لیست نکته های اسدالله قاضي مرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " قوام و اعتلای جامعه اسلامی
" سَخَّرَلَکُم " قوام و اعتلای جامعه اسلامی
فقها به استناد آیۀ 141 از سورۀ مبارکه نساء استدلال می¬کنند که خداوند اجازه سلطه و ولایت غیر مسلمان را بر مسلمان نمی¬دهد، به علاوه سوره مبارکه انفال آیۀ 60 از مسلمانان می¬خواهد که برای حفظ جامعه اسلامی ، خود را به هر طریق ممکن مجهز کنند، چون امروز تسلّط بر منابع و تسخیر آن قدرت¬زا است، بر مسلمین است که همه علوم و فنون را که وسیله تأمین استقلال و قوام آن¬ها است فرا بگیرند، چرا در حالی¬که قرآن می¬فرماید کافران از هیچ نظر بر مؤمنان چیره نخواهد شد امروز تمام منابع ثروت مسلمان¬ها به دست همین کافران استخراخ می¬شود و از منافع آن¬ها بهره¬مند هستند و مسلمان¬ها از هر جهت وابسته به قدرت¬های غیر الهی آنان شده¬اند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " برای دانایان خَشیَت الهی است
" سَخَّرَلَکُم " برای دانایان خَشیَت الهی است
زندگی انسان در مواجه با طبیعت و جهان هستی برای تسخیر آن با نوعی ترس همراه است، این ترس ریشه در علاقه و گرایش او به نظر کردن و تفکّر در پدیده¬های هستی و طبیعی، تلاش و کار برای کشف روابط علّی حاکم بر آن¬ها دارد که علاوه بر افزایش هرچه بیشتر معرفت و علم او به عظمت، پیچیدگی، ظرافت¬ها و دقایق مکشوفه، کوچکی انسان در مقابل آن¬ها را در او افزایش می¬دهد، این ترس ناشی از به فرجام نرسیدن تلاش نیست زیرا خداوند آن¬را با " سَخَّرَلَکُم " تضمین نموده است بلکه غفلت از مراقبت از ناچیز شمردن خود و عمل به وظایفش در برابر خالق این عظمت است، معرفت و شناختی که در یک گروه جرّاح اطاق عمل نسبت به حسّاسیت کارشان وجود دارد آن¬ها را با خوف و خشیتی همراه می¬کند تا مراقب باشند ذرّه¬ای تعلّل و سهل انگاری عواقب ناگواری به دنبال دارد، این خوف و خشیت یعنی بیداری، هوشیاری و شوق در کار. دنیا که اطاق عملی بزرگ برای مؤمنان و دانایان است انسان را به عظمت خلقت وعظیم و بزرگ بودن خالق آن آشنا می¬سازد، و از این¬رو است که طبق بیان آیه 28 سوره مبارکه فاطر از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند نه جُهّال.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " خوبی است
" سَخَّرَلَکُم " خوبی است
انسان با تمامی پیشرفت علمی¬اش نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه شاهد بوجود آمدن مشکلات جدید است، زیرا شناخت لازم نسبت به هدف خلقت جهان و طبیعت و راه تعامل، همزیستی و تسخیر آن¬¬ها ندارد، اگر چنین بود در یک تعامل خوب با سایر اجزای عالم قرار می¬گرفت نه یک رابطه بد، اینکه بشر از گزندگان، درندگان، میکروب¬ها، ویروس¬ها، سیل¬ و زلزله به بدی یاد می¬کند برای این است که در همزیستی با چنین موجودات و پدیده¬هایی آن¬ها را روبرو و در تقابل با خود قرار داده است نه همراه خود، و چون در این رویارویی خود ساخته شکست خورده است و در اثر این شکست مرگ یا عضوی یا نیرویی را از دست داده، یا از راه رشد و رسیدن استعدادها به کمال بازمانده، از آن¬ها به بدی