لیست نکته های اسدالله قاضي مرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " بهره¬وری است

بهره¬وری فنّ، هنر و علم استفاده از منابع خدادادی است، بهره¬وری مدیریت بر مبنای آگاهی، تعهبد و مسدولیت انسان در برابر خداوند و بندگان خدا در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، بهره¬وری بر سه اصل استوار است: اوّل، آگاهی بر مبنای افزایش علم و دانش، تجربه، تخصص و پژوهش و تحقیقات، دوّم، انگیزه، یعنی وقتی چیزی تحت تسلّط و تسخیر انسان است یعنی آن چیز در دستان او قرار دارد، وقتی مشخص شد چه چیز ارزشمندی در دستان اوست در او انگیزه مشتعل می¬شود و در او مبانی فکری و علایق روحی، تجهیز اراده، تحرّک، شوق واستیاق به کار، محرّک و شوق روانی برای هر فعل، رقتار و کردار رشد یافته و سامان می¬یابد، سوّم، مدیریت و سازماندهی منابع.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع: درّی نجف آبادی. اسلام انسان و بهره¬وری. سازمان بهره¬وری ملّی ایران، چاپ اوّل: پائیز1373، نشر بصیر موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " تسخیر عبادالله است
" سَخَّرَلَکُم " تسخیر عبادالله است
طبیعت از نگاه قرآن کریم یک طبیعت هوشمند، تسبیح کنندۀ خدا و بنده خداوند است از این جهت که خداوند می‌فرماید« عِبادٌ أَمْثالُکُمْ »به این معنا که این سنگ و چوب‌ها که شما می‌پرستید خودشان بندگان من هستند همچنین «وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ» به این معناست که این‌ها به خدا سجده می‌کنند. نگاه انسان‌ها به محیط طبیعت باید اینگونه باشد که موجودات زنده در طبیعت، به نوعی بندگان خداوند هستند که درک دارند، عباد خداوند هستند و لذا دستمان هیچ وقت نمی‌رود که به آن‌ها آسیب برسانیم و هیچ گاه بر آن نمی‌شوند که تسبیح کننده خدا را آزار و اذیت کنند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - بُخل و طمع آفت " سَخَّرَلَکُم "
بُخل و طمع آفت " سَخَّرَلَکُم "
اعتقاد انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی نسبت به تواناییش نسبت به تسخیر طبیعت و جهان هستی از او شخصیّتی بی¬نیازی و غیر وابسته می¬سازد که این شخصیّت سدّی است جلوگیری او از افتادن در دام طمع و بخل و از همین نقطه است که چشمه آن¬ها خشک و بی اثر می¬شود و طبق بیان رسول خدا(ص)، درخت بهشتی سخاوت که شاخه¬هایش بر زمین آویخته، هر کس شاخه¬ای از آن¬را بگیرد همان شاخه وی را به بهشت می¬کشاند در وجودش پرورش می¬یابد، انسان با برخوداری از چنین شخصیّتی است که می¬تواند از طبیعت و جهان هستی عبور کند و به سوی بهشتی برود که نمونه¬هایی هر چند کوچک از آن¬را در جهانه هستی و طبیعت به رخ بخیلان و طمع ورزان کشانده است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " ظُلم و کُفر نیست
" سَخَّرَلَکُم " ظُلم و کُفر نیست
طبق آیات 32 تا 34 سوره ابراهیم(ع)، خداوند متعال در جهان پهناور همۀ منافع انسان و موارد کافی و لازم را برای ادامه حیات و رفع نیازهای مادّی وی یکجا جمع کرده است ولی، ظلم انسان و کفران وی نسبت به نعم الهی دو علّت اساسی برای بوجود آمدن معضل اقتصادی در حیات انسان است، ظلم انسان بر مبنای اقتصادی در سوء توزیع مجسم است و کفران وی نسبت به نعم الهی، در سهل انگاری وی برای بهره¬کشی از طبیعت و روش منفی وی نسبت به آن نهفته است. آنچه مسلّم است اسلام راه حل¬هائئ که در زمینه¬های توزیع و گردش ثروت فراهم کرده برطرف کردن ظلم را ضمانت کرده و محقق ساخته است ، همچنین کفران را بوسیله مفاهیم و احکامی که برای تولید وضع کرده درمان نموده است. وقتی در اثر تسخیر طبیعت و بهره¬گیری از منابع آن ثروت تولید می¬شود، توزیع چنین ثروتی وقتی به ظلم ختم می¬شود که توزیع تنها بر اساس فردی انجام شود که این تجاوز به حقوق اجتماع است و یا بر اساس غیر فردی که کاستن حقوق فرد است، " سَخَّرَلَکُم " واقعی با استواری بر دو اصل "کار" و "تلاش" وقتی است که حقوق فرد و اجتماع محقق شده باشد و عزّت اجتماع را صلب نکند و حیات آن¬را به مخاطره نیندازد.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : منبع: صدر، محمد باقر. اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم موسوی، جلد1، انتشارات برهان و موسسه انتشارات اسلامی،1350 موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " خلافت است
