در معرض فساد و نابودی قرارگیرد. از نظر قرآن آفرینش، سنّت و کلمات خداوند تغییر ناپذیر است(روم/30) و در سنّت خداوند هرگز تغییری نیست( احزاب/62، فاطر/43).از مجموع آیات و روایات می¬توان دریافت که طالب تغییر در طبیعت و جهان هستی چند پیش فرض دارد:1 -نگاه مادّی به طبیعت دارد، 2- راضی به تقدیر و تدبیر خداوند نیست و از خلق خدا ناراضی ¬است،3- گمان می¬کند آنچه خود میسازد بهتر از آن است که خدا ساخته،4-هدف از طبیعت، فقط رفاه مادی بشر است. امّا در "سخَّرَلَکُم":1- کائنات و طبیعت پیش از آنکه مُسخَّر انسان باشند مُسخَّر خالقند، این خداست که به مخلوقاتش فرمان می¬دهد تا در اختیار بشر باشند،2- مُسخَّر بودن زمین و آسمان برای بشر معنایی جز خدمت گذاری و امکان بهره¬برداری ندارد و طبیعت و محیط زیست به نحوی است که برآورندۀ نیازهای واقعی انسان است و هرگز تسخّر بدین معنی نیست که بشر مالک مطلق زمین و آسمان است و در آن هرگونه بخواهد تصرّف کند، ارتباط کائنات با انسان فقط قالب خدمت و نفع مشروع می¬باشد،3- هدف از این اجازه فکر، ذکر، شکر( با درجات آن عملی، قولی، و غیره)، تسبیح و نیایش، هدایت، راه¬یابی و یاد کردن خداوند به بزرگی است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از:مطیع، محمّد. ملاک تمایز تسخیر و تغیی طبیعت در فناوری اسلامی. فصلنامۀ علمی و پژوهشی اندیشۀ نوین دینی. سال 14، زمستان 1397، ش55 صفحات72-53. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " تعاون در بقاء است
عقیدۀ تنازع در بقاء می¬گوید: همۀ اجزاء عالم هستی بطور ناخوآگاه و عالم جاندار آگاهانه در پیکار زندگی در حال جنگ به سر می¬برند و هر موجودی که ناتوان باشد محکوم به شکست و هر چه که دارای قدرت باشد، پیروز می¬گردد. این¬گونه تفکّرات بیان دردی است که به جهت محرومیت اکثر افراد بشری از تربیت و تعلیم برای رسیدن به رشد مغزی و روانی در جریان است نه مکاتب و جهان بینی، می¬بایست استعدادهای انسانی را برای رشد مغزی و روانی که دارا می¬باشند گوشزد کرد و راه¬های به فعلیّت رساندن آن¬ها را در اختیار انسان¬ها قرار داد تا آنان را از مجرای تنازع در بقاء به سوی تعاون در بقاء بکشاند چنانکه مربّیان والامقام شرق و غرب انجام داده¬اند. در هرحال انسان دارای دو بعد تنازعی واتحادی است، ما چرا بُعد اتحادی اورا فراموش کرده، به خاک و خون کشیده شدن انسان¬ها را به بوسیلۀ یکدیگر اصل تلقّی کرده آن¬را با آب و تاب فیلسوف مآبانه امضاء کنیم؟ آیا گویندۀ چنین نظریه¬ای خود در بُعد تنازعی دست و پا نمی¬زده است؟ این یک ضعف و ناتوانی مهلکی است که بشر با توسّل به قدرت درندگی خود و دیگران بقاء حیات خود را تامین کند، و این یک قدرت عالی است که انسان قدرت درندگی خود و دیگران را تحت الشعاع نوع دوستی و تعاون قرار داده، ادامۀ حیات خود را در ادامۀ حیات دیگران ببیند. اگر جهان بینی¬های اصیل بخواهند تنازع کشنده به تعاون سازنده مبدّل شود باید فعالیت¬ها در " سَخَّرَلَکُم " به سود اتّحاد عالی توجیه شوند، زیرا " سَخَّرَلَکُم " دو بُعد دارد یکی رو به بالا و دیگری رو به پائین، بُعد رو به بالا برای کسانی¬که معتقد به تنازع در بقاء هستند مقدور نیست و به قول مولانا،
تو درون چاه رفتستی ز کاخ چه گنه دارد جهان¬های فراخ
مر رسن را نیست جُرمی ای عنو چون ترا سودای سر بالا نبود

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از: جعفری، محمدتقی. مولوی و جهان¬بینی¬ها در مکتب شرق و غرب. مؤسسّۀ انتشارات بعثت، چاپ دوّم. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" عامل مسلمان شدن دانشمندان
دانشمندان زیادی بر اساس فطرت خدادادیشان در مسیر حقیقت¬یابی برای تسخیر طبیعت و تسلّط بر آن به حقّانیت پی برده¬اند و مسلمان شدند، برای نمونه به برخی از متخصّصین جَنین شناسی که تحت تآثیر آیاتی مرتبط با مراحل رشد جنین مسلمان شدند اشاره می¬شود:
1 - پروفسور کید. ال. مور: استاد دانشگاه تورنتو کانادا که تصمیم گرفت کتاب جنین شناسی خود را با آیات قرآن و احادیث نبوی تکمیل کند.
