لیست اﻋﺮاب های مرضيه علمدار .ب
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 171 - تفسیر کوثر
«والذین» مبتداست و خبر آن «انّالانضیع اجر المصلحین» است و ضمیر رابط به جهت معلوم بودن حذف شد به تقدیر «المصلحین منهم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 47 - تفسیر کوثر
«صرفت» فعل مجهول از صَرَف یصرِف.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 101 - تفسیر نور
« تِلْکَ الْقُرَیا » : واژه ( تِلْکَ ) می‌تواند مبتدا و ( الْقُرَی ) خبر اوّل ، و جمله ( نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَآئِهَا ) خبر دوم باشد . یا این که ( تِلْکَ ) مبتدا و ( الْقُرَیا ) بَدَل ، و جمله بعدی خبر بشمار آید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 78 - تفسیر نور استاد خرمدل
« قَلِیلاً مَّا » : واژه ( قَلیلاً ) صفت مصدر محذوف یا مفعول مطلق است ، و کلمه ( ما ) زائد و برای تأکید است .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 61 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏« جَنَّاتِ عَدْنٍ » : جنّاتِ بدل از ( الْجَنَّةَ ) در آیه قبلی است . « بِالْغَیْبِ » : حرف ( بِ ) حالیّه و ذوالحال ضمیر ( ها ) است که عائد موصول و محذوف است . یعنی : بهشت را وعده داده است و از دیده ایشان پنهان است . و یا این که حرف ( بِ ) سببیّه است و معنی چنین می‌شود : به سبب تصدیق غیب و ایمان بدان . « وَعْد » : مصدر و به معنی اسم مفعول ، یعنی مَوْعُود است . « مَأْتِیّاً » : آینده . اسم مفعول و به معنی اسم فاعل است .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 2 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏« ذِکْرُ » : یاد . یادآوری . خبر مبتدای محذوف است و تقدیر چنین است : هذَا الْمَتْلُوُّ ذِکْرُ .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 48 - تفسیر نور استاد خرمدل
« أُمَمٌ » : مبتدا است و خبر آن محذوف است و تقدیر چنین می‌شود : مِنْهُمْ أُمَمٌ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 24 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏« جَزَآءً » : مفعولٌ‌له است .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 11 - تفسیر نور استاد خرمدل
« أُوْلئِکَ الْمُقَرَّبُونَ » : مبتدا و خبر بوده و رویهم خبر ( السَّابِقُونَ ) در آیه پیشین است .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 10 - تفسیر نور استاد خرمدل
( السَّابِقُونَ ) اوّل مبتدا و دومی صفت یا تأکید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 5
  • >
  • >>