از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و رها کن کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفته اند و زندگی دنیا آنها را فریفته است ، و به وسیله این قرآن تذکّر ده که مبادا کسی ( در روز واپسین ) به سزای آنچه کسب کرده تسلیم هلاکت و نومید از رحمت گردد ، در حالی که برای او جز خداوند سرپرست و یاور و شفاعت گری نباشد ، و اگر ( در مقابل گناهانش ) هر عوض و فدیه ای بدهد از وی پذیرفته نشود. آنهایند که در برابر آنچه کسب کرده اند تسلیم هلاکت و نومید از رحمت شده اند آنان را به سزای کفرشان ( و کفران نعمتشان ) آشامیدنیی از آب جوشان و عذابی دردناک است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و رها کن کسانی را که آیین ( فطری ) خود را به بازی و سرگرمی گرفتند ، و زندگی دنیا ، آنها را مغرور ساخته ، و با این ( قرآن ) ، به آنها یادآوری نما ، تا گرفتار ( عواقب شوم ) اعمال خود نشوند! ( و در قیامت ) جز خدا ، نه یاوری دارند ، و نه شفاعت کننده ای! و ( چنین کسی ) هر گونه عوضی بپردازد ، از او پذیرفته نخواهد شد آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده اند که خود انجام داده اند نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست و عذاب دردناکی بخاطر اینکه کفر می ورزیدند ( و آیات الهی را انکار ) می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و واگذار کسانی را که دین خود را بازیچه گرفتند ، و زندگی دنیا مغرورشان کرده و پند ده آنان را به قرآن مبادا گرفتار شود نفسی به آنچه کسب می کند در حالی که نیست برای آن نفس به غیر خدا دوستی و شفیعی و اگر فرضا بخواهد با دادن رشوه- هر چه هم زیاد فرض شود- از آن بند ، رهایی یابد نمی تواند ، آنان هستند که گرفتار شدند به آنچه کسب کرده اند و از برای ایشان است شرابی از آب جوشان و عذابی دردناک به خاطر کفرانی که می کردند و حقی که کتمان می نمودند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و آنان را که دین خود را بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریب داد به حال خود واگذار ، همین قدر ( آنها را ) به این قرآن تذکر ده ، تا مبادا کسی به عمل خود عاقبت گرفتار شود و او را جز خدا دادرس و شفیعی نباشد ، و اگر هر چه ( برای آسایش خود از عذاب ) فدا دهد از او نپذیرند. آنها همان کسانی هستند که عاقبت به کیفر اعمالشان به هلاکت می رسند و به کیفر کفرشان شرابی از حمیم جهنم و عذابی دردناک دارند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است ، رها کن و [ مردم را ] به وسیله این [ قرآن ] اندرز ده مبادا کسی به [ کیفر ] آنچه کسب کرده به هلاکت افتد ، در حالی که برای او در برابر خدا یاری و شفاعتگری نباشد و اگر [ برای رهایی خود ] هر گونه فدیه ای دهد ، از او پذیرفته نگردد. اینانند که به [ سزای ] آنچه کسب کرده اند به هلاکت افتاده اند ، و به [ کیفر ] آنکه کفر می ورزیدند ، شرابی از آب جوشان و عذابی پر درد خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و کسانی را که دین خود را بازیچه و سرگرمی گرفته اند و زندگی دنیا آنان را فریفته است رها کن ، و با این قرآن حقایق را به مردم یادآوری کن تا مبادا کسی به خاطر گناهانی که فراهم آورده است از پاداش های الهی محروم گردد . برای چنین کسی سرپرست و شفاعت کننده ای جز خدا نیست ، و اگر هر فدیه ای برای رهایی خود بدهد از او پذیرفته نمی شود . آنان کسانی اند که به سبب آنچه فراهم آورده اند از پاداش های الهی محرومند ، و به سزای این که بر کفر خود اصرار میورزیدند ، نوشیدنی ای از آب جوشان و عذابی دردناک خواهند داشت . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و کسانی که دینشان را بازی و سرگرمی گرفتند ، و زندگی دنیا آنان را فریفت ، و اگذار و [ مردم را ] با قرآن اندرز ده که مبادا کسی [ در روز قیامت ] به [ کیفر ] آنچه [ از گناهان ] مرتکب شده [ از رحمت و ثواب ] محروم ماند [ و به هلاکت سپرده شود ] و او را جز خدا سرپرست و یاور و شفیعی نباشد و اگر [ برای رهایی اش از عذاب ] هر گونه عوض و فدیه ای بدهد از او پذیرفته نشود. آنانند که به سبب آنچه [ از اعمال زشت ] مرتکب شده اند [ از رحمت و ثواب ] محروم مانده [ و به هلاکت سپرده شده ] اند. و به خاطر آنکه همواره [ به آیات الهی ] کفر می ورزیدند برای آنان نوشابه ای از آب جوشان و عذابی دردناک است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre. et rappelle par ceci (le Coran) pour qu'une âme ne s'expose pas à Sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors d'Allah, ni allié ni intercesseur. et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