2 - تی. وی. ان پرساود T.V.N Persaud :او پرفسور آناتومی و تولد نوزاد و سلامت کودک دانشگاه مانی توبای کانادا است.می¬گوید، به نظر من حضرت محمد (صلی الله علیه واله) یک شخص امی بود که نه می توانست بخواند و نه بنویسد، وی در هزار و چهارصد سال پیش نظریات علمی عمق داری را مطرح می کند که بعداً به طور شگفت انگیزی همه آنها مورد تأیید علم تجربی قرار می گیرد.
3 - پروفسور موریس بوکای: رئیس کلینیک جراحی دانشگاه پاریس، با دیدن آیات اعجاز آمیز قرآن مسلمان شد و چند سال به تحقیق درباره ارتباط میان مفاهیم متون مقدس و دستاوردهای تکنولوژی جدید پرداخت و کتابی به نام «تورات، انجیل، قرآن و علم» تألیف کرد که پر فروش ترین کتاب سال 1976 م گردید.
4 - مارشال جانسون: یکی از دانشمندان برجسته امریکا و ریئس دپارتمان آناتومی و مدیر انستیتو Danicl دانشگاه توماس جفرسون فیلادلفیا است که درباره ی آیات جنین شناسی قرآن مطالعه و تحقیق به عمل آورده و مسلمان شده است. او می گوید: «توصیف مراحل جنین موجود در قرآن نمی تواند تصادفی و اتفاقی باشد.
5 - جرالد. سی جررینگر Gerald C.Goerinyer: پروفسور و محقق بخش جنین شناسی کالج پزشکی و بیولوژی سلولی دانشگاه جرج تون واشنگتن که اظهار داشت: چندین آیه در قرآن وجود دارد که به طور جامع به توصیف رشد انسان از مرحله ی آغازین آن یعنی هنگامی که به صورت تخمک در تخمدان های بدن قرار دارد، پرداخته است.
این آیات شگفت انگیز قرآنی یک اصل مهم را اثبات می کند و آن اینکه حضرت محمد (صلی الله علیه واله) پیام های آسمانی و الهی دریافت می کرده است و او فرستاده ی خداست.