یاد می¬کند، درصورتی¬که اگر چنان رفتار می¬کرد که گزندگان موجب مرگ و بیماری نمی¬شدند بد نبودند، اگر آفت¬های نباتی موجب نابودی درختان یا میوۀ آن¬ها نمی¬شدند بد نبودند و اگر سیل¬ و زلزله¬ تلفات جانی و مالی ببار نمی¬آوردند بد نبودند و کفران نعمت و عذاب الهی همراه نداشت، بلکه چیزی جز سراسر گشایش و نعمت نبود، قرآن کریم تعامل خوب و بد با طبیعت و جهان هستی را در قالب سرگذشت گذشتگان به روشنی بیان داشته است، برای نمونه آیات 31 تا 45 سوره مبارکه کهف است که درس می¬دهد فخر فروشی، غرور و تکبّر، فراموشی خدا، ردّ رستاخیزو انکار ربّ¬الاسباب باعث شد نعمت¬های الهی نابود شود و ندامت را به دنبال داشته باشد. سردمداران مدرنیته غربی در جهان امروز هم دچار همان خصلت¬های بنیان کن شده و مسیر کفر را در پیش گرفته¬اند که به نابودی باغ زیبای هستی و طبیعت می¬انجامد، مشکل به حدّی جدیّ است که بعضی از دانشمندان جریان یاد شده، متوجّه و برای جلوگیری از وقوع خطر عظیم دست به دامان ادیان الهی شده¬اند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " عبادت است
" سَخَّرَلَکُم " عبادت است
" کار " نام فعالیت¬هایی است برای تسلّط بر طبیعت و جهان، یعنی اگر کار وجود نداشته باشد تسلّط و تسخیر بی معنی است. در قرآن کریم کلماتی که بیان¬گر این مهم هستند به شرح زیر است:
1 – عمل، یعنی کار، کردار، فعل با 366 مورد
2 – کسب، یعنی روزی جستن، شغل، پیشه با 66 مورد
3 – سعی، یعنی کوشیدن، کار کردن، عمل کردن با 30 مورد
4 – جهد، یعنی کوشیدن، رنج بردن، سعی و تلاش، با مشتقات آن 41 مورد
5 – فعل، یعنی انجام دادن، کارکردن، عمل، کار، کردار بامشتقات آن 107 مورد
6 – شغل، یعنی کار، پیشه، حرفه با مشتقات آن 2 مورد
در آیات کریمه قرآن کریم وقتی کار و کوشش ارزش پیدا می¬کند که توأم با ایمان باشد و به همین دلیل ضروری است وقتی انسان مومن منشأ اثر و عامل کاری می¬شود هدفش نزدیکی به خدا و برای طلب رضایت او باشد و گام بردارد و در چنین شرایطی است که کار و تلاش برای تسلّط بر طبیعت عبادت است.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : شهسواری، عبدالرحیم. کار و عبادت از دیدگاه قرآن. وزارت کار و امور اجتماعی، چاپ اول بهار1375. مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " اختیار است
" سَخَّرَلَکُم " اختیار است
تفسیر شریف المیزان مقام گفتار در این آیه و آیه بعد را مقام شمردن نعمت¬ها می¬داند و تسخیر کشتی¬ها براى بشر به معناى قدرت دادن بشر بر ساختن و به کار بستن کشتى را بعید می¬داند زیرا خداوند در اثر تصرّفی که بر دنیا و جهان دارد آنرا موافق مقاصد و منافع بشر آفریده است پس، حقیقتِ ارتباط انسان با طبیعت و تصرّف در آن تصرّفِ خدا بر انسان است نه تصرّف در انسان تا کشتی بسازد و در دریاها سیر کند، فرق است بین این دو، در اوّلی اختیار از او ساقط است همچون حیوان و نبات و در دوّمی می¬تواند کشتی بسازد و یا نسازد، در اولی عملی جبری انجام می¬شود و در دوّمی عمل به اختیار انسان است که سراسر مصلحت است که قدرت انسان را نشان می¬دهد تا آن را وسیله نفع بردن مردم در مقاصدشان قرار