لیست لغت های فرامرز ميرشکار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تغابن آیه 5 - ترجمه فرامرزمیرشکار
وبال : پیآمدسنگین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کوثر آیه 3 - ترجمه فرامرزمیرشکار
ابتر : کسی که راه به جایی نمی برد.
توضیح : «إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَر»
ترجمه اینجانب:بی گمان دشمن کینه وَرزِ تو راه به جایی نمی برد.
توضیح:
بیشتر مفسران، آیه را در مورد عاص بن وائل از بزرگ‌ترین دشمنان اسلام دانسته‌اند و برخی نیز افراد دیگری مانند عمرو فرزند عاص را مصداق آیه دانسته‌اند.
این تفسیر حداقل در کوتاه مدت، در مورد عاص صادق نخواهد بود؛ زیرا او فرزندی به نام عمرو عاص داشت که در تاریخ اثر‌گذار بوده و سال‌ها بر مصر حکومت کرده است و خود عمرو - که مصداق دیگری برای آیه به شمار آمده - نیز دارای فرزندانی بوده، از جمله فرزندش عبدالله که جانشین او شد و تا مدتی بر مصر حکومت کرد و منابع تاریخی تا چهار نسل پس از عمرو را ذکر کرده‌اند.

بنابر این، تفسیر به انقطاع نسل را می‌توان تنها این‌گونه پذیرفت که بگوییم؛ پیش‌بینی خداوند، بعدها و چندین نسل بعد محقق خواهد شد، همانگونه که عذاب قوم نوح، صدها سال بعد از وعده به عذاب رخ داد.

برخی از مفسران شیعه و سنی کلمه ابتر را به معنای دور شده از خیر دنیا و آخرت تفسیر کرده‌اند. این معنا از امام علی(ع) نیز نقل شده است: «ابتر یعنی؛ از ایمان و از هر خیرى بریده است».
برخی از مفسران، ابتر را به این معنا دانسته‌اند که یاد او از بین خواهد رفت.
نداشتن دین و نسب صحیح نیز در مورد این آیه ذکر شده است.
بازگردان پیشنهادی جمع اقوال گوناگون است که می تواند تفاسیرمختلف رابه طور اجمال نمایندگی نماید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کوثر آیه 3 - ترجمه فرامرزمیرشکار
شانئک : دشمن کینه ورز تو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
رحیم : بخشاینده
توضیح : بخشاینده ی مغفرتهاوشفاعتها وهدایتها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 156 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
مصیبه : رخداد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یونس آیه 70 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
متاع : دستآورد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 2 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
شر : آسیب،بد رسانی،ناگواری،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 1 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
فلق : شکافنده،شکافنده سیاهی شب،سپیده دمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 5 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
حاسد : بداندیش وبددل
توضیح : کسی که نمی تواندهرگونه خوبی را برای دیگران تحمل کند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.