لیست نکته های اسدالله قاضي مرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " آزمون الهی است
" سَخَّرَلَکُم " آزمون الهی است
همه محدودۀ عالم قلمرو آزمون خدا است، انسان برای تسخیر طبیعت و تسلّط بر آن با درد و رنج یا رفاه و آسایش و حوادث تلخ و شیرین مواجه می¬شود که باید همچون دانش پژوهی که با حضور در کلاس درس و بهره¬گیری از استاد مدارج ترقّی و پرورش خود را با کسب نمرات مقبول طی می¬کند، در کلاس طبیعت وهستی و بهره گیری از راهنمایی¬ و هدایت پیامبران و معصومین و دانشمندان ضمن تسلّط بر طبیعت و تسخیر آن، از خود غافل نشود، زیرا در این کلاس چنانچه انسان به کرات دیگر سفر کند و مالک منظومه شمسی یا دیگر ستاره¬ها شود، قبولی¬اش زمانی است که در درون خود مدارج را پیموده و کمالات را کسب و خود را زینت بخشد.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " عشق ورزیدن است
" سَخَّرَلَکُم " عشق ورزیدن است
انسان در تعامل و همزیستی با طبیعت و جهان هستی برای تسخیر آن از نیرویی توان¬مند در درون خود به نام عشق برخوردار است، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا آن¬را حقیقتی از جنس روحانی، نفسانی و صیرتی می¬دانند نه صورتی و مدّعی¬اند در روح انسان یک بذری برای عشق از این نوع وجود دارد و در مواجه با زیبایی صورت رشدش شروع می¬شود و با شناخت صیرت معشوق که عبارت است زیبایی هدف و زیبایی سفر او، هم¬هدف و هم¬سفر معشوش می¬شود پس، سِرِّ سَر نهادن عاشق در راه معشوق، زیبایی هدف و زیبایی سفر او است، که معشوق با چنین زیبایی در درون خود عاشق پرور است. اعتقاد به زیبا بودن طبیعت و جهان هستی در منزل اوّل که زیبایی صورت است متوقف نمی¬شود و صیرت زیبای آن است که انسان را به کوی معشوق واقعی می¬برد، این بدان معنی است که، بذر عشق در وجود انسان در تعامل با طبیعت و جهان هستی و از صیرت آن تغذیه و مثمر می¬شود، و ثمرۀ آن عشق به ذات حق و حضور در محفل عاشقان ذات واقعی باریتعالی در جوار معشوق ¬ حقیقی است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - صبر ضرورتی برای " سَخَّرَلَکُم "
صبر ضرورتی برای " سَخَّرَلَکُم "
بهره¬ برداری هرچه بهتر از طبیعت و جهان هستی مشحون از گرفتاری و تکلیف است، تا در این مسیر وجود انسان صیقل نبیند نهال تسخیر آن معنی واقعی ندارد و این برخورداری از صبر را می¬طلبد، در این راه انسان عجول باید امتیاز صبر را کسب کند و درجات صابران را به خود اختصاص دهد، همانطور که باغبان با کاشت نهال و صبر در مرحله داشت میوه آن¬را در مرحله برداشت می¬چیند، یعنِی باید انسان در مواجه با طبیعت برای بهره¬گیری از آن، نهال تقوا را در خود غرس کند و آن¬را با صبر پرورش دهد تا میوه آسانی در مواجه با مشکلات، شربت شدن تلخی¬ها، بی اهمیّت شدن دام¬های هلاک کننده بچیند، در چنین شرایطی به قدرت تسخیر و تسلّط بر طبیعت و جهان هستی دست یافته و آن¬را رام خواهد نمود.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " آباد نمودن زمین است
" سَخَّرَلَکُم " آباد نمودن زمین است
خداوند سبحان که خلعت قدرتِ تسلّط و تسخیر بر جهان و طبیعت را بر اندام انسان پوشاند تار و پود این خلعت را آباد و آزاد سازی طبیعت و جهان از نفوذ تخریب کنندۀ اهریمنان قرار داد. خداوند سبحان مواد خام را به عنوان غذای سفره طبیعت خلق کرد و به انسان هوش، استعداد و خلاقیت داد تا به عنوان مهمانِ سر سفره مواد خام طبیعت بنشیند و از این مواد به بهترین وجه بهره-مند شود، عقل را از درون و وحی را از بیرون برای راهنمایی بشر قرار داد تا هم به وجود این مواد خام آگاه شود و هم به چگونگی استفاده کردن از آن رهنمون شود و به آباد نمودن زمین بپردازد و محیط زیست را سامان بخشد.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "کُم" در " سَخَّرَلَکُم "
