لیست لغت های ناهيده تقي زاد فانيد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 56 - تفسیرالمیزان
فرق : دلهره از ضرر احتمالی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 55 - مجمع البیان
زهق : در اصل به مفهوم هلاکت و نابودى
توضیح : در اینجا به مفهوم بیرون آمدن جان از تن با رنج و سختى است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 80 - تفسیرالمیزان
لو :
توضیح : کلمه (لو)برای تمنی وارزوست وافاده میکند که امیدی به تعقل وفهم انهانیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 77 - مجمع البیان
اعقبه : پرداختن، به جاى نهادن و باقى گذاردن و گاه به مفهوم کیفر و پاداش دادن نیز آمده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 73 - مجمع البیان
فضل : فزون بخشى در نیکى و خوبى و نعمت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 73 - مجمع البیان
نقم : ناخوش داشتن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 74 - مجمع البیان
هم : آهنگ جدّى بر انجام کارى که در آستانه آغاز است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 73 - مجمع البیان
غیوب : چیزی که درک نشود
توضیح : واژه «غیوب» جمع «غیب» است، و غیب به چیزى گفته مى شود که به احساس نمى آید و به وسیله حس درک نمى شود. با این بیان مفهوم آیه این است که خدا آنچه را بندگان نمى دانند و از قلمرو درک و احساس آنان فراتر است همه را مى داند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مجادلة آیه 1 - تفسیرالمیزان
اشتکا : اظهار ناراحتی ازحوادثی که پیش امده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جن آیه 15 - تفسیر المیزان
قاسط : میل کننده به سوی باطل
توضیح : کسانی که از امر خدا وحق عدول کردند ومنحرف شده اند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>