لیست نکته های سحر شادرام
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 - حمد و ثنا
سپس خداوند ستایش خود کرده و این به این معناست که پس از آغاز کارها با نام خداوند به حمد و ستایش او بپردازیم.
قالب : تفسیری گوینده : سحر شادرام
منبع : موضوع اصلی : اسم‌های خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید. قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
  سوره حمد آیه 1 - شروع کارها
در سوره فاتحه الکتاب: به نظر بنده خداوند متعال قران عظیم خود را که یک کتاب و یک زندگی است با سوره حمد آغاز کرده است پس این سوره یک مقدمه قرانی است و مقدمه همیشه مهمترین بخش یک مطلب می باشد. در این سوره خداوند به ما یاد داده است تا همه کارها و همه چیزها را با نام او شروع و آغاز نماییم.
قالب : تفسیری گوینده : سحر شادرام
منبع : موضوع اصلی : توحید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.