لیست ترجمه های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 83 - تفسیرآسان
آیا جا دارد که غیر از دین خدا را برگزینند؟ و حال آنکه هرکسى در آسمانها و زمین است خواه ناخواه تسلیم خدا شده اند و شما عموما بسوى خدا بازخواهیدگشت !!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 79 - ترجمه حداد عادل
بر هیچ انسانى زان پس که خدا به او کتاب و(قدرت)داورى و نبوت عطا کرده باشد روا نیست به مردم بگوید به جاى آنکه بندۀ خدا باشید بندۀ من باشید،بلکه(باید بگوید)شما که کتاب خدا را(به دیگران)آموزش مى دادید و(خود)مى آموختید(عالمانى)ربّانى باشید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 77 - تفسیر آسان
حتما آن افرادى که عهد و پیمان خدا و سوگندهاى خود را به بهائى اندک مى فروشند آنان در عالم آخرت بهره اى (از ثواب) ندارند و خدا در روز قیامت با ایشان سخن نمى گوید و نظر مرحمت به آنان نمى افکند و پاک و پاکیزه شان نخواهد کرد و براى ایشان عذابى است دردناک
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 76 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
آرى هر کس به عهد خود وفا کند و خدا ترس باشد محبوب خداست که خدا پرهیزکاران را دوست دارد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 75 - تفسیر آسان
بعضى از اهل کتاب هستند که اگر پوست گاوى را که پر از زر باشد به او بسپرى آن را به تو برمى گرداند و بعضى از ایشان هستند که اگر یک دینار به وى بسپرى آن را به تو برنمى گرداند مگر اینکه دائما بالاى سر وى ایستاده باشى این رفتار به علت این است که مى گفتند: در میان امیین (معناى آن در مبحث لغت و معنى خواهد آمد) راهى بر ما نیست آنان بخدا دروغ مى بندند در حالى که مى دانند!!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 73 - تفسیر آسان

و ایمان نیاورید مگر به کسى که از دین شما پیروى نماید، (یا محمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) بگو: حقا هدایت فقط هدایت خدا است مبادا آنچه که بشما داده شده به احدى داده شود، یا اینکه نزد پروردگار شما با شما ستیزه نمایند بگو: فضیلت بدست قدرت خدا مى باشد آن را به هرکسى که بخواهد عطا مى کند و خدا گشایشمند و دانا است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 71 - ترجمه راهنما
اى اهل کتاب، چرا حق را با باطل مى پوشانید و حق را کتمان مى کنید؟ در حالى که شما (آن را) مى دانید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 69 - تفسیرآسان
گروهى از اهل کتاب دوست داشتند که کاش شما را گمراه مى نمودند ولى غیر از خودشان را گمراه نمى کنند و شعور ندارند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 68 - فیض الاسلام
(پس از آن کسانى را که بر دین و آئین ابراهیم (علیه السّلام) هستند شناسانده میفرماید:) محقّقا سزاوارترین مردم بابراهیم کسانى اند که (در زمان آن حضرت) از او پیروى کردند، و این پیغمبر است (که بر دین و آئین او میباشد) و کسانى که (باین پیغمبر) ایمان آوردند، و خدا یاور ایمان آورندگان است (آنان را بر دشمنانشان فیروزى و براى هر خیر و نیکى توفیق میدهد)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 67 - ترجمه فیض الاسلام
ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى، بلکه از ادیان باطله و کیش هاى نادرست بیزار و مسلمان و فرمانبر (اوامر و نواهى خداى تعالى) بوده و از شرک آورندگان (مانند یهود که عزیر و نصارى که عیسى را پسر خدا دانسته اند، و مانند بت پرستان عرب که خود را پیرو دین ابراهیم میدانند) نبود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 6
  • >
  • >>