لیست نکته های علي عابدين پورجعفري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 - ارتباط
الحمد لله :
1 به انسان راه ستایش ، 2 راه سپاسگزارى ، 3 چگونه تشکّر کردن ، 4 چگونه حمد گفتن ، 5 راه ثناخوانى ارباب را تعلیم مى دهد
قالب : اخلاقی گوینده : علی عابدین پورجعفری
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - نیکویی
الرحمن الرحیم :
1 راه بخشش ، 2 راه عفو، 3 راه گذشت ، 4راه مهربانى ، 5راه ماءیوس نبودن از خدا یاد مى دهد.
قالب : اخلاقی گوینده : علی عابدین پورجعفری
منبع : موضوع اصلی : عفو و بخشش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 -
بسم اللّه :
1 به انسان راه بندگى و خداپرستى .2 راه از همه دل بریدن ،3 سیم دل از همه قطع کردن . 4 به خالق وصل شدن ، 5 راه یارى خواستن و مساعدت ،6 راه یکِّه شناسى ، 7 راه با یک نفر معامله کردن و دل را به یک نفر فروختن مى آمورد.
قالب : اخلاقی گوینده : علی عابدین پورجعفری
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.