6 - سی مپسون Simpson:رئیس دانشکده مامایی و بیماری زنان دانشکده ی پزشکی بی لورهوتسون در ایالت تگزاس و
رئیس انجمن باروری امریکاست، وقتی که دریافت قرآن در بردارنده آیات جنین شناسی است، بسیار شگفت زده شد و نصوص قرآنی مربوط به علم وراثت نظر او را به خود جلب کرد، و در پایان تحقیقات خود در قرآن و حدیث، مسلمان شد. 7 - تِجاتَتَ تِیاسِن Tegatat Teyasen :رئیس بخش آناتومی و رئیس سابق دانشکده پزشکی دانشگاه چیانگ ما ای تایلند. ایشان می¬گوید: با توجه به مطالعات و تحقیقاتم، معتقدم که هر آنچه در 1400 سال پیش در قرآن آمده است، کاملاً درست است و پایه و اساس علمی دارد و علم می تواند به مرور زمان یکایک آن¬ها را به اثبات رساند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از: رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان). تاریخ انتشار :18 آذر 1393 - 09:09ترافیک وب سایت : ۵۳۳۷۶ موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " آبادگری است

دنیا بر اساس نظام تسخیری استوار است نه بر اساس نظام قسر و قهر، در نظام تسخیری قوانین لایتغیّر حاکم است که کلیه اجزای آفرینش بر اساس آن قوانین از حیات برخوردارند و حرکت می¬کنند و هیچ جبر و اجباری در کار نیست و تمامی اجزاء آفرینش وابسته یکدیگرند و مُسَخَّرِ هم، در نظام تسخیری، پدیده¬ها و آفریده¬ها از حسن و زیبایی آفرینشی برخوردارند زیرا در بستر عدالت آفریده شده¬اند چنانکه رسول اکرم (ص) فرمود: «بالعدل قامت السموات و الأرض»؛ (بان ابی جمهور، ۱۴۰۵، ج۴، ص۱۰۳، ح۱۵۰) و اصولاً عدل ترازوی خداوند در امر آفرینش است. «وَ السّماءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ المِیزَانَ» (الرحمن، ۷) و خلقت بر اساس حق که ملازم عدل است شکل گرفته است: «مَا خَلَقنَا السَّمَواتِ وَالأرضَ وَ مَا بَینَهُمَا إِلّا بِالحَقِّ…»؛ (احقاف، ۳) ، پس، چنانچه مبنای تعامل با طبیعت تسخیر باشد آبادی و آبادانی حتمی است و چنانچه مبنای یاد شده قسری و قهری باشد آبادی و آبادانی در کار نخواهد بود، با چنین باوری است که می¬توان بیان کرد که دنیا آباد آفریده شده و نقصی در آن نیست تا برای تعریف آباد سازی از واژۀ مخروبه استفاده کرد( فرهنگ عمید یا راغب اصفهانی). پس امر خدا در آباد نمودن زمین توسط انسان (وَ استَعمَرَکُم فیها) حاوی وقوع حادثه¬ای است مافوق و ورای چنین برداشت ابتدایی، زیرا هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت همانا من درزمین جانشینی قرار می¬دهم تا خلیفه وجانشین من درزمین باشد، فرشتگان گفتند آیا درزمین کسی را قرار می¬دهی که فساد کند و خون بریزد؟ (بقره-30)، اما خدای متعال در ردِّ سخن آنان می فرماید: من چیزی را می دانم که شما نمی دانید، آن چیز چیست که خداوند می¬داند؟ یعنی انسان اسراری و کمالاتی را از جانب خدای سبحان می¬پذیرد و تحمل می¬کند که ملائکه قدرت و تحمل آن را ندارند. هر چه هست وجود توان و ظرفیت آباد سازی ایجاد آبادانی در زمین در مقابل ایجاد فساد در آن از مشخصات چنین خلیفه¬ای است، هرچه هست کار تسخیر طبیعت توسط انسان و تسلّطِ او بر مواد خام باید به زندگی الهی برای انسان بیانجامد، هر چه هست در تسلّطش بر زمین، حرث و نسل و کشتار و تجاوز و آلودگی و نا امنی محیط زیسست جایی ندارد و محیط زیست سالم نگهداشته می¬شود و تماماً آبادگری است، در بخشی ازآیۀ 61 سورۀ هود(وَ استَعمَرَکُم فیها) خداوند متعال، او را موظّف کرده است که این زمین را آباد کند، یعنی ظرفیّت¬های موجود در این مجموعۀ کرۀ ارضی را به فعلیّت برسانید. خیلی از ظرفیّت¬ها هست که ناشناخته است، بعد شناخته می¬شود و بعد اهمّیّت آن¬ها و ارزش آن¬ها فهمیده می¬شود، این کار تسخیر است، امروز هم که ما خیال می¬کنیم از همۀ ظرفیّت¬های زمین داریم استفاده می¬کنیم، حقیقت مطلب این نیست، ممکن است میلیون‌ها برابرِ آنچه امروز شما از آب و از خاک و از هوا و از موادّ زیرزمینی و از محصولات روی زمین استفاده می¬کنید، بشود به ‌نحوی استفاده کرد که امروز ما از آن خبری نداریم. باید بشر به‌طور دائم ظرفیّت¬های جدیدی را پیدا کند، از این ظرفیّت¬ها به نفع زندگی بشر استفاده کند. بنابراین حفظ و ارتقاء آبادانی دنیا آباد نمودن آن است، یک مثال، اضافه نمودن یک طبقه به طبقات خانه¬ای که در حال بهره¬برداری و آباد است و از شالودۀ قوی برخوردار است به معنی نقض آبادانی آن خانه نیست تا بتوان گفت آن خانه به دلیل اینکه آباد نبود یک طبقه به آن اضافه شد تا آباد شود بلکه با تکیه بر نتایج تحقیقات و دانش روز و مصالح جدید با اضافه نمودن یک طبقه به آن از ظرفیت¬های موجود آن استفاده و خانه آبادتر شده است و قابلیت¬های پنهانی شکوفا می¬شود و آبادانی آن¬ ارتقاء می¬یابد.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از: الف) پایگاه تدبّر، تفسیر آیۀ 30 سورۀ بقره. ب) کتاب اسلام و محیط زیست اثر آیت¬الله جوادی عاملی. ج) بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز، 17/12/1394 موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " در مثنوی مولانا- دفتر چهارم

قرآن کریم یکی از رسالت¬های بزرگ داعیان الی ا... را رشد و شکوفا کردن استعداد بهره وری بهینه انسان از پدیده¬های جهان خلقت برای رشد و ارتقای مادی و معنوی او معرفی می¬کند، یکی از روش¬های انجام این رسالت هدایت جوامعی است که از قدرت اقتصادی مستقر بر تسخیر طبیعت و تسلّط بر آن بر خوردارند و توسط چنین قدرتی گمراه شده¬اند¬. نمونۀ چنین هدایتی داستان حضرت سلیمان(ع) و ملکۀ سبا است که مولانا در دفتر چهارم آن¬را متذکّر شده است. در پی دعوت حضرت سلیمان (ع) از بلقیس، ملکه سبا، به تسلیم در مقابل حق، بلقیس دستور داد چهل قاطر خشت طلا به عنوان هدیه برای آن حضرت ببرند. فرستادگان بلقیس وقتی وارد قلمرو سلیمان شدند، دیدند که آن سرزمین با طلای خالص مفروش شده است! فرستادگان بلقیس چهل منزل روی طلا راه رفتند، به طوری که طلا در نظرشان به صورت شیء بی ارزش درآمد. فرستادگان بلقیس وقتی هدایای وی را نزد حضرت سلیمان(ع) آوردند، آن حضرت با دیدن هدایا خندید و به آن¬ها گفت: من کی از شما هدیه¬ای خواستم؟ خواستۀ من آن است که شما لایق هدیه گرفتن شوید. هدیۀ مورد نظر حضرت سلیمان(ع) چیست؟ در نظر مولانا در مضامین ابیات از این حکایات، به شرح زیر است:
حضرت سلیمان (ع)، کنایه است از داعیان الی ا... .بلقیس، کنایه است از انسان¬های گرفتار در ظلمات دنیا در اثر غرور ناشی از تسخیر طبیعت، بارهای خشت طلا، کنایه است از تعلقات و تعینات جهان مادی و نشان¬دهندۀ قدرت اقتصادی بلقیس. حضرت سلیمان(ع) وقتی مواجه شد که ملکۀ سباء چگونه با توسّل به این قدرت قصد معطل گذاشتن رسالت او را دارد، از تهی فکری بلقیس به خنده می¬افتد و برای وی پیام می¬فرستد که با گرویدن به آفریدگار یکتا، این قدرت اقتصادی را هدیۀ الهی بداند و هدایت شده و لایق هدایای ارزشمندتر شود:
من نمی گویم مرا هدیه دهید ---- بلکه گفتم لایق هدیه شوید
زیرا برای من از عالم غیب هدایای بی نظیری می¬رسد که هیچ بشری دسترسی به آن¬را ندارد.