"کُم" در " سَخَّرَلَکُم "
"کُم" یعنی "شما"، خداوند طیّ آیات 32 و 33 سوره مبارکه ابراهیم(ع) انسان را با این واژه مخاطب قرار داده است. برای انسان دو وجه می¬توان قائل بود یکی وجه اسم مصدری آن به معنی آدم و انسان بودن و دیگری وجه جمعی آن یعنی جامعه بشری و انسانی که متشکل از گرد آمدن آدم¬ها و انسان¬ها است، راجع به تأثیر "کُم" به معنی اسم مصدری بر "کُم" به معنی جامعه بشری استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب اسلام و مقتضیّات زمان می¬فرماید: علّامه طباطبائی در کمال وضوح از قرآن استنباط می¬کند که قرآن برای اجتماع روح ، عمر، شخصیت، بیماری، سلامت، مسیر و خط دارد، این چنین پدیده¬ای حقّ بر افراد جامعه دارد.این حقّ از خدا به پیامبران و بعد از آنان به امامان و سپس به هر که از ناحیه خدا حکومت شرعی داشته باشد منتقل می¬شود. یکی از نهادهای بسیار با اهمیّت در جوامع بشری "دولت مردان" هستند که رسالت آن¬ها در تأمین محیط زیست سالم و آباد نمودن زمین بیشتر از توده مردم است زیرا، برنامه ریزی کلان فضا و دریا و ساخت سلاح¬های شیمیایی و تخریبی و آزمایش¬های فرسایشی اتمی و مانند آن در اختیار حکمرانان مقتدر است، این حکمرانان باید چنان تربیت شوند که اقتدارشان تعدیل شود تا هر گونه نعمت خدادادی را به سود خود و زیان ملّت¬ها مصادره ننمایند و به صورت مدیر عامل لگام گسیخته دهکدۀ دنیا در نیایند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " کار و تلاش است
" سَخَّرَلَکُم " کار و تلاش است
انسان موجودی است که از قوّه تفکّر برخوردار است، این قوّه مولّد جریان کار و تلاش و به سامان رساندن آن است، هر چه این قوّه نقش فعّال¬تری در جریان یاد شده داشته باشد موضوعات مهمتری حلّ و فصل می¬شود، راجع به موضوع مهمّ " سَخَّرَلَکُم " باید بیان نمود: زمین و طبیعت منشأ حکمت وجودی و کرامت انسانِ خدایی است و از این¬روست که خداوند هر آنچه را جهت کسب کمالات و تعالی روحی و مادی او ضروری بود مُسَخَّرَش ساخت تا بر پرتو کار وتلاش تحقیق، دانش پژوهی و کوشش¬های علمی و پژوهش¬های تحقیقاتی در راه تسخیر طبیعت و جهان عمل کند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " قوام و اعتلای جامعه اسلامی
" سَخَّرَلَکُم " قوام و اعتلای جامعه اسلامی
فقها به استناد آیۀ 141 از سورۀ مبارکه نساء استدلال می¬کنند که خداوند اجازه سلطه و ولایت غیر مسلمان را بر مسلمان نمی¬دهد، به علاوه سوره مبارکه انفال آیۀ 60 از مسلمانان می¬خواهد که برای حفظ جامعه اسلامی ، خود را به هر طریق ممکن مجهز کنند، چون امروز تسلّط بر منابع و تسخیر آن قدرت¬زا است، بر مسلمین است که همه علوم و فنون را که وسیله تأمین استقلال و قوام آن¬ها است فرا بگیرند، چرا در حالی¬که قرآن می¬فرماید کافران از هیچ نظر بر مؤمنان چیره نخواهد شد امروز تمام منابع ثروت مسلمان¬ها به دست همین کافران استخراخ می¬شود و از منافع آن¬ها بهره¬مند هستند و مسلمان¬ها از هر جهت وابسته به قدرت¬های غیر الهی آنان شده¬اند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " برای دانایان خَشیَت الهی است
" سَخَّرَلَکُم " برای دانایان خَشیَت الهی است
زندگی انسان در مواجه با طبیعت و جهان هستی برای تسخیر آن با نوعی ترس همراه است، این ترس ریشه در علاقه و گرایش او به نظر کردن و تفکّر در پدیده¬های هستی و طبیعی، تلاش و کار برای کشف روابط علّی حاکم بر آن¬ها دارد که علاوه بر افزایش هرچه بیشتر معرفت و علم او به عظمت، پیچیدگی، ظرافت¬ها و دقایق مکشوفه، کوچکی انسان در مقابل آن¬ها را در او افزایش می¬دهد، این ترس ناشی از به فرجام نرسیدن تلاش نیست زیرا خداوند آن¬را با " سَخَّرَلَکُم " تضمین نموده است بلکه غفلت از مراقبت از ناچیز شمردن خود و عمل به وظایفش