لیست نکته های محمد هادي حاذقي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعلی آیه 1 - اسم
هر اسم یا مفهوم دارای سه سطح یا طبقه است / حقیقت اصلی/ مفهوم ذهنی از آن حقیقت/ لفظی که برای بیان آن مفهوم و اسم بکار میرود .
توضیح : اینکه می‌گویند اسمای خدا توقیفی است یک معنای خاصی دارد البته و اینکه می‌گویند فلان پیامبر یا فلان ولیّ(علیهما السلام) مظهر اسم خدا هستند ما در مرحله سوم یا چهارم قرار داریم. ما این الفاظی که در «جوشن کبیر» و مانند آن قرائت می‌کنیم اینها اسمای آن مفاهیمی هستند که در ذهن ماست آن مفاهیم اسمای حقایقی‌اند که در خارج هستند آن حقایق اسماء کمالات ذات اقدس الهی‌اند که مربوط به ذات یا فعل اوست. ما در «اسم الاسم الاسم» بحث می‌کنیم و لفظ می‌کنیم تلفظ می‌کنیم، آن‌که اسم او اعلی است این لفظ نیست.
قالب : لغوی گوینده : محمد هادی حاذقی
منبع : تفسیر تسنیم موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.