آیتی:
و واگذار آن کسانى را که دین خویش بازیچه و لهو گرفته‏اند و زندگانى دنیا فریبشان داد. و به قرآن پندشان ده مبادا بر کیفر اعمال خویش گرفتار آیند. جز خدا دادرس و شفیعى ندارند. و اگر براى رهایى خویش هر گونه فدیه دهند پذیرفته نخواهد شد. اینان به عقوبت اعمال خود مأخوذند و به کیفر آنکه کافر شده‏اند برایشان شرابى از آب جوشان و عذابى دردآور مهیا شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
احسن الحدیث:
رها کن کسانى را که دین خود را بازیچه و سرگرمى گرفته‏اند و زندگى دنیا فریبشان داده است و با قرآن تذکر بده مبادا کسى در اثر اعمال خویش از رحمت خدا محروم شود که او را جز خدا یارى و واسطه‏اى نباشد و هر عوضى که دهد گرفته نشود، آنها کسانى هستند که در اثر اعمالشان از رحمت محروم شده‏اند براى آنها شرابى از آب جوشان و عذاب دردناکى هست به علت کفر و انکارشان. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ارفع:
آنانى که دین خود را بازیچه و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا فریبشان داده به حال خود بگذار و به آنها توسط قرآن تذکر بده که هر کس در گرو عمل بد خویش خواهد بود و براى او جز پروردگار سرپرست و شفیع نیست و اگر هر گونه عوضى دهد از او پذیرفته نخواهد شد. آنها گرفتار اعمال بد خویش شده‏اند. آنها نوشیدنى از آب جوشان و عذابى دردناک به خاطر آنچه کافر شده‏اند خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه جوامع الجامع:
کسانى که دین خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا آنها را فریب داد، رها کن و به وسیله قرآن آنها را پند ده، تا مبادا کسى که جز خدا یار و فریادرسى ندارد، گرفتار هلاکت شود، و هر عوضى بدهد از او پذیرفته نشود، اینان به سبب کردارشان، در معرض هلاکت قرار گرفته‏اند، بر ایشان آشامیدنیى از آب جوشان و عذابى دردناک است، بر اثر آنچه کفر مى‏ورزیدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خسروی:
و (یا محمّد صلّى اللّه علیه و آله) کسانیرا که دین خود را (دینى که پیروى آن بر آنها واجب و موجب هدایت آنهاست) ببازى و شوخى و بیهده کارى گرفته‏اند و زندگانى دنیا آنها را مغرور ساخته و فریب داده است بحال خودشان واگذار و از آنها اعراض کن و بوسیله قرآن (و مواعظ حسنه) بآنها تذکّر بده و یادآور شو تا آنکه کسى از آنان (بسبب اعمال زشت خود) خویشتن را تسلیم هلاک (و عذاب خدائى) نکند و در آخرت در گرو اعمال ناپسند خود نباشد (و بجهت آنچه پیش فرستاده است بزندان ابدى نیفتد) (که در چنین حال) غیر از خدا نه دوستى و نه شفیعى خواهد بود که متولى امر او شود و دفع شرى از او کند یا میانجى شود و عذابى از او بردارد و اگر هر چه دارد بفدیه بدهد و براى جریمه گناهان بپردازد از او گرفته و پذیرفته نخواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خواجوی:
و کسانى را که دین خویش را بمسخره و بازى گرفته‏اند و زندگى دنیا فریبشان داده است رها کن، و بقرآن اندرز بده تا کسى رسواى اعمال خویش نگردد، که غیر خداوند او را یاور و شفاعت کننده‏اى نیست. و هر فدایى که دهد از او پذیرفته نشود، آنان همان کسانى هستند که بواسطه آنچه که انجام داده‏اند بهلاکت افتاده‏اند، آنان را بکیفر کفرشان نوشیدنى‏اى از آب جوشان و عذابى دردناک است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
و واگذار آن کسانى را که دین خویش بازیچه و لهو گرفته‌اند و زندگانى دنیا فریبشان داد. و به قرآن پندشان ده مبادا بر کیفر اعمال خویش گرفتار آیند. جز خدا دادرس و شفیعى ندارند. و اگر براى رهایى خویش هر گونه فدیه دهند پذیرفته نخواهد شد. اینان به عقوبت اعمال خود مأخوذند و به کیفر آنکه کافر شده‌اند برایشان شرابى از آب جوشان و عذابى دردآور مهیا شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ابوالفضل بهرامپور
و کسانى را که دین خود را بازیچه و سرگرمى گرفته و زندگى دنیا فریبشان داده است رها کن، و تو با آن [قرآن‌] پندشان ده تا مبادا کسى به سبب کارى که کرده به عذاب الهى دچار شود، که او را جز خدا یاور و شفاعتگرى نباشد، هرگونه عوضى دهد از او نگیرند. آنان کسانى هستن که در گرو اعمال بد خویش در میمانند وبه خاطرکفری که ورزیده اند آبی جوشان وعذابی دردناک(درپیش)دارند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
تو آن مردمی را که در هر نفس
گرفتند دین را به لهو و هوس
بخوردند از زندگانی فریب
رها ساز بر حال خود بی نصیب
بر آنها تذکر همین قدر بس
که ای ریزه خواران خوان هوس
که هر کس به فرجام اعمال خود
به روز قیامت گرفتار شد
شفیعی نیابند روز شمار
که فریادرس نیست جز کردگار
برای رهائی ز خشم خدا
هر آنچه نمایند آنان فدا
خداوند هرگز نسازد قبول
چرا ؟ چون نمودند از حق عدول
بلی این کسانند در روی خاک
که گردند نابود و خوار و هلاک
بدان کیفر کارهای پلید
عذابی ببینند هر دم شدید
شرابی بنوشند ز آب حمیم
عذابی ببینند سخت و الیم
بدان کیفر کفر بر ، رب پاک
بر آنها عذابیست بس دردناک
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
و آنان را که دین خود را بازیچه و سرگرمى گرفته اند و زندگى دنیا فریبشان داده است رها کن و به وسیله قرآن [به مردم ]تذکّر بده، مبادا کسى به سبب آنچه مرتکب شده است [در قیامت ]به هلاکت بیفتد در حالى که جزا خدا هیچ یاور و شفاعتگرى نداشته باشد و اگر هر فدیه اى بدهد از او قبول نشود. اینانند کسانى که به سبب آنچه مرتکب شده اند به هلاکت افتاده اند. براى آنان به سبب اینکه کفر مىورزیدند نوشابه اى از آب داغ و عذابى دردآور خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و بگذارید آنان را که گرفتند دین خود را بازی و هوسرانی و بفریفت ایشان را زندگانی دنیا و تذکّر ده بدان تا سرافکنده نشود کسی بدانچه دست آورده است نیستش جز خدا دوست و نه شفاعتگری و اگر به جای خود دهد هر بدلی پذیرفته نشود از او آنانند که سرافکنده شدند بدانچه دست آوردند ایشان را است نوشابه‌ای از آب جوشان و شکنجه‌ای سخت بدانچه بودند کفر می‌ورزیدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي رضا بلوري - ترجمه انگلیسی
Stay away from those who take their religion as a sport and amusement. Worldly life has lured them on. Remind [them] of it lest any soul become reckless because of what he has earned; he will have no patron nor any other intercessor besides God. Even if he were to proffer every alternative, such would not be accepted from him. Those who let themselves act recklessly concerning what they have earned must drink boiling water and suffer painful torment because of how they have disbelieved.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
70. And leave those who have taken their religion for a play and an idle sport, and whom this world's life has deceived, and remind (them) thereby lest a soul should be given up to destruction for what it has earned; it shall not have besides Allah any guardian nor an intercessor, and if it should seek to give every compensation, it shall not be accepted from it; these are they who shall be given up to destruction for what they earned; they shall have a drink of boiling water and a painful chastisement because they disbelieved. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : sport?............
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci (le Coran) pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors d'Allah, ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru.

Traduction 2
Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci (le Coran) pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors de Dieu, ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru.

Traduction 3
Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci (le Coran) pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors de Dieu, ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru.