در برابر خالق این عظمت است، معرفت و شناختی که در یک گروه جرّاح اطاق عمل نسبت به حسّاسیت کارشان وجود دارد آن¬ها را با خوف و خشیتی همراه می¬کند تا مراقب باشند ذرّه¬ای تعلّل و سهل انگاری عواقب ناگواری به دنبال دارد، این خوف و خشیت یعنی بیداری، هوشیاری و شوق در کار. دنیا که اطاق عملی بزرگ برای مؤمنان و دانایان است انسان را به عظمت خلقت وعظیم و بزرگ بودن خالق آن آشنا می¬سازد، و از این¬رو است که طبق بیان آیه 28 سوره مبارکه فاطر از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند نه جُهّال.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " خوبی است
" سَخَّرَلَکُم " خوبی است
انسان با تمامی پیشرفت علمی¬اش نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه شاهد بوجود آمدن مشکلات جدید است، زیرا شناخت لازم نسبت به هدف خلقت جهان و طبیعت و راه تعامل، همزیستی و تسخیر آن¬¬ها ندارد، اگر چنین بود در یک تعامل خوب با سایر اجزای عالم قرار می¬گرفت نه یک رابطه بد، اینکه بشر از گزندگان، درندگان، میکروب¬ها، ویروس¬ها، سیل¬ و زلزله به بدی یاد می¬کند برای این است که در همزیستی با چنین موجودات و پدیده¬هایی آن¬ها را روبرو و در تقابل با خود قرار داده است نه همراه خود، و چون در این رویارویی خود ساخته شکست خورده است و در اثر این شکست مرگ یا عضوی یا نیرویی را از دست داده، یا از راه رشد و رسیدن استعدادها به کمال بازمانده، از آن¬ها به بدی یاد می¬کند، درصورتی¬که اگر چنان رفتار می¬کرد که گزندگان موجب مرگ و بیماری نمی¬شدند بد نبودند، اگر آفت¬های نباتی موجب نابودی درختان یا میوۀ آن¬ها نمی¬شدند بد نبودند و اگر سیل¬ و زلزله¬ تلفات جانی و مالی ببار نمی¬آوردند بد نبودند و کفران نعمت و عذاب الهی همراه نداشت، بلکه چیزی جز سراسر گشایش و نعمت نبود، قرآن کریم تعامل خوب و بد با طبیعت و جهان هستی را در قالب سرگذشت گذشتگان به روشنی بیان داشته است، برای نمونه آیات 31 تا 45 سوره مبارکه کهف است که درس می¬دهد فخر فروشی، غرور و تکبّر، فراموشی خدا، ردّ رستاخیزو انکار ربّ¬الاسباب باعث شد نعمت¬های الهی نابود شود و ندامت را به دنبال داشته باشد. سردمداران مدرنیته غربی در جهان امروز هم دچار همان خصلت¬های بنیان کن شده و مسیر کفر را در پیش گرفته¬اند که به نابودی باغ زیبای هستی و طبیعت می¬انجامد، مشکل به حدّی جدیّ است که بعضی از دانشمندان جریان یاد شده، متوجّه و برای جلوگیری از وقوع خطر عظیم دست به دامان ادیان الهی شده¬اند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " عبادت است
" سَخَّرَلَکُم " عبادت است
" کار " نام فعالیت¬هایی است برای تسلّط بر طبیعت و جهان، یعنی اگر کار وجود نداشته باشد تسلّط و تسخیر بی معنی است. در قرآن کریم کلماتی که بیان¬گر این مهم هستند به شرح زیر است:
1 – عمل، یعنی کار، کردار، فعل با 366 مورد
2 – کسب، یعنی روزی جستن، شغل، پیشه با 66 مورد
3 – سعی، یعنی کوشیدن، کار کردن، عمل کردن با 30 مورد
4 – جهد، یعنی کوشیدن، رنج بردن، سعی و تلاش، با مشتقات آن 41 مورد
5 – فعل، یعنی انجام دادن، کارکردن، عمل، کار، کردار بامشتقات آن 107 مورد
6 – شغل، یعنی کار، پیشه، حرفه با مشتقات آن 2 مورد
در آیات کریمه قرآن کریم وقتی کار و کوشش ارزش پیدا می¬کند که توأم با ایمان باشد و به همین دلیل ضروری است وقتی انسان مومن منشأ اثر و عامل کاری می¬شود هدفش نزدیکی به خدا و برای طلب رضایت او باشد و گام بردارد و در چنین شرایطی است که کار و تلاش برای تسلّط بر طبیعت عبادت است.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : شهسواری، عبدالرحیم. کار و عبادت از دیدگاه قرآن. وزارت کار و امور اجتماعی، چاپ اول بهار1375. مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 7
  • >
  • >>