لیست نکته های مسعود حسين پور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 1 - شروع کارها با نام ایزد یکتا
بسم الله الرحمن الرحیم
الرحمان : اشاره به رحمت عام گسترده خداوند دارد که بر مؤمن وکافر افاضه می شود
الرحیم: دلالت بر نعمت همیشگی ورحمت ثابت خداوند که بر مؤمن افاضه می شود واشاره به رحمت خاص خداوند دارد
قالب : شأن نزول گوینده : مسعود حسین پور
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب تفسیری است.