لیست اﻋﺮاب های نيره تقي زاده فايند
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تکویر آیه 28 - استاد خرمدل
«لِمَنْ ...»: بدل از (الْعَالَمِینَ) است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 18 - استاد خرمدل
«إِنَّهُ»:
توضیح : ضمیر (هُ) به قرآن، یا به خبرهای پیشین مذکور در این سوره برمی‌گردد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 8 - استاد خرمدل
یَسْعی: حال فاعل (جَآءَ) است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 2 - استاد خرمدل
أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى: مفعولٌ‌له است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 7 - استاد خرمدل
وَ مَا عَلَیْکَ: حرف واو حالیّه یا عاطفه است. واژه (مَا) نافیه یا استفهامیّه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 12 - استاد خرمدل
«ذَکَرَهُ»:
توضیح : . ضمیر (هُ) به قرآن برمی‌گردد که مشارٌالیه آیات است. بعضیها آن را به خدا برمی‌گردانند. در این صورت معنی چنین است: هرکه خواهد خدا را یاد کند و به یاد او باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 9 - استاد خرمدل
«وَ»:
توضیح : ، و (هُوَ یَخْشی) حال فاعل (جَآءَ) است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 4 - استاد خرمدل
«فَتَنفَعَهُ»:
توضیح : فعل (تَنفَعَ) منصوب به (أَنْ) مقدّر بعد از فاء سببیّه است و جواب (لَعَلَّ) است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بروج آیه 18 - استاد خرمدل
«فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ»: مضاف، محذوف است و در اصل جنودِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، بدل از (الْجُنُودِ) و مجرورند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بروج آیه 5 - استاد خرمدل
«النَّارِ»: بدل اشتمال (الأُخْدُود) است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>