که مرا از غیب، نادر هدیه هاست ----- که بشر آن را نیارد نیز خواست
ای بلقیس، تو و قومت در اثر این قدرت اقتصادی ناشی از تسخیر طبیعت آفتاب ¬پرست شده¬اید، آفتابی که با تابش نور خود معادن طلا تولید می¬کند، در حالی که می¬بایست خدایی را بپرستید که آفتاب را آفرید.
می پرستید اختری کو زر کند ----- رو به او آرید کو اختر کند
شما با پرستش آفتاب، جان متعالی خود را حقیر شمردید، زیرا این آفتاب است که در خدمت شما است، نه شما در خدمت آفتاب و پدیده های مادی دیگر و نتیجه آن شود که به نور هدایت نشوید و در ظلمت گرفتار آئید.
می پرستید آفتاب چرخ را ----- خوار کرده جان عالی نرخ را
خورشید به امر پروردگار بزرگ به ما خدمت می¬کند. این جهالت و ابلهی است که خدمت¬کار خود را خدای خویش بدانیم و پیشانی عبودیت در مقابلش بساییم.
آفتاب از امر حق طباخ ماست ----- ابلهی باشد که گوییم او خداست
باز گردید ای رسولان خجل ----- زر شما را، دل به من آرید دل

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع: در محضر مولانا/ زیر نظر سیّد حسن لواسانی. پایگاه اتحاد خبر، مورّخ 18 آبان 1391 موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" حفاظت استمشکلات زیست¬محیطی در عصر حاضر باعث شده تا تعاملات بین انسان و دنیای پیرامونی او(محیط زیست) مورد بازنگری قرار گیرد. زیرا، به عقیده بسیاری از دانشمندان، ریشه اکثر مسائل و مصائب زیست محیطی در رفتارهای غیر حفاظتی بشر در تسخیر منابع طبیعی)آب، خاک،هوا( نهفته است. برای حل این مسائل و مصائب، تولید تکنولوژی¬های پاک از نظر زیست محیطی در دستور کار دولت¬های مختلف قرار گرفته است، ولی تجربه نشان¬داده است که به کارگیری تکنولوژی¬های پاک یا دوست¬دار محیط زیست نیز به تنهایی نمی¬تواند منجر به حفظ محیط زیست شود، به همین دلیل، بسیاری از محققان حرکت از علوم فیزیکی و فنی به سوی علوم رفتاری و روان¬شناختی را به عنوان راه حل این مشکل معرفی کرده¬اند. در واقع، بُعد نرم¬افزاری )رفتارها و اخلاقیات حفاظت از محیط زیست( باید در کنار بعد سخت¬افزاری )تکنولوژی¬های دوست¬دار محیط زیست( مورد توجه قرار گیرد تا یک راه حل جامع برای معضلات زیست¬محیطی به وجود آید. این راه حلِّ جامع درجهان¬بینی اسلامی و در فرهنگ و اخلاق " سَخَّرَلَکُم " عبارت است از:" امانت¬داربودن انسان " یعنی، انسان خود را مالک دنیا و طبیعت نمی¬داند بلکه رفتار او باید بر قول خداوند که قرآن است مستقرّ باشد و بر این مبنا اوّلین رسالت اومسؤلیت حفاظت است. وجود مبارک رسول خدا(صلی¬الله علیه وآله و سلم) در باره کوه احد فرمود: کوه اُحُد کوهی است که ما را دوست می¬دارد و ما نیز کوه احد را دوست می¬داریم1. این سخن به کوه احد اختصاص ندارد و بدین معنا است که همۀ کوه¬ها، دوست ما هستند و ما هم دوست آن¬هائیم و از کوه احد برای مثال یاد شده است. در پرتوچنین معرفتی حفظ محیط زیست معنا می¬یابد و چنین انسانی هم حافظ دریا است و هم حافظ صحرا و کوه، از اینروست که مسلمانان، دنیا و محیط زیست آن¬را امانت الهی می¬دانند و در اخلاق عملی " سَخَّرَلَکُم " به حفظ آن اهمیّت می¬دهند و آن¬را برای خود وظیفه¬ای لازم می¬دانند1.


قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : 1 – مفاتیح¬الحیات. آیت¬الله جوادی عاملی. صفحۀ691 موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " برکت و سرشاری نعمت است

تسخیر دنیا انسان را به دنیا گرایی می¬کشاند، چنین گرایشی از دو وجه برخوردار است اوّل، الف) لعب و لهو بودن محمد39، انعام32، حدید20، ب) متاع قلیل انسان77، ج) متاع غرورآل عمران 185، د) تکاثر وتفاخر حدید20 ، دوّم، الف) فضل الهی توبه28، نحل 16، نسا37، نور24، ب) خیر بقره273،عادیات6، معارج70 ج) رحمت هود9،اسرا100،کهف82، د) حسنه اعراف130،توبه 250. از طرف دیگر حضرت علی(علیه¬السلام) می¬فرماید: دنیا بهترین کمک برای رسیدن به آخرت است، پس می¬توان نتیجه گرفت، هنر و ارزش انسان در مواجهه با این دو وجه از دنیا برای تسخیر آن این است که: اوّل، او را به بی اعتنایی به قیامت و منحصر کردن کار تسخیر به حیات دنیایی نبرد( نجم19، رعد12، روم3، کهف18) و و بهترین باشد برای کمک برای رسیدن به آخرت. دوّم، از متون اسلامی بدست می¬آید که نه فقط تقوی و پرهیزکاری با بهترین وجه تسخیر و بهره¬برداری از دنیا مغایریتی ندارد بلکه استفاده از بهترین وجه از آن از صفات پرهیزکاران نیز شمرده شده است. حضرت علی(علیه¬السلام) در نامه¬ای به محمّد ابن ابی¬بکر: همانا متّقین بهرۀ دنیای نقد و آخرت و آینده را بردند و با اهل دنیا با دنیایشان شریک شدند ولی اهل دنیا در آخرت آنان شریک نگشتند. پیامبر(صل¬الله علیه و آله) می¬فرمایند: امّت من در زمان حضرت مهدی(عجّل¬الله تعالی فرجه) به گونه¬ای از نعمت برخوردار می¬شوند که هرگز بیشتر از آن برخوردار نبوده¬اند و این از طریق مواجهۀ پُرشور با طبیعت برای بدست آوردن برکت و سرشاری نعمت ممکن است.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از:موسایی، میثم. روزنام رسالت تیرماه1376، دین و دنیا. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - اخلاقِ"سخَّرَلَکُم"

روند تسلّط انسان بر آفرینش غیر از خود و تسخیر آن اخلاق را به عنوان بزرگترین چالش فراروی خود می¬داند و هر چه این¬کار جلوتر می¬رود نیازش به اخلاق ضروری¬تر می¬شود، زیرا منظر اخلاقی، منظری بنیادین است و در پرتو آن می¬توان برخی دیگر از نظرگاه¬ها را تبیین یا حتی متعین و مقید کرد. برای مثال، "بیوتکنولوژی" یا "فناوری زیستی" است که افزون بر آنکه زندگی انسان را از رهگذر تغییر زندگی گیاهی و حیوانی تغییر داده به طور مستقیم نیز تحت تاثیر آن است. به همین دلیل، ارزیابی اخلاقی مسایل بیوتکنولوژی از اهمیت بسیاری برخوردار می¬باشد، گستره اخلاق زیستی حیات انسان را پیش از تولد، در طول زندگی و پس از مرگ در بر می¬گیرد و شامل موضوعاتی می¬شود مانند، "درمان ناباروری"، "سقط جنین"، "پیوند اعضاء"، "شبیه سازی انسان و پژوهش بر او"، "دستکاری¬های ژنتیک در گیاهان و حیوانات"، "معیار مرگ" و "مرگ آسان" و غیره. یک رخنمون چنین نیازی در زمینۀ "فناوری زیستی" اخلاق زیستی است که برای اولین بار در 1970 توسط رنسلر پاتر زیست شناس و سرطان پژوه آمریکایی به معنای علم بقاء و برای اشاره به حوزه¬ای جدید از تحقیق میان رشته¬ای به کار رفت که هدف آن حفظ زیست کرۀ زمین و در نتیجه بقای انسان و بهبود کیفیّت زندگی اوست، بر این اساس، اخلاق به موازات کشف ناشناخته¬های زیست¬شناسی بصورت رشته¬ای که دانش تسخیر را با دانش نظام ارزش¬های