لیست لغت های مصطفي مطهري مقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 91 -
القراطیس : اوراق - صفحه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 70 -
حمیم : آب گرم - عرق
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 70 - mosi
بَسَلَ : زشت گردید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 70 -
ذَر : واگذار
توضیح : فعل امر وَذَرَ می باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 61 -
الفَرط : تجاوز از حدود - چیرگی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 61 -
قاهر : فاتح - پیروزمند - چیره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 47 -
بَغتَة : ناگهان - بی خبر - یکمرتبه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 46 -
اخذ : گرفت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 38 -
فَرَّطَ : تلف کرد - برباد داد
توضیح : مافَرَّطنا : فروگذار نکردیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 38 -
الدّابَّة : جنبنده
توضیح : اغلب به چهارپایان گفته شده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>