دهد، در چنین وضعیتی کشتی یکی از نعمت¬های الهی در دریا است که با این وسیله بر آب¬های جهان سیر می¬کند نعمتی مانند سایر نعمت¬ها که خداوند در دریا به انسان ارزانی داشته است و طبق بیان حضرت آیت¬الله جوادی عاملی در کتاب اسلام و محیط زیست، در حالت دوّم انسان می¬تواند دریای نعمت¬های الهی غواصی می¬کند، از عمق دریا تا فضای درون و بیرون آن به تحقیق علمی بپردازد ومعادن دریایی و سرمایه¬های موجود در دریا را شناسایی و به بشر عرضه ¬کند، آنگاه از دریای تسخیر شده استفاده صحیح شده است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " جزاء آخرت است
" سَخَّرَلَکُم " جزاء آخرت است
شاگردان مکتب قرآن این حقیقت را نیک آموخته¬اند که جزاء آخرت عین کردار دنیا است و چیزی جدا از عمل نیست. همزیستی با طبیعت و نحوه رفتار ما با سایر مخلوقات و آفریده¬های جهان شامل حکم فوق¬الذکر می¬شود، یعنی اگر انسان در طبیعت چنان رفتار کند که مصائب و مشکلات ایجاد شود چنین عملی جزاء آخرت او خواهد بود، بنابراین اگر مهندس و دکتر در امر عمران و سلامت جامعه اشتباه کنند گناه مرتکب شده اند و یا اینکه آنطور که باید عمل نکرده و دانسته و ندانسته اشتباه نموده و مردم را دچار ناراحتی و انحراف نمایند مرتکب گناه شده¬اند، عاملین چنین اعمالی اعمالشان چگونه با آنها همراهی خواهند نمود.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - اخلاص در" سَخَّرَلَکُم "
اخلاص در" سَخَّرَلَکُم "
مرحوم طبرسی در مجمع¬البیان گوید: عمل خالص را به چیزی می¬گویند که به قصد تقرّب به خدا و دوری از هر شائبه¬ و ریا انجام گیرد و خلاصه گفتار بزرگان اینست که اخلاص یعنی کار را برای رضای خدا کردن و اغراض دیگر را در آن دخالت ندادن.
تسخیر طبیعت و تسلّط برآن مستلزم عمل است، خداوند زمین و آسمان¬ را مسخّر کسانی قرار داده است که قبل از عمل و تصمیم به انجام هر کاری باید محرّک اصلی آن¬ها جلب رضایت خدا و بر حسب وظیفه شرعی و قربه¬الی¬الله باشد یعنی هنگام عمل دوری از اغراض نفسانی و دام شیطانی و قصد قدرت¬ طلبی، و بعد از عمل مراقبت از ضایع نشدن عمل با توقّّع تکریم و تحسین و پاداش و بزرگ بینی. به نقل از تحف¬العقول ص 161، از رسول خدا(ص)نقل است که علامت انسان مُخلِص چهار چیز است دلش پاک، اعضائش و جوارحش سالم، خیرش مبذول و شرّش مأمون باشد، از این¬رو، عمل کشف حقایق عالم و روابط حاکم بر اجزاء آن نیازمند دلی پاک و اعضائی سالم است که در اثر این عمل مردم از خیرش بهره¬مند و از شرّش در امان باشند. بنابراین، در فرهنگ مدرنیته غربی که هیچ جایگاه تعیین کننده¬ای برای خدا وجود ندارد، نمی¬تواند مدّعی واقعی کشف ناشناخته¬ها و تسلّط بر طبیعت و جهان باشد زیرا، علیرغم تأمین رفاه نسبی و غیر عادلانه و نابرابر، روز به روز در منجلاب مصیبت¬های خود ساخته جنگ¬ها، تحریم¬ها، بیماری¬های نوظهور و غیره فرو می¬رود و موجودیت بشر را به خطر انداخته است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - آثار تربیتی" سَخَّرَلَکُم "
آثار تربیتی" سَخَّرَلَکُم "