انسانی، ترکیب می¬کند تا پلی میان علوم تجربی و انسانی ساخته، به انسانیت برای بقا، تداوم و بهبود وضع جهان متمدن کمک کند ظاهر می¬شود. با توجّه به این نکته که دانش اخلاق دامنه¬ای وسیع تر از دانش زیستی دارد و افزون بر آن، اصول اخلاقی حاکم بر سایر علوم زیست شناختی را نیز مطالعه و بررسی می¬کند این نتیجه بدست می¬آید که کاربرد اصول اخلاقی حاکم بر " سَخَّرَلَکُم " با عنوان اخلاقِ " سَخَّرَلَکُم " شناخته ¬شود که شامل بخشی از فعالیت¬های ضروری انسانی است و به طور خاص و مستقیم راهنمای " سَخَّرَلَکُم " در زندگی طبیعی او خواهد بود.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته: نظری توکلی سعید. اخلاق زیستی و تبیین بایستگی های حفاظت و بهره وری از منابع آب در راستای آموزه¬های فقه محیط زیست. فصلنامه اخلاق زیستی سال دوم، شماره سوم، بهار1391. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" حکمرانی مطلوب است

خداوند هستی غیر از انسان را برای او سالم آفریده است و صیانت و پایداری چنین سلامتی حقّ یک انسان سالم است که یک حکمرانی مطلوب آن¬را تضمین می¬کند. انسان طبق احکام اخلاقی اسلام حقوقی دارد که اگر آن حقوق را رعایت نشود از سلامت اخلاقی فاصله خواهد گرفت، زیرا قلمرو آموزه¬های اخلاق اسلامی حقّ انسان برای حفظ سلامت روحی و روانی اوست، چنانچه از آن دستورات حفاظت نکند و آن¬ها را در روح و روان خود ننشاند حقّش را تباه می¬شود، برای مثال، کرامت ذاتی انسان راستگویی را قبل از اینکه وظیفۀ انسان باشد حقّ اومی¬داند و چنانچه آن¬ زیر پا گذاشته شد حقّش را ضایع می¬شود، پس نتیجه این می¬شود که تسخیر در"سخَّرَلَکُم" قبل از اینکه وظیفۀ او باشد حقّ اوست، همان¬طور که راستگویی حقّ اوست چنانچه او این حقّ را خوب مطالبه و به آن عمل کند کار"سخَّرَلَکُم" روان می¬شود، امّا اقامۀ چنین حقّی در جامعه ، مستلزم زمامداری کارآمد بوده و چنین زمامداری نقش بسیار مهمی درصیانت از محیط زیست سالم و پاسداری از مواهب طبیعی و الهی ایفا می¬کند. برای مثال، درست است که طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل¬های بعد باید در آن حیات اجتماعی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می¬شود و از این رو فعالیت¬های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می¬کند، ممنوع است، امّا حقیقت حقّ صیانت و حفاظت طبیعت و محیط پیرامونی برای انسان بر اساس " سَخَّرَلَکُم " در این اصل نهفته است. یک حکمرانی خوب وظیفۀ تبیین خطوط " سَخَّرَلَکُم " را در اختیار دارد که بعضی ابعاد آن بقرار زیر است:الف) هر فردی را نسبت به دسترنج خود در اثر تسخیر طبیعت در قیاس با سایر مردم مالک امّا در قیاس با خداوند مالک نمی¬داند. ب) به مالکیّت خصوصی اجازه نمی¬دهد اموال و ثروت بدست آمده از تسخیر طبیعت مایۀ حرمان جامعه باشد و جامعه به دو گروه مالمند زراندوز و نیازمند زاری¬گر تقسیم شود. ج) گردش اموال و ثروت بدست آمده در نتیجۀ تسخیر طبیعت در دست همۀ اعضاء جامعه است و احتکار و اکتناز مال و ذخیره کردن آن ممنوع است.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از: کتاب اسلام و محیط زیست اثر آیت¬االله جوادی عاملی موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - باب سوء استفاده در"سخَّرَلَکُم" بسته است

