لیست ترجمه های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فاطر آیه 18 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و هیچ بردارنده اى بار گناه دیگرى را برندارد و اگر گران بارى بخواند که بارش را بردارند، چیزى از آن بار برداشته نشود و اگر چه خویشاوند باشد؛ تو فقط کسانى را که به نادیده از پروردگارشان خوف و خشیت دارند، نماز را بر پا مى دارند، توانى هشدار دهى؛ و هر کس پاکى ورزد، همانا به سود خویش پاکى ورزیده است و سیر و سر انجام به سوى خداوند است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 17 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و این امر بر خداوند دشوار نیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 16 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
اگر بخواهید شما را از میان مى برد و آفریدگان جدیدى به میان مى آور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 15 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
هان اى مردم، شما نیازمند به خداوند هستید، خداوند است که بى نیاز ستوده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 14 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
اگر بخواندینشان، نداى شما را نمى شنوند، اگر هم مى شنیدند، پاسختان را نمى دادند، روز قیامت، شرکت شما را انکار مى کنند و هیچ کس چون خداوند آگاه تو را آگاه نمى سازد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 13 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
از شب مى کاهد و بر روز مى افزاید و از روز مى کاهد و بر شب مى افزاید و خورشید و ماه را رام کرده است که هر یک تا سر آمدى معیّن روان است؛ چنین است خداوند پروردگارتان، که فرمانروایى او راست، کسانى را که (اى ناباوران) به جاى او مى خوانید مالک چیزى حتّى به اندازه پوست هسته خرما نیستید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 12 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و آن دو دریا یکسان نیستند، این یک شیرین خوشگوار که نوشیدنش گوارا است، این یک شور تلخ؛ و از هر کدام گوشت تروتازه مى خورید و از آنها زیورى بیرون مى آورید و آن را مى پوشید کشتیها را در آن، دریا شکاف مى بینى تا در طلب روزى مقرّر از جانب او برآیید، باشد که سپاس بگذارید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 11 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و خداوند شما را از خاک، سپس از نطفه آفریده است، سپس شما را زوج (نر و مادّه) گردانده است؛ و هیچ مادینه اى باردار نمى شود و وضع حمل نمى کند مگر با آگاهى او؛ و هیچ کهنسالى عمر داده یا از عمر او کاسته نمى شود مگر آنکه در کتابى مسطور است؛ این امر بر خداوند آسان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 10 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
هر کس عزّت مى خواهد بداند که هر چه عزّت است، نزد خداوند است؛ سخنان پاکیزه به سوى او بالا مى رود و کار نیک آن را بالا مى برد و کسانى که بدسگالى مى کنند، عذابى شدید در پیش دارند و مکر اینان بر باد است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 9 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و خداوند کسى است که بادها را مى فرستد که ابرى را برمى انگیزد، آنگاه آن را به سوى سرزمینى پژمرده مى رانیم و بدان زمین را بعد از پژمردنش زنده مى داریم، رستاخیز هم همین گونه است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 301
  • >
  • >>