لیست لغت های عطيه سادات فيض
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 204 - تفسیر نور-ج1-ص322
لد : ..
توضیح : کلمه «لد» به معناى خصومت زیاد است و کلمه «أَلَدُّ» به کسى گفته مى‏شود که شدیدترین خصومت‏ها را دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 143 - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 484
شهادت : ...
توضیح : معناى صحیح" شهادت" در آیات قرآنى، تحمل (دیدن) حقائق اعمال مردم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 143 - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 487
وسط : ...
توضیح : بقره-143: معناى صحیح" وسط" بودن امت واسطه بودن امت بین رسول و مردم است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 143 - ترجمه جوامع الجامع، ج‏1
وسطا : ...
توضیح : بقره-143: «وسطا» اسمى است که صفت واقع شده است و منظور از آن میانه هر چیز است. و از این رو مفرد و جمع و مذکر و مؤنّث در آن یکسان است. [و در معنى «وسطا» دو احتمال است:].
1- «خیارا» یعنى شما را امت خوبى قرار داده‏ایم و علت این که به این معنى آمده این است که کناره‏هاى شى‏ء زودتر از وسطهاى آن دچار فساد و تباهى مى‏شود.
2- «عدولا» یعنى امت معتدل و جهت این معنى این است که وسط هر شى‏ء حد متوسط اطراف است و به یک طرف نزدیکتر از سایر اطراف نیست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 129 - مجمع‏البحرین ج : 4 ص : 26
عزیز : ...
توضیح :
قال المفسر: العزیز الملک بلسان العرب، و فتاها غلامها.
قوله: عزیز علیه ما عنتم [9/128] أی شدید یغلب صبره، یقال عزه یعزه عزا: إذا غلبه.
قوله: فعززنا بثالث [36/14] أی قوینا و شددنا ظهورهما برسول ثالث، و الاسم العزة، و هی القوة و الغلبة
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 129 - لسان‏العرب ج : 5 ص : 374
عزیز : ...
توضیح :
عزز: العَزِیزُ: من صفات الله عز و جل و أَسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا یغلبه شی‏ء، و قال غیره: هو القوی الغالب کل شی‏ء، و قیل: هو الذی لیس کمثله شی‏ء.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 123 - لسان‏العرب ج : 14
تجزی : ...
توضیح : -قال أَبو إِسحق: معنى لا تَجْزی نفس عن نفس شیئاً أَی لا تَجْزی فیه‏.
-قال الأَزهری: و معنى قوله لا تَجْزی نفسٌ عن نفس شیئاً، یعنی یوم القیامة لا تَقْضِی فیه نفْسٌ شیئاً: جَزَیْتُ فلاناً حَقَّه أَی قضیته.
-فسر أَبو جعفر بن جریر الطَّبَرِیُّ قوله تعالى: لا تَجْزی نفْسٌ عن نفس شیئاً، فقال: معناه لا تُغْنی.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.