Traduction 4
Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci [le Coran] pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors d'Allah, ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Und laک diejenigen, die mit ihrer Religion ihr Spiel treiben und sie als Zerstreuung betrachten, und die vom diesseitigen Leben betِrt sind! (Sie mِgen in ihrem Leichtsinn verharren.) Und verweis auf den Koran (w. auf ihn) (mit seiner Ankündigung des Gerichts, wonach man darauf gefaکt sein muک), daک einer (der gefrevelt hat, dereinst) verpfändet wird für das, was er (in seinem Erdenleben an Sünden) begangen hat. Er hat dann auکer Gott weder Freund noch Fürsprecher. Und wenn er auch noch so viel Lِsegeld beibringt, wird es nicht von ihm angenommen. Das sind die, die (dereinst) verpfändet werden für das, was sie (in ihrem Erdenleben an Sünden) begangen haben. Sie bekommen (in der Hِlle) heiکes Wasser zu trinken und haben eine schmerzhafte Strafe zu erwarten (zur Vergeltung) dafür, daک sie ungläubig waren. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
و کسانى را که دین خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا مغرورشان کرده است، رها کن و به وسیله‏ى قرآن پندشان ده تا مبادا به کیفر آنچه کسب کرده‏اند به هلاکت افتند، در حالى که جز خدا هیچ یاور و شفیعى ندارند، و اگر (انسان در آن روز) هرگونه عوضى (براى کیفر) بپردازد از او پذیرفته نمى‏شود، آنان کسانى هستند که به سزاى آنچه کسب کرده‏اند به هلاکت افتادند براى آنان شرابى از آب سوزان و عذابى دردناک به کیفر کفر شان خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
و رها کن کسانی را که دین خود را به لهو ولعب گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت ،و به آنان متذکر شو مبادا به کیفر آنچه کسب کرده اند به هلاکت افتند در حالیکه جز خدا هیچ یار و شفیعی ندارند و اگر (در برابر گناهش )هر گونه عوضی بپردازد از او پذیرفته نخواهد شد آنان کسانی اند که به سبب به دست آورده اند از پاداش های الهی محرومند ، و به سزای این که بر کفر خود اصرار می ورزیدند ، شرابی از آب جوشان (جهنم ) و عذابی دردناک خواهند داشت . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
و کسانى را که دینشان را [چون‏] بازى و سرگرمى گرفته‏اند و زندگانى دنیا فریبشان داده است، رها کن و به آن پند بده، تا مبادا کسى به سبب کار و کردارش به مهلکه افتد، که او را در برابر خداوند نه یاورى هست و نه شفیعى، و اگر هر فدیه‏اى بدهد، از او پذیرفته نمى‏شود، اینان کسانى هستند که به سبب کار و کردارشان به مهلکه افتاده‏اند، و به خاطر کفرى که ورزیده‏اند، نوشابه‏اى از آب گرم و عذابى دردناک [در پیش‏] دارند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » سایت پارس قرآن
avoid those who take their religion as playing and an amusement and are seduced by the life of this world. admonish them hereby lest a soul be taken by what it has gained, for it has no guardian or intercessor before allah, and though it offers every ransom, it shall not be taken from it. those are they who are taken for that which they earned. for them a drink of boiling water, a stern punishment for their disbelief [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محسن قرائتی
و کسانى را که دین خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا مغرورشان کرده است، رها کن و به وسیله‏ى قرآن پندشان ده تا مبادا به کیفر آنچه کسب کرده‏اند به هلاکت افتند، در حالى که جز خدا هیچ یاور و شفیعى ندارند، و اگر (انسان در آن روز) هرگونه عوضى (براى کیفر) بپردازد از او پذیرفته نمى‏شود، آنان کسانى هستند که به سزاى آنچه کسب کرده‏اند به هلاکت افتادند براى آنان شرابى از آب سوزان و عذابى دردناک به کیفر کفر شان خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و بگذارید آنان را که گرفتند دین خود را بازی و هوسرانی و بفریفت ایشان را زندگانی دنیا و تذکّر ده بدان تا سرافکنده نشود کسی بدانچه دست آورده است نیستش جز خدا دوست و نه شفاعتگری و اگر به جای خود دهد هر بدلی پذیرفته نشود از او آنانند که سرافکنده شدند بدانچه دست آوردند ایشان را است نوشابه‌ای از آب جوشان و شکنجه‌ای سخت بدانچه بودند کفر می‌ورزیدند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : kheyli tahtol lafzi tajome shode
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  امير سعيد محسني - ترجمه بهرام پور

و کسانى را که دین خود را بازیچه و سرگرمى گرفته و زندگى دنیا فریبشان داده است رها کن، و تو با آن [قرآن‏] پندشان ده تا مبادا کسى به سبب کارى که کرده به عذاب الهى دچار شود، که او را جز خدا یاور و شفاعتگرى نباشد، هرگونه عوضى دهد از او نگیرند. آنان کسانى [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
کسانی را که دین خود را به بازی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریفته و به خود مشغول ساخته است به حال خود رها کن و به وسیله‌ی این قرآن به مردم تذکر ده که در قیامت گرفتار اعمال دنیوی خود نشوند. آن روز هیچ‌کس به غیر از خدا یاور و شفیعی ندارد تا باری از گناهانش کم کند و اگر هر چه برای رهایی از عذاب بدهد، از وی قبول نخواهد شد. گرفتاری اینان در آخرت، حاصل اعمالی است که خود در دنیا انجام داده‌اند. اینان به خاطر آنکه کفر می‌ورزیدند و حقایق را کتمان می‌کردند، آشامیدنی جوشان جهنم و عذابی دردناک نصیب‌شان خواهد بود.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.