لیست لغت های مسعود ورزيده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعلی آیه 5 - تفسیر نمونه
احوى : رنگ سبز سیر و گاه به معنى رنگ سیاه آمده است
توضیح :
احوى از ماده حوه ( بر وزن قوه ) به معنى رنگ سبز سیر و گاه به معنى رنگ سیاه آمده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 5 - تفسیر نمونه
غثاء : گیاهان خشکى است که روى سیلاب قرار مى‏گیرد
توضیح :

غثاء در اصل به معنى گیاهان خشکى است که روى سیلاب قرار مى‏گیرد ، همچنین به کفهائى که روى دیگ در حال جوشیدن پیدا مى‏شود غثاء مى‏گویند ، و این تعبیر به عنوان کنایه از هر چیزى که ضایع مى‏شود و بیهوده از دست مى‏رود استعمال مى‏شود ، و در آیه مورد بحث به معنى گیاهان خشکیده و در هم ریخته است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 2 - تفسیر نمونه
سوى : نظام بخشیدن و مرتب نمودن است
توضیح : سوى از ماده تسویه به معنى نظام بخشیدن و مرتب نمودن است و مفهوم گسترده‏اى دارد که تمام نظامات جهان را شامل مى‏شود ، اعم از نظاماتى که بر منظومه‏ها و کواکب آسمان حاکم است ، و یا آنچه بر مخلوقات زمینى ، مخصوصا انسان از نظر جسم و جان ، و اینکه بعضى از مفسران آن را تنها به نظام خاص دست و پا و چشمهاى انسان ، و یا راست قامت بودن او تفسیر کرده‏اند در حقیقت بیان مصداق محدودى از این مفهوم وسیع است .


امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 21 - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 478
دک : کوبیدن و هموار کردن است
توضیح : «دک» به معناى کوبیدن و هموار کردن است و دکّه و دکّان جایى است که براى عرضه اجناس، زمین آن هموار و مهیا مى‏شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 20 - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 478
«جَمًّا» : زیاد و انباشته است
توضیح : «جَمًّا» به معناى زیاد و انباشته است.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: من و هر کسى که یتیمى را تحت تکفّل خود قرار دهد، در بهشت در کنار هم هستیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 19 - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 475
أَکْلًا لَمًّا : کجا خوردن، بدون دقت
توضیح : «أَکْلًا لَمًّا» یعنى یکجا خوردن، بدون دقت در این که حلال است یا حرام و آیا مال دیگران به آن اضافه شده یا نه. «لَمًّا» مصدر «لممت» به معناى جمع و ضمیمه کردن است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 13 - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 475
صب : معناى ریختن است
توضیح : کلمه «صب» به معناى ریختن است، تعبیر بارش عذاب، شاید کنایه از عذاب پى‏درپى و مداوم باشد. «1»
چگونه خداوند در کمین نباشد در حالى که او از رگ گردن به ما نزدیک‏تر است؟ «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 9 - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 474
جابُوا : بریدن سنگ است
توضیح : «جابُوا»، به معناى بریدن سنگ است و کلمه «جواب» که از این ریشه است، به معناى قطع سؤال با پاسخ صحیح است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 9 - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 474
ثَمُودَ : اعراب ما قبل تاریخ گویند
توضیح : «ثَمُودَ» به اعراب ما قبل تاریخ گویند که در شمال عربستان ساکن بودند قومى که پیامبر آنها حضرت صالح بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 7 - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 474
عماد : ستون یا ساختمان بلند است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 58
  • >
  • >>