لیست نکته های الهام السادات شهرآئيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 40 - انذار و تبشیر و اهمیت آن
انذار (هشدار و بیم دادن) و تبشیر (بشارت دادن )از مهمترین موضوعاتی است که قران به ان پرداخته است.هدف از فرستادن رسولان الهی همین دو امر است تا جایی که قران می فرماید:(وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا){و ما تو را جز نوید دهنده و بیم دهنده نفرستادیم}
زیرا این دو امر-یعنی ترساندن وبیم دادن و تشویق و ترغیب-از مهمترین عوامل تربیت انسان هستند و کارشناسان تربیت به این دو امر بسیار اهمیت می دهند.
اگر این دو بر بشر کارگر شده و ان را درک نماید,بسیاری از مسایل دنیوی واخروی او حل می شود;بسیاری از جنگها و نزاعها رخت بر می بندد; استفاده از اموال نامشروع مانند ربا,رشوه,دزدی و فسادهای اقتصادی از بین می رود;فسادهای اخلاقی واجتماعی ریشه کن می گردد وبشر به مدینه فاضله و آرمان های خود خواهد رسید.
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : رسالت- پیامبری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 4 - سقوط نتیجه عمل انسان
انسان در اصل خلقت پستی ندارد و سقوط او در طی مراحل زندگی ودر نتیجه عمل او واقع می شود.(خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین)
قالب : اخلاقی گوینده : الهام سادات شهرآئینی
منبع : موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شعراء آیه 214 - نیکی و احسان
در نیکی به دیگران(صله انفاق وام ارشاد)نزدیکان انسان مقدمند.
قالب : تفسیری گوینده : الهام سادات شهرآئینی
منبع : موضوع اصلی : نیکی- احسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.