دراعتقاد به مُسَخَّرِ انسان بودن جهان و طبیعت، مصائب جایی ندارد، زیرا خداوند در ماهیّت وجودی بشر قدرت تسلّط بر طبیعت و تسخیر آنرا بطور بالقوه نهادینه نموده است بطوریکه بشر از بدو تولّد آنرا به همراه دارد و به مرور همراه با رشد جسمانی و روحانی خود می¬تواند چنین قدرتی را در خود به کمال برساند و آنرا بالفعل نماید، پس بهره مندی از قدرت تسلّط بر طبیعت و تسخیر آن مستلزم رشد قدرت نهاده شده در نهاد بشر است، تا این قدرت تحت تربیت صحیح رشد ننماید تسلّط بر طبیعت و تسخیر آن بر مبنای مفهوم واقعی یا خدایی آن غیر ممکن است، وبرای این¬که چنین قدرتی تحت تربیت صحیح قرار بگیرد باید گفت، انسان در یک رابطه دوسویه با مجموعه جهان و طبیعت قرار دارد بطوریکه یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند، ولی هر دو در یک هدف مشترکند که عبارت است از رشد کمال و استعداد بشر و نزدیک شدن به خداوند. از این بابت است که خداوند اول جهان و طبیعت را آفرید و آنرا برای خلقت و حضور انسان آماده ساخت تا احسن¬الخالقینِ خود را نشان دهد، چنین کاری شباهت دارد با کلاس درس آموزش و پرورشو اول مهرماه، یعنی فصل جدید شروع جریان آموزش و پرورش در کشور که همه چیز مهیّای رشد و پرورش دانش آموزان است، حال چنانچه، دانش آموزی نداند به کجا قدم نهاده و برای چه آمده نمی¬تواند کلیه عوامل آموزشی و پرورشی را در اختیار رشد و کمال خود قرار دهد و کارش به رویارویی با این عوامل می¬کشد و ضمن تخریب خود آن¬ها را نابود می¬کند، در مدرسه جهان و طبیعت اولین سئوال این است که بشر بداند تمام اجزاء جهان در کار تعالی بشرند و بشر بدون موفقیّت به درک آن به بی¬راهه می¬رود و از موهبت بزرگ حمایت و همراهی اجزاء جهان و طبیعت برخوردار نمی¬گردد. در این رابطۀ دو طرفه قدرت انسان برای تسلّط بر جهان و طبیعت افزایش می¬یابد و نشانه¬های چنین قدرتی به شرح زیر است:
الف) غفلت نورزیدن از بهره برداری متکی به صبر و استقامت از مواجهه با دشواری¬هایی که باعث مصائب¬اند.
ب) از بین رفتن معنا و مفهوم سختی و مصائب و تبدیل انسانِ سختی گریز به انسانِ سختی گزین.
ج) مدیریت تسلّط و تسخیر طبیعت، که در اثر آن قدرت بدست آمده به مصرف رشد و تعالی انسان می¬رسد ودر اثر زیاده خواهی، قدرت طلبی، ظلم، عصیان و طغیان در برابر حاکمیّت الهی تباه نمی¬شود.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " برای اهل دنیا نیست
" سَخَّرَلَکُم " برای اهل دنیا نیست
با افزایش تسلّط بر دنیا و طبیعت و تسخیر آن ، قدرت در انسان افزایش می¬یابد، چنانچه مراقبت لازم بعمل نیاید این قدرت او را دچاار بیماری بی نیازی می¬کند و ادامۀ این وضع او را به وادی برتری جویی، استبداد و جبّاریّت می¬اندازد که به شرک عملی ختم می¬شود و علاوه بر خود این بیماری را به مردم تسرّی می¬دهد که جامعه مشرک یا اهل دنیا نتیجه این گونه تسلّط بر دنیا و طبیعت است. امام خمینی ( رحمت خدا بر او باد) در کتاب مبارزه با نفس یا جهاد اکبر اهل دنیا را با مشخصات زیر معرفی می-کند:
1 – آنها خیال می¬کنند به دنیا دست یافته¬اند در صورتیکه این عالم وسیع¬تر از آن است که بشر تصوّر کرده بر آن دست یافته است و آنرا کشف و سِیر نموده.
