لیست ترجمه های نصرت عزتي ساميان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 23 -
حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان وعمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادرانتان و دختران خواهرانتان و مادران رضاعیتان و خواهران رضاعیتان و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهران دیگر شان)که با آنها نزدیکی کرده اید و اگر نزدیکی نکرده (آن همسر را طلاق دهید) گناهی بر شما نیست(که با دختران آنها ازدواج کنید) و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند و اینکه با دو خواهر همزمان ازدواج کنید مگر انچه که در گذشته انجام شده همانا خداوند آمرزنده و مهربان است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه الهی قمشه ای است را ذکر نمایید.
  سوره نساء آیه 22 -
و ازدواج نکنید با زنانیکه پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند مگر آنچه که در گذشته(قبل از آمدن آیه) انجام شده که همانا این کار گناه آشکار نفرت انگیز و و روش بدی است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه الهی قمشه ای است را ذکر نمایید.
  سوره نساء آیه 21 -
و چگونه می گیرید و هرکس به حق خودش رسیده و آنها از شما پیمان محکمی گرفته اند .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه الهی قمشه ای است را ذکر نمایید.
  سوره نساء آیه 20 -
و اگر خواستید زنی را جایگزین زن دیگری کنید و اگر یکی را مهریه زیادی برایش قراردادید پس نباید چیزی از آن را با زپس گیرید آیا می خواهید با بهتان و گناه آشکار بگیرید؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه الهی قمشه ای است را ذکر نمایید.
  سوره نساء آیه 18 -
و توبه کسانیکه تا وقت مرگ به گناه مشغولند و موقع مرگ می گویند الان توبه کردیم پذیرفته نیست و همچنین کسانیکه در حال کفر می میرند .برای آنها عذاب دردناکی آماده کرده ایم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 17 -
همانا (پذیرش)توبه مربوط به خداست در مورد کسانیکه از روی نادانی عمل سوئی انجام می دهند سپس سریع توبه می نمایند پس خدا توبه آنها را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 15 -
از زنانتان آنهائیکه فحشا (زنا)نمایند چهار شاهد بر آنها طلب کنید پس اگر شهادت دادند آنها(زنان)را در خانه ها نگهدارید تا مرگ آنها فرا رسد یا خدا برای آنها راهی قرار دهد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را ذکر نمایید.
2) ریاحی : ترجمه مجتبوی
و از زنانتان آنان که کارى زشت- زنا- کنند چهار تن [مرد] از خودتان بر آنها گواه خواهید، پس اگر گواهى دادند آنها را در خانه‏ها بازداریدشان تا مرگشان فرا رسد یا خداوند راهى براى آنها پدید آورد.


شاه آبادی (داور) : در قسمت ترجمه ذکر کنید
  سوره نساء آیه 14 -
و هرکس از خدا و رسولش اطاعت نکند و از حدودخدا تجاوز نماید او را بطور دائمی در آتش وارد می کند و برای او عذابی خوارکننده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 13 -
این حدود خداست و هر کس از خدا و رسولش اطاعت نماید او را بطور دائمی در باغهایی وارد می کند که در پای درختان آن نهرهایی جاری است و این رستگاری بزرگی است .

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 10 -
همانا کسانیکه اموال یتیم را از روی ظلم می خورند همانا در شکمشان آتش می خورند و بزودی وارد جهنم خواهند شد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 31
  • >
  • >>