لیست نکته های علي اله مرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 86 - دنیا
آنچه مذموم ونکوهیده است در واقع دنیا پرستی است نه این دنیایی که زندگی میکنیم "شرف المکان بالمکین" شرافت مکان به کسی است که در آنجا مکان گزیده است،
این صفات نکوهیده ماست که برای جلوگیری از فساد ما به عدم ملکه شدن آنها تذکر داده شده است نه این که این دنیا پست باشد ،دنیا مانند پلی است برای عبور آیا کسی را دیده اید که پل را خراب کند و از محل ان عبور کند؟
قالب : تفسیری گوینده : علی اله مرادی
منبع : موضوع اصلی : دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 73 - افعال خداوند
به نظر میرسد افعال خداوند مانند علمشان بدون محدودیت می باشد یعنی گاهی اوقات خداوند فعلی را که از نظر ما هیچ فایده ای ندارد مانند کشتن یک گاو و زدن قسمتی از ان به مرده ای باعث زنده شدن وی می شود و فتنه ای بزرگ را خاموش می کند ولی علم وفعل خدا قابل قیاس با اعمال ما نیست و بسیاری از مسائل درون زندگی ما نیز همینگونه است یعنی ما علت را نمیفهمیم ولی نهایتا منجر به بهبود زندگی ما میشود
قالب : تفسیری گوینده : علی اله مرادی
منبع : موضوع اصلی : افعال خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.