2 – اهل دنیا خداوند تبارک و تعالی را ولی خود نمی¬دانند و به دنیا و مافیها ارج می¬نهند و دنیا وسیلۀ توجّه به حق و دار آخرت آنان نیست.
3 – محبّت دنیا قلبشان را پُر کرده و نمی¬گذارد حقایق و واقعیات را درک کنند و آنها را از تواصی به حقّ و تواصی به صبر باز داشته و خسروالدنیا والاخره هستند.
4 – اهل دنیا دارای زندگی مرفّه و مجللّی می¬باشند و عمر خود را با عیش و نوش سپری می¬سازند و در پایان عمر می¬بینند که همانند خواب خوشی گذشت.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - طغیان در کمین " سَخَّرَلَکُم "
طغیان در کمین " سَخَّرَلَکُم "
براساس بیان صریح قرآن، در طول تاریخ کلّیه اقوامی که نابود شده¬اند در نقطه اوج تسلّط بر طبیعت و تسخیر آن قرار داشته¬اند و از مواهب آن بهره می¬بردند، امّا به دلیل وجود انحراف آنها از روش " سَخَّرَلَکُم " که در رأس آن پیروی از فرامین الهی است دچار طغیان و سرکشی شدند و با عذاب الهی از بین رفتند، برای نمونه:
الف) قوم عاد مدتی در ناز و نعمت به سر می‌بردند، ولی مستِ غرور و غفلت شدند و از قدرتشان برای ظلم و ستم و استعمار و استثمار دیگران استفاده کردند، آئین بت‌پرستی را بر پا نمودند و به هنگام دعوت پیامبرشان حضرت هود (ص)با آن همه تلاش و کوششی که در پند و اندرز و روشن ساختن اندیشه و افکار آنان و اتمام حجت نسبت به ایشان داشت نه تنها کمترین توجهی نکردند بلکه به خاموش کردن ندای او برخاستند. سرانجام طوفان شدید و بسیار کوبنده‌ای به مدت هفت شب و هشت روز بر آنها مسلّط شد که قصرهایشان را در هم کوبید، و اجسادشان را همچون برگهای پائیزی بر امواج باد سوار کرد و به اطراف پراکنده ساخت.
ب) قوم ثمود ملّتی زِبَردست و پر شوکت بودند، در کوه ساختمانها بنا کردند که از سنگ بود یا از خود کوه تراشیده بودند این قوم پیغمبر خود حضرت صالح(ص) را تکذیب کردند خداوند آنها توسط زلزله هولناک و بَد دچار عذاب نمود و ثمودیان نابود شدند.
ج) قوم سباء مردمی بودند برخوردار از نهرهای روان، اموال فراوان و خاک پهناور و حاصلخیز، در آبیاری و سدّ سازی مهارت داشتند نعمتهای خدا را کفران کردند و به ورطه زندگی عیاشی و شهوت¬رانی درافتادند و کبر وغرور، کفر، طغیان و ناسپاسی را پیشه خود ساختند و با پیغمبران خود مخالفت و معارضه برخاستند، خداوند سیل عَرِم را بر آنها فرستاد، اموالشان را از بین برد و دو باغ آنها را به دو باغی که میوۀ تلخ و شوره گز و اندکی کنار داشت تبدیل نمود.
د) مَدیَن، نام سرزمین مسکونی قوم حضرت شعیب(ص) است که یکی از معاصی این قوم کم¬فروشی بود، این سرزمین بسیار کشت خیز و پر درخت بود و توسط زلزله به عذاب الهی ویران گشت و مردم آن هلاک گردیدند .
ه) قوم نوح، آنان از روی نادانی و به پیروی از هوای نفس بتها را می¬پرستیدند، خدای تعالی وحی فرستاد تا زیر نظر ما کشتی بساز و چون فرمان ما در رسید و علائم عذاب آشکار شد توفان عالم گیر به وقوع پیوست و فقط کسانیکه در کشتی داخل شدند به سلامت توفان را گذراندند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : نثرطوبی(شعرانی) و فرهنگ لغات قرآن(مهرین) موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 7
  • >
  • >>