" سَخَّرَلَکُم " خلافت است
در قرآن کریم، خداوند انسان را خلیفۀ خویش در زمین معرفی نموده است(بقره، ۳۰)، و با نهادینه سازی ظرفیت علمی برای انسان در سلطه بر طبیعت و زمین او را خلیفۀ خویش در آن قرار داده است تا به آبادانی و عمران آن همت گمارد (هود، ۶۱)، و او را به بهره گیری از مواهب و فضل خود در زمین فرا خوانده است (جمعه، ۱۰)، تا به اطراف و اکناف آن قدم بردارد و از روزی آن بهره جوید (ملک، ۱۵)، و آنرا از هر گونه تخریب و فساد مصون نگه دارد. ذکر خداوند متعال و یادآوری خلافت و جانشینی او در زمین و درک محیط بودن آن ذات مقدس بر همه چیز (نساء، ۱۲۶)، رمز تسلّط برطبیعت و تسخیر آن است. تنها انسان های عالم به سنت های حاکم بر طبیعت و پایبند به تعهدات خویش در خلافت، صلاحیت این¬کار را دارند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " طبیعت گرایی نیست
" سَخَّرَلَکُم " طبیعت گرایی نیست
در پرورش جسمانی، پیوستگی جسم و روح و ضرورت پرورش هماهنگ آنها مورد توجه است، در پرورش عقل، عقل به معنی آموختن و فراگیری صرف منظور نظر نیست، بلکه با ایجاد توانایی تجزیه و تحلیل، تشخیص و تمیز، استدلال و قضاوت و انتخاب صحیح است که عقل معنا و مفهوم پیدامی کند، در خصوص پرورش اخلاق، تکیه بر پرورش صفات و ویژگی های انسانی می باشد که ریشه در طبیعت و فطرت انسان دارند و انسان فطرتاً به سوی آنها گرایش دارد. هدف غایی تربیت از نظر استاد شهید مطهری هدف غایی تربیت نزدیک کردن انسان به خدا و رساندن او به کمال و سعادت می باشد. استاد شهید در فلسفه و آراء تربیتی خود عالم غیب و ظهور را با هم می‌نگرد و پرورش انسان را در راستای آن می داند، و فقط اصل پیروی مطلق از طبیعت در نظر نمی¬باشد تا اهداف و روش های در جهت انطباق دادن انسان با طبیعت می‌باشد. بلکه : روش پیروی از طبیعت و فطرت انسانی انسان، توجه به استعدادها و توانایی ها و اختلاف آنها درامر تربیت سالم سازی و آماده سازی شرایط برای تربیت، استفاده از روش الگویی، اِعمال سختیها و شداید متعادل بر متربی برای مقاوم بارآوردن او، تأکید بر کشف و اکتشاف درونی از طریق کسب تجربه فردی. عدم پیروی از اجتماع، پیروی مطلق از طبیعت، دوری از اجتماع، کافی دانستن مجازات طبیعی، انتظار طولانی برای شکوفا شدن خود به خودی استعدادها دارد مردود است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " آئینه انسان
" سَخَّرَلَکُم " آئینه انسان
طبق بیان قرآن مجید خداوند هستی و طبیعت را برای انسان آفرید و قدرت تسخیر آن¬را در او نهادینه نمود تا از حرکتی مستمر بسوی آرامش، رفاه، و تعالی برخوردار باشد، در این مسیر شرط اوّل قدم تعامل از سرِ هماهنگی است تا خود و حرکت خود را درآن ببیند و بیاراید، پس لازم است انسان با طبیعت و جهان هستی آن¬طور که خداوند فرموده هماهنگی داشته باشد و در راه تسخیر آن¬، آن¬طور که خداوند نشان داده حرکت کند، تا هستی و طبیعت حاکمیّت انسان الهی را نشان می¬دهد، در غیر این¬صورت، آئینه¬ای تمام نما از نواقص و کمبودها خواهد بود.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " اقتضاءِ فرهنگی برای برنامه ریزی توسعه
" سَخَّرَلَکُم " اقتضاءِ فرهنگی برای برنامه ریزی توسعه
