لیست ترجمه های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 18 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
منحصرا تعمیر مساجد خدا به دست کسانى است، که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را برپاى دارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند آنها امّیدوار باشند که از هدایت یافتگان هستند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 17 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
مشرکین این حق و شایستگى را ندارند که مساجد خدا را آباد نمایند در صورتى که به کفر خویشتن گواهند مشرکانند که اعمالشان تباه شده است و مشرکانند که براى همیشه در آتش خواهند بود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 16 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
آیا این طور مى پندارید که شما واگذار خواهید شد و خدا حال آن مردانى را که رزمنده بودند و همرازى غیر از خدا و رسول انتخاب نکردند نمى داند؟ و حال آنکه خدا از اعمالى که شما انجام مى دهید آگاه است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 15 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
تا خشم دلهاى ایشان را فرونشاند و خدا هر که را خواهد به لطف و رحمت به خود باز مى گرداند (توبۀ هر که را بخواهد مى پذیرد)، که خداوند دانا به صلاح خلق و درستکار و عادل در حکم است،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 14 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
شما با آن کافران به کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خوار گرداند و شما را بر آنها پیروزى دهد و دلهاى اهل ایمان را به فتح و ظفر بر کافران شفا بخشد،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 13 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
آیا با قومى که عهد خود را شکستند و اهتمام کردند که رسول خدا را از شهر خود بیرون کنند کارزار نمى کنید؟ در صورتى که آنها اوّل بار به دشمنى و قتال شما برخاستند از آنها بیم دارید؟ و حال آنکه اگر اهل ایمانند سزاوارتر این است که فقط از خدا بترسید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 12 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
و اگر سوگندهاى خود را بعد از اینکه پیمان بسته اند بشکنند و به دین شما طعنه بزنند پس با رهبران کفر پیکار نمائید زیرا سوگندى براى آنان نیست (که رعایت آن لازم باشد) شاید (از کفر و کینه ورزى) دست بردارند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 11 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
پس هرگاه توبه کرده نماز بپا داشتند و زکات مال دادند در این صورت برادر دینى شمایند (و در همه امور اسلام با شما یکسانند) و آیات خود را براى اهل دانش و معرفت مفصّل بیان خواهیم داشت،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 10 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
آنان در حقّ اهل ایمان هیچ مراعات حقّ خویشى یا پیمان را نخواهند کرد و هم آنها بسیار تجاوزگر و ستمکارند،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 9 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
فاسقان آیات کتاب خدا را به بهاى اندک گرفتند تا آنکه راه خدا را روى خلق بستند، همانا بسیار بد مى کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 76
  • >
  • >>