لیست ترجمه های سيد حسين نقوي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 1 - آیت الله سید ابوالقاسم رضوی لاهوری (تفسیر لوامع التنزیل و سواطع التاویل)
یعنی ابتدا میکنم یا استعانت می جویم بنام ذات واجبی که مجمع جمیع صفات کمال و جلال سزاوار عبادت ، مهربانست بنعمتهای عام نسبت به جمیع خلق،رحیم است برحمتهای خاص نسبت به مومنان در دنیا و آخرت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 57 - َAli Quli Qaraei
By Allah, I will devise a stratagem against your idols after you have gone away.’
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 57 - ترجمه بهرام پور
و [در دل گفت:] به خدا سوگند پس از آن که پشت کردید و رفتید، قطعا براى بت‌هاى شما چاره‌اى خواهم کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 56 - َAli Quli Qaraei
He said, ‘Rather your Lord is the Lord of the heavens and the earth, who originated them, and I am a witness to this.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 56 - ترجمه بهرام پور
گفت: آرى [حق را آورده‌ام‌]، پروردگارتان پروردگار آسمان‌ها و زمین است که آنها را پدید آورده و من بر این [واقعیت‌] از گواهانم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 55 - َAli Quli Qaraei
They said, ‘Are you telling the truth,[446] or are you [just] kidding?’
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 55 - ترجمه بهرام پور
گفتند: آیا [سخن‌] حق را براى ما آورده‌اى یا از بازیگرانى
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 54 - َAli Quli Qaraei
He said, ‘Certainly you and your fathers have been in manifest error.’
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 54 - ترجمه بهرام پور
گفت: قطعا شما و پدرانتان در گمراهى آشکارى بوده‌اید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 53 - َAli Quli Qaraei
They said, ‘We found our fathers worshipping them.’
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 11
  • >
  • >>