لیست ترجمه های شهره شهروزي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تغابن آیه 18 - استاد طاهره صفارزاده
و خداوند آن دانای غیب و آشکار و آن بی همتا حکمروای منشأ حکمت است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
«واو» اول برای چیست؟
  سوره تغابن آیه 17 - استاد طاهره صفارزاده
اگر به خداوند [از طریق کمک به بینوایان] وامی نیکو تقدیم کنید، خداوند دو برابر به شما عوض عنایت می فرماید و شما را مورد عفو قرار می دهد و خداوند آن فرصت دهنده ی ارزش گزار است. [به بندگان آنقدر فرصت می دهد که جبران کنند و نیز برای اعمال خوب، امتیاز و پاداش اراده می فرماید]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 16 - استاد طاهره صفارزاده
بنابراین هر چه می توانید از عدم اطاعت اوامر الهی بپرهیزید، به مواعظ گوش فرا دهید و فرمانبردار باشید و انفاق کنید و این [نصایح] همه به سود شماست و آنها که از بخل و حرص نفس امّاره، خود را در امان بدارند رستگاران واقعی هستند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 15 - استاد طاهره صفارزاده
اموال و فرزندانتان وسیله ی آزمون شما در محضر خدایتعالی هستند [چون به آنها وابسته هستید پس باید در راه خدا بتوانید از آنها دل برکنید] و بدانید که اجر و پاداش بزرگ نزد خداوند است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 14 - استاد طاهره صفارزاده
ای کسانی که ایمان آورده اید! بعضی از همسران و فرزندانتان [که شما را از هجرت و جهاد منع می کنند] دشمنان شما هستند، از اصرار و نفوذ آنها [برای منع شما از اطاعت امر خداوند] بر حذر باشید [ولی اگر بعداً به مهاجرت اقدام کردند از خشم و قهر خود در گذرید] و عفو و گذشت خود را از آنها دریغ نکنید زیرا خداوند آن عفوکننده ی رحمگستر است [پس شما هم به خواست و اراده ی الهی اقتدا کنید].
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 13 - استاد طاهره صفار زاده
معبودی جز خدای یگانه وجود ندارد و مؤمنان باید در امور خود به خداوند توکّل کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 12 - استاد طاهره صفار زاده
از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامبر خدا و اگر از حقّ رویگردان شوید و از فرمان خداوند سرپیچی کنید بدانید که پیامبر ما وظیفه ای جز ابلاغ علنی دین ندارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 11 - استاد طاهره صفار زاده
مصیبت بر انسان و جوامع نازل نمی شود مگر به حکم خداوند و هر کس به خداوند ایمان بیاورد، خداوند قلبش را به مسیر خیر و مصلحت او هدایت می فرماید و خداوند آن دانای مطلق در کلّ امور است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 10 - استاد طاهره صفارزاده
و کسانی که کفر ورزیدند و نشانه های الهی و پیامهای ما را تکذیب کردند آنها اهل جهنّم هستند، در آنجا همیشه مقیم خواهند بود و آن به واقع بدترین سرانجام است!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 9 - استاد طاهره صفارزاده
روز جمع و حشر یعنی روزی که خداوند شما مردمان همه را گرد می آورد، روز افسوس و غبن و پشیمانی است [برای کسانی که با اعمال بد، به خود ضرر زده اند.] و هر کس [در دنیا] ایمان بیاورد و اعمال صالح انجام دهد خداوند گناهان او را می بخشد و او را به باغهایی از بهشت که نهر های آب در آنها جاری است وارد می فرماید که برای همیشه مقیم آن مکان مقدّس باشند و این همان توفیق بزرگ و مهم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>