از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
بر شما حرام ابدی شده ( ازدواج با هفت گروه از خویشانتان که محارم نامیده می شوند: ) مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و ( همچنین شش گروه دیگر ، از راه شیر خوردن و عقد بستن: ) آن مادرانتان که به شما شیر داده اند و خواهران رضاعی تان ، و مادران زن هاتان و دختران همسرانتان که در دامان ( و تحت کفالت ) شمایند از آن همسرانی که با آنها همبستر شده اید ، و اگر با آنها همبستر نشده اید پس گناهی بر شما نیست ( که مادر را رها کنید و با آنها ازدواج نمایید ) ، و نیز همسران پسرانتان که از صلب شمایند ( نه پسرخوانده ها ) و نیز جمع میان دو خواهر ( در یک زمان ) جز آنچه ( در زمان جاهلیت ) گذشته ، که همانا خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
حرام شده است بر شما ، مادرانتان ، و دختران ، و خواهران ، و عمه ها ، و خاله ها ، و دختران برادر ، و دختران خواهر شما ، و مادرانی که شما را شیر داده اند ، و خواهران رضاعی شما ، و مادران همسرانتان ، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته اید- و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید ، ( دختران آنها ) برای شما مانعی ندارد- و ( همچنین ) همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند ( - نه پسرخوانده ها- ) و ( نیز حرام است بر شما ) جمع میان دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده چرا که خداوند ، آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
ازدواج با افراد زیر بر شما حرام شده است ، مادرانتان ، و دخترانتان ، و خواهرانتان ، و عمه هایتان ، و خاله هایتان ، و دختران برادر ، و دختران خواهر ، و مادرانی که شما را شیر داده اند ، و خواهری که با او شیر مادرش را مکیده ای ، و مادر زنان شما ، و دختر زنان شما ، که با مادرش ازدواج کرده اید ، و عمل زناشویی هم انجام داده اید ، و اما اگر این عمل را انجام نداده اید می توانید مادر را طلاق گفته با ربیبه خود ازدواج کنید ، و نیز عروسهایتان ، یعنی همسر پسرانتان ، البته پسرانی که از نسل خود شما باشند ، و نیز اینکه بین دو خواهر جمع کنید ، مگر دو خواهرانی که در دوره جاهلیت گرفته اید ، که خدا آمرزنده رحیم است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
حرام شد بر شما ( ازدواج با ) مادران و دختران و خواهران و عمّه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادران زن و دختران زن که در دامن شما تربیت شده اند اگر با آن زن مباشرت کرده باشید ، و اگر دخول با آن زن نکرده ( طلاق دهید ) باکی نیست ( که با دختر او ازدواج کنید ) . و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از نزول این حکم کرده اید ( که خدا از آن درگذشت ) که خدا ( در حق بندگان ) بخشنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
[ نکاح اینان ] بر شما حرام شده است: مادرانتان ، و دخترانتان ، و خواهرانتان ، و عمّه هایتان ، و خاله هایتان ، و دختران برادر ، و دختران خواهر ، و مادرهایتان که به شما شیر داده اند ، و خواهران رضاعی شما ، و مادران زنانتان ، و دختران همسرانتان که [ آنها دختران ] در دامان شما پرورش یافته اند و با آن همسران همبستر شده اید- پس اگر با آنها همبستر نشده اید بر شما گناهی نیست [ که با دخترانشان ازدواج کنید ] - و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند ، و جمع دو خواهر با همدیگر- مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد- که خداوند آمرزنده مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی تان که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی تان ، و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش می یابند از آن همسرانی که با آنها همبستر شده اید ، و اگر با آنها همبستر نشده اید بر شما گناهی نیست که با دخترانشان ازدواج کنید ; و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند ـ نه آنهایی که پسرخوانده اند ـ نیز بر شما حرام شده است ، و این که دو خواهر را باهم به ازدواج خود درآورید ، مگر آنچه که پیش از بیان این حکم گذشته است ، آنها مورد عفو خدا قرار گرفته و آثار ازدواج مشروع بر آن مترتب است ; زیرا خدا آمرزنده و مهربان است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
[ ازدواج با این زنان ] بر شما حرام شده است: مادرانتان ، و دخترانتان ، و خواهرانتان ، و عمه هایتان ، و خاله هایتان ، و دختران برادر ، و دختران خواهر ، و مادرتان که شما را شیر داده اند ، و خواهران رضاعی شما ، و مادران همسرانتان ، و دختران همسرانتان که در دامان شمایند [ و تحت سرپرستی شما پرورش یافته اند ، البته ] از آن همسرانی که با آنان آمیزش داشته اید ، و اگر آمیزش نداشته اید ، بر شما گناهی نیست [ که مادرشان را رها کرده با آنان ازدواج کنید ] ، و [ نیز ] همسران پسرانتان که از نسل شما هستند [ بر شما حرام شده است ] . و هم چنین جمع میان دو خواهر [ در یک زمان ممنوع است ] ، جز آنچه [ پیش از اعلام این حکم ] انجام گرفته باشد زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نصرت عزتي ساميان
حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان وعمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادرانتان و دختران خواهرانتان و مادران رضاعیتان و خواهران رضاعیتان و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهران دیگر شان)که با آنها نزدیکی کرده اید و اگر نزدیکی نکرده (آن همسر را طلاق دهید) گناهی بر شما نیست(که با دختران آنها ازدواج کنید) و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند و اینکه با دو خواهر همزمان ازدواج کنید مگر انچه که در گذشته انجام شده همانا خداوند آمرزنده و مهربان است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه الهی قمشه ای است را ذکر نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم محمودي
حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه‏ها، و خاله‏ها، و دختران برادر، و دختران خواهر شما، و مادرانى که شما را شیر داده‏اند، و خواهران رضاعى شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته‏اند از همسرانى که با آنها آمیزش جنسى داشته‏اید -و چنانچه با آنها آمیزش جنسى نداشته‏اید، (دختران آنها) براى شما مانعى ندارد- و (همچنین) همسرهاى پسرانتان که از نسل شما هستند (-نه پسرخوانده‏ها-) و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید; مگر آنچه در گذشته واقع شده; چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه مکارم است را ذکر نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
vous sont interdites vos mères, filles, soeurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une soeur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux soeurs réunies - exception faite pour le passé. car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
و حرام شده است بر شما ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌ها و خاله‌هایتان و دختران برادر و خواهرتان و مادران رضاعی و خواهران رضاعی‌تان و مادر زنتان و دختر زنی که با او رابطه زناشویی داشته‌اید و در کنار شما بزرگ شده، پس اگر آمیزش نداشته‌اید (پس از طلاق زن) اشکالی ندارد که با دخترش ازدواج کنید، و همسران پسران خودتان (پسر از صلب شما، نه پسرخوانده) و ازدواج همزمان با دو خواهر(حرام است بر شما)، جز اینکه قبل از این حکم چنین کاری کرده‌باشید، همانا خداوند بسیار آمرزنده‌ و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیتی
مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادران و دختران خواهرانتان و زنانى که شما را شیر داده‌اند و خواهران شیریتان و مادران زنانتان بر شما حرام شده‌اند. و دختران زنانتان که در کنار شما هستند، هرگاه با آن زنان همبستر شده‌اید بر شما حرام شده‌اند. ولى اگر همبستر نشده‌اید، گناهى مرتکب نشده‌اید. و نیز زنان پسرانى که از پشت شما هستند بر شما حرام شده‌اند. و نباید دو خواهر را در یک زمان به زنى گیرید، مگر آنکه پیش از این چنین کرده باشید. هر آینه خدا آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
[نکاح‌] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادرتان و دختران خواهرتان و مادران [دایگانى‌] که شما را شیر داده‌اند و خواهران رضاعى‌تان و مادران زنانتان و دختران زنانتان [دختر اندرهایى‌] که در دامان [تربیت و] نگهدارى شما هستند -در صورتى که از زنانى باشند که با آنان آمیزش جنسى کرده‌اید، و اگر آمیزش جنسى نکرده باشید، گناهى بر شما نیستو [عروسان یا] همسران پسرانتان -پسرانى که از صلب خودتان هستندبر شما حرام گردیده است، و [همچنین‌] جمع بین دو خواهر [در یک زمان‌]، مگر آنچه در گذشته رخ داده باشد، که خداوند آمرزگار مهربان است‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن چاپ سنگی
حرام کرده شد بر شما مادران شما و دختران شما و خواهرانتان و عمه‌هاتان و خاله‌هاتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانتان که شیر دادند شما را و خواهرانتان از شیر خوردن، و مادران زنانتان و دخترانتان که تربیت یافته‌اند در کنارهاتان از زنانتان که دخول کرده باشید به آن‌ها، پس اگر نبوده باشد که دخول کرده باشید به آن‌ها پس نیست گناهی بر شما، و زنان پسرانتان که باشند از پشت‌های شما، و آنکه جمع کنید میان دو خواهر، مگر آنچه به حقیقت گذشت، به درستی که خدا باشد آمرزنده مهربان. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
حرام شده است بر شما مادران شما و دختران شما و خواهران شما و عمّه‌های شما و خاله‌های شما و دختران برادر و دختران خواهر و مادران شما آنان که شیرتان دادند و خواهران شما در شیر و مادران زنان شما و دخترانی که در دامان شما هستند از زنانی که همبستر شده‌اید با آنان پس اگر همبستر نشده باشید با آنان نیست باکی بر شما و همسران فرزندان شما آنان که از صلبهای (کمرهای) شما هستند و آنکه جمع کنید میان دو خواهر جز آنچه گذشته است همانا خداوند است آمرزنده مهربان‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - اطیب البیان
