لیست لغت های . پوربافراني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره همزة آیه 1 - محمودیان
لمزه : غیبت کردن و عیب جوئى
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 1 - راغب
هو : او
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 1 - راغب
احد : یکتا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 1 - محمودی
قل : یگو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 90 - تفسیر راهنما.
مُعَذِّرُونَ : عذرخواهان ،عذرتراشان
توضیح : به اصطلاح ادبیات عرب، یا از باب تفعیل است که عذر دروغ آوردن است و یا از باب افتعال و عذر واقعى داشتن است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 111 - محمودیان
أَمْوالَهُمْ : اموالشان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 107 - محمودیان
الذین : کسانی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 111 -
فی‏ سَبیلِ : در راه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 56 -
قوم : گروه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 55 -
فَلا تُعْجِبْ : پس بهشگفتی نیاورد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 32
  • >
  • >>