لیست ترجمه های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مریم آیه 51 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و در کتاب آسمانى از موسى یاد کن که او اخلاص یافته و فرستاده اى پیامبر بود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 50 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و به آنان از رحمت خویش بخشیدیم و براى آنان آوازه ى راستین و بلند پدید آوردیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 49 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و چون از ایشان و آنچه به جاى خداوند مى پرستیدند، کناره گرفت، به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را پیامبر گرداندیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 48 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و از شما و آنچه به جاى خداوند مى پرستید کناره مى کنم و پروردگارم را مى خوانم، باشد که در دعاى پروردگارم سخت دل نباشم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 47 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
[ابراهیم] گفت سلام بر تو، زودا که از پروردگارم برایت آمرزش خواهم که او به من مهربان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 46 - تفسیر آسان
(آزر) به ابراهیم گفت: آیا تو از خدایان (جعلى و ساختگى) من بیزارى!؟ اگر (از این عقیده) خوددارى نکنى بطور قطع تو را سنگباران مى نمایم! تا یک زمان طولانى از من دور شو!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 45 - تفسیر آسان
اى پدر! من حتما بیمناکم از اینکه عذابى از طرف خداى مهربان به تو برسد و سرانجام: دوست و قرین شیطان باشى!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 44 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
پدر جان شیطان را مپرست، که شیطان در برابر خداوند رحمان سرکش است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 43 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
پدر جان از علم [وحى] چیزى به من رسیده است که به تو نرسیده است، پس از من پیروى کن تا تو را به راهى راست رهنمایى کنم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 42 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
آنگاه که به پدرش گفت: پدر جان چرا چیزى را مى پرستى که نمى شنود، نمى بیند و به حال تو سودى ندارد؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 165
  • >
  • >>