و با زنی که پدر شما با او ازدواج کرده ازدواج نکنید، مگر آن چه که در دوره جاهلیت انجام شده، همانا این عمل از مصادیق فاحشه و باعث خشم خدا و طریقه بد و ناپسند است . آیه 22 [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجتبوی
بر شما حرام شده ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که شما را شیر داده اند(دایه هایتان) و خواهرانتان از راه شیر خوارگی و مادران زنانتان و دختران زنانتان از شوهر پیش که در کنار شما پرورش یافته اند ، از آن زنانی که بدینشان در آمده اید ، و اگر در نیامده اید باکی وگناهی بر شما نیست در ازدواج با دختران آن ها، و زنان آن پسرانتان که از پشت شما باشند، واین که دو خواهر را با هم به زنی گیرید، مگر آن چه پیش از این گذشت که گناهش آمرزیده شده ولی باید از یکی جدا شوید، که خداوند آمرزگار ومهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - المیزان
بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی تان که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی تان ، و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش می یابند از آن همسرانی که با آنها همبستر شده اید ، و اگر با آنها همبستر نشده اید بر شما گناهی نیست که با دخترانشان ازدواج کنید ; و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند ـ نه آنهایی که پسرخوانده اند ـ نیز بر شما حرام شده است ، و این که دو خواهر را باهم به ازدواج خود درآورید ، مگر آنچه که پیش از بیان این حکم گذشته است ، آنها مورد عفو خدا قرار گرفته و آثار ازدواج مشروع بر آن مترتب است ; زیرا خدا آمرزنده و مهربان است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه نور
بر شما حرام شده است (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عمّه‏هایتان و خاله‏هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که به شما شیر داده‏اند و خواهران رضاعى (شیرى) شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهر قبلى) که در دامن شما تربیت یافته‏اند، به شرط آنکه با مادرانشان، همبستر شده باشید، پس اگر آمیزش نکرده‏اید مانعى ندارد (که با آن دختران ازدواج کنید) و (همچنین حرام است ازدواج با) همسران پسرانتان که از نسل شمایند (نه پسر خوانده‏ها) و (حرام است در ازدواج) جمع بین دو خواهر، مگر آنچه پیشتر انجام گرفته است. همانا خداوند بخشنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : نه پسر خوانده‏ها-- کجای این کلمه گفته با پسر خوانده ها میشود ازدواج کرد.

باید مطلب رو بهتر درک کرد.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه مجتبوی
بر شما حرام شده است [ازدواج با] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‏هایتان و خاله‏هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که شما را شیر داده‏اند- دایه‏هاتان- و خواهرانتان از راه شیرخوارگى و مادران زنانتان و دختران زنانتان- از شوهر پیش- که در کنار شما پرورش یافته‏اند، از آن زنانى که بدیشان در آمده‏اید، و اگر به آنان درنیامده‏اید باکى و گناهى بر شما نیست- در ازدواج با دختران آنها-، و زنان آن پسرانتان که از پشت شما باشند، و اینکه دو خواهر را با هم به زنى گیرید، مگر آنچه پیش از این گذشت- که گناهش آمرزیده شده ولى باید از یکى جدا شوید-، که خداوند آمرزگار و مهربان است

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » en
Forbidden to you are your mothers and your daughters and your sisters and your paternal aunts and your maternal aunts and brothers' daughters and sisters' daughters and your mothers that have suckled you and your foster-sisters and mothers of your wives and your step-daughters who are in your guardianship, (born) of your wives to whom you have gone in, but if you have not gone in to them, there is no blame on you (in marrying them), and the wives of your sons who are of your own loins and that you should have two sisters together, except what has already passed; surely Allah is Forgiving, Merciful [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
و حرام شده است بر شما ازدواج با مادران‌تان، دختران‌تان، خواهران‌تان، عمه‌ها‌تان، خاله‌ها‌تان، دخترانِ برادران‌تان، دخترانِ خواهران‌تان، مادران رضاعی که شما را شیر داده‌اند، خواهران رضاعی‌تان، مادرانِ همسران‌تان، دخترانِ همسران‌تان که در دامان شما و تحت تکفل شما پرورش می‌یابند و با مادرشان آمیزش جنسی داشته‌اید. اما ازدواج با دخترانِ همسرانی که با آنها آمیزش جنسی نداشته‌اید و از آنان جدا شده‌اید، بر شما حرام نیست. ‌هم‌چنین حرام است بر شما ازدواج با همسرانِ پسران‌تان که از نسل شما هستند و نیز حرام است که دو خواهر را هم‌زمان به همسری بگیرید، مگر آنچه پیش از بیان این حکم اتفاق افتاده باشد که آنها مورد عفو خدا قرار گرفته و آثار ازدواج مشروع بر آن مترتب است؛ زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.