در برنامه¬ریزی برای توسعۀ هر جامعه¬ای روش¬های استفاده از منابع طبیعی و دیگر مواهبی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است، حدود و ثغور بهره برداری و حدّ و مرز تسلّط و تسخیر منابع مورد نیاز مشخص می¬شود. این بدیهی است و خداوند انسان را به چنین توان¬مندی بطور بالقوّه مجهّز نموده است، این بالقوه بودن وقتی عملیاتی و کار ساز است که با روش¬هایی که خداوند فرموده در انسان پرورش یافته و بصورت بالفعل در آید. برای نمونه، آب به صورت جریان رودخانه¬ها و سیلاب از منابع اصلی توسعه به شمار می¬رود و برای کشور کم¬آب و خشک ایران باید آن¬را در زمان فراوانی برای زمان کم¬آبی ذخیره نمود، یکی از روش¬ها برای این کار سدسازی است که انسان را در تسخیر این منبع طبیعی و تسلّط بر آن موفّق می¬نماید، امّا از آنجا که طبق فرموده قرآن زندگی موجودات به آب بستگی دارد، کار سدسازی نباید جریان به پایین دست را قطع کند و حیات موجودات در آن به خطر افتد.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - روح علمی اقتضاء " سَخَّرَلَکُم "
روح علمی اقتضاء " سَخَّرَلَکُم "
مقصود از روح علمی چیست؟ مقصود از روح علمی این است که علم اساسا از غریزۀ حقیقت جویی سرچشمه میگیرد. خداوند انسان را جقیقت طلب آفریده است. مقصود از حقیقت طلبی این است که انسان میخواهد حقایق را آنچنان که هستند بفهمد می¬خواهد اشیاء را همانجوری که هستند بشناسد و بفهمد و این فرع براین است که انسان خودش را نسبت به حقایق بی طرف و بی غرض نگهدارد و بخواهد حقیقت را کشف کند آنچنان که هست نه آینکه بخواهد حقیقت آنجوری باشد که او دلش می¬خواهد،
چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد
انسان اگر بی غرضی خودش را نسبت به حقیقت حفظ کند که کار بسیار مشکلی است اینجاست که خداوند اورا هدایت می¬کند. این است که در در تسخیر طبیعت باید روح علمی داشت، یعنی نباید توجه به این باشد که او دانا بشود، باید با روح حقیقت جویی با طبیعت و جهان هستی هم¬زیستی داشته باشد و بیماری¬هایی که اورا از حالت حقیقت جویی منحرف میکند نظیر تعصب¬ها، غرورها، تکبّرها و غیره از خود دور کند.
برگرفته از: مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام، صفحات 30،31 و32 ،انتشارات الزهرا، 1362.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از: مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام، صفحات 30،31 و32 ،انتشارات الزهرا، 1362. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - تسبیح گویی اقتضای" سَخَّرَلَکُم "
تسبیح گویی اقتضای" سَخَّرَلَکُم "
بر اساس آیۀ 45 سوره اسراء تمام آنچه در هفت زمین و آسمان است تسبیح گوی خداوند هستند و چیزی وجود ندارد مگر اینکه تسبیح پروردگار را بگوید، پس می¬توان نتیجه گرفت بین انسان و آن¬ها( همه چیز) یک وجه مشترک وجود دارد و آن تسبیح گویی است و امّا یک تفاوت بین آن¬ها وجود دارد و آن اینکه همه چیز تسبیح گو هستند امّا انسان باید تسبیح گو شود و تسبیح گو تربیت شود، وکار تربیتش او را در جایگاه سعه وجودیش مستقر کند و او را محرم سراپرده عالم وجود نماید تا به جایی برسد که صلاحیتش در تسخیر طبیعت محرز گردد، زیرا منطقی نیست تا در این¬کار موفّق و محرم این سراپرده وجود و هستی نشود بتواند مدّعی باشد که در راه صحیح تسخیر طبیعت گام بر می¬دارد، زیرا انسان محرم این سراپرده تسبیح موجودات را می¬شنود و این اوّلین سنگ بنای تعامل و همزیستی با طبیعت و جهان هستی است.
جملۀ ذرّات عالم در نهان با تو گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم
یعنی همه چیز در جهان شنوا، بصیر و هشیارند و در آهنگ و نوای روح بخش هستی نقش دارند و بقدر خود در این نوای روح نواز شرکت می¬کنند.،
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 9
  • >
  • >>