اینکه خداوند آفرینش را مسخَّر انسان قرار داده است، به معنی تسخیر بدون قید و شرط نیست، بلکه در مرحله اول تسلط انسان به دلیل مقام جانشینی خداوند است که به انسان عطا شده و در مرحله دوم انسان تنها به شرط هماهنگی با قوانین الهی مجاز به این غلبه است. توجّه به دو نکته برای فهم حقیقی "سخَّرَلَکُم" و بسته شدن باب سوء استفاده از آن ضروری است:
الف) توجه به مالکیت حقیقی خدا، قُلْ مَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ (یونس: 31) این آیه به اصل مالکیت حقیقی خدا اشاره دارد و بیان کرده است که هیچ کاری نمی‌تواند بدون اجازه خدا انجام شود وتسخیر طبیعت و جهان پیرامونی باید با اذن الهی باشد. چنانچه اگر طبیعت می‌خواهد تأثیری بر انسان داشته باشد، باید با اذن الهی باشد.
ب) قرآن، طبیعت و محیط پیرامون انسان را موجودی زنده و دارای روح می‌داند که تسبیح گوی خداست. یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ (جمعه: 1)، بر این اساس عامل مشترک میان انسان و هر چیز غیر از او، زنده و صاحبِ روح بودن آن¬ها است که این مسأله می‌تواند رابطۀ میان انسان و جهان آفرینش را از سویی و تأثیر و تأثّر پذیری آن¬ها را از سوی دیگر نشان دهد، در باب نوع این رابطه می‌توان گفت: علاوه بر آیات 32 و 33 سورۀ ابراهیم، آیة أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ (لقمان:20) گویای این حقیقت است که رابطة میان انسان و طبیعت از نوع رابطة تسخیری است اما در بخش‌های دیگر قرآن آیاتی وجود دارد که نشان می‌دهد "سخَّرَلَکُم" مطلق نیست تا باب سوء استفاده باز باشد. آیاتی نظیرَأتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَهُم مِّنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ (طه: 78) یا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ وَهُوَ مُلِیمٌ (ذاریات: 40) و یا سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِیهَا صَرْعَى کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ (حاقه: 7) اینها نشان می‌دهد که آنجایی که انسان از نظام توحیدی تبعیت نکرده و در این عطیۀ الهی به خدا خیانت کرده است، پدیده-های طبیعی بر او غلبه و مسخِّر بر انسان شده و انسان را نابود می¬کند، تعابیر فَغَشِیَهُم مِّنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ یا فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ در ماجرای فرعون و یا تعبیرسَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً در ماجرای قوم عاد، گویای خشم طبیعت در نتیجه سوء استفاده از آن توسط انسان است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انسان در برابر عناصر آفرینش به غیر خود و آن در برابر انسان نقش دارد و برای رسیدن به "سخَّرَلَکُم" واقعی عامل تأثیرگذار باشد. پس، در اسلام متناسب با رابطه‌ای که میان انسان و پدیده¬های طبیعی در نگاه "سخَّرَلَکُم" است، بر حفظ این پدیده¬ها از سوی انسان تأکید شده است و هرگونه کاری که از سوی او باعث سوء استفاده از طبیعت و محیط پیرامون انسان شود، نهی شده است، الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الأَرْضِ أُولَـئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (بقره: 27) تا آنجا که این سوء استفاده فساد در زمین و تجاوز است و به دوری از رحمت خدا می¬انجامد.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 14
  • >
  • >>