از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 1 حزب : 1 جزء : اول سوره : حمد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر قرطبی
بسم الله : آغاز می کنم کارها را با نام خدا
 توضيح : امام صادق علیه السلام : بسم الله تاج سورهاست تنها در سوره برائت بسم الله نیامده و به فرموده علی علیه السلام به خاطر ان است که بسم الله کلمه امان و رحمت است و اعلام برائت از کفار و مشرکان با اظهار محبت و رحمت سازگار نیست و بسم الله نشانه توحید است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه قليچ خاني
الله :
 توضيح : اسم ذاتی که جامع همه کمالات میباشد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - القرآن الکریم
الرحمن : بسیار بخشنده- بسیار عطا کننده- هستی بخش
 توضيح : « رحمان » اشاره به رحمت عام و گسترده خداوند دارد که بر مؤمن وکافر افاضه می شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن الکریم( مهدی محمودیان)
الرّحیم : بسیار مهربان و صاحب بخشش
 توضيح : « رحیم» دلالت بر نعمت دائم و رحمت ثابت خداوند دارد که بر مؤمن افاضه می شود . « رحیم» اشاره است به رحمت خاص خداوند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ريحانه آشتياني - نسیم حیات
حَمد : وصف کمال وجمال
 توضيح : جنس حمدیاآن حمدمخصوص ازآن خدای رب العالمین است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - استاد بهرامپور
رحمن : بسیار بخشنده، هستی بخش [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فرامرز ميرشکار - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
رحیم : بخشاینده
 توضيح : بخشاینده ی مغفرتهاوشفاعتها وهدایتها [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه هندياني - آشنایی با قرآن جلد 2، مرتضی مطهری؛
لفظ جلاله الله : خدا، خداوند
 توضيح : الله یکی از نام های خداست. نامگذاری هائی که برای افراد و یا اشیاء می کنند گاهی از نوع علامت است و گاهی از نوع وصف.
در قسم اول گرچه اسماء خودشان دارای معانی هستند ولی معنای آن ها منظور نظر نگردیده; بلکه تنها برای تشخیص و بازشناسی این اسم گذاشته شده است و لذا حکم یک علامت را بیشتر ندارد. چه بسا در این گونه موارد معنای نام علاوه بر این که حکایت گر اوصاف صاحب نام نیست، ممکن است ضد آن هم باشد مثل آن که نام غلامان سیاه را کافور می نهادند! (بر عکس نهند نام زنگی کافور)
در قسم دوم نام، حکایت گر شانی از شئون صاحب نام است و صفتی از صفات او را بیان می کند.
پروردگار متعال نامی که صرفا جنبه علامت داشته باشد، ندارد و تمام نام های او، نمایان گر حقیقتی از حقایق ذات مقدس او است.
در قرآن کریم در حدود صد اسم برای خداوند آمده است که در واقع صد صفت است که نمونه آن ها را در همین سوره ملاحظه می نمائید: الله، رحمن، رحیم، مالک یوم الدین، ولی هیچ کدام جامعیتی را که این نام دارد، ندارند; چون آن ها هر کدام یکی از کمالات او را نشان می دهند ولی این نام، نمایان گر ذات مستجمع جمع صفات کمالیه است.
کلمه الله در اصل الاله بوده است و همزه بخاطر کثرت استعمال حذف گردیده است.
درباره ریشه لغت الله چند نظر وجود دارد بعضی گفته اند این کلمه از اله مشتق است و بعضی دیگر گفته اند که از وله گرفته شده است و اله فعال بمعنای مفعول است مانند کتاب بمعنای مکتوب.
اگر از اله مشتق شده باشد یعنی ذات شایسته پرستش که کامل از جمیع جهات است. چون موجودی که خودش مخلوق دیگری است و یا دارای نقص است; شایسته پرستش نخواهد بود، پس همین که گفته می شود الاله یعنی آن ذاتی که بگونه ایست که او را باید پرستش کرد و قهرا این معانی در این کلمه نهفته است، ذات مستجمع جمیع کمالیه و مبرا از هر گونه سلب و نقص.
و اگر از وله مشتق شده باشد، وله یعنی تحیر، واله یعنی حیران و یا بمعنی عاشق و شیدا است و از این جهت خداوند را الله گفته اند که عقل ها در مقابل ذات مقدسش حیران و یا متوجه و عاشق او و پناهنده به اویند.
سیبویه، از ائمه علمای صرف و نحو ادبیات عرب است و در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم هجری زندگی می کرده است. وی که در فن خودش نبوغ داشته و کتابش را که با الکتاب معروف است در این فن نظیر منطق ارسطو در منطق و مجسطی بطلمیوس در علم هیئت، شمرده اند و سخنش در ادب عربی سند محسوب می گردد و از طرفداران این نظر است که ریشه کلمه الله «وله » به معنای حیرت در مقابل عظمت و یا وله و عشق است:
مثنوی مولوی نظر او را نقل کرده و می گوید.
معنی الله گفت آن سیبویه یولهون فی الحوائج هم لدیه
گفت الهنا فی حوائجنا الیک و التمسناها و جدناها لدیک
مولوی آن حالتی را یاد آوری می کند که انسان دردی پیدا کرده و بیچاره گشته و بی اختیار بسوی نقطه ای روی می آورد وپناهنده می شود، او «الله » است!!
صد هزاران عاقل اندر وقت درد جمله نالان پیش آن دیان فرد
بلکه جمله ماهیان در موجها جمله پرندگان در اوج ها
بلکه جمله موج ها بازیکنان ذوق و شوقش را عیان اندر عیان
تنها انسان ها نیستند که در وقت نیاز بسوی او روی می آورند; ماهی های دریا در میان امواج و پرندگان در اوج آسمان ها; بلکه همان موج های بیجان هم نالان در پیش الله هستند!!
و احتمال قوی دارد که اله و وله دو لهجه از یک لغت باشد، یعنی اول وله بوده و بعد آنرا بصورت اله استعمال کرده اند; و وقتی آنرا بصورت اله تلفظ نمودند معنی پرستش هم پیدا کرده است; بنابراین معنی الله چنین می شود: آن ذاتی که همه موجودات; ناآگاهانه واله او هستند و او تنها حقیقتی است که شایستگی پرستش دارد.

ترجمه الله

می توان گفت که در فارسی لغتی مترادف کلمه الله که بشود جای آن گذارد نداریم، و هیچ کدام رساننده تمام معنی الله نیستند. زیرا اگر بجای الله «خدا» بگذاریم رسا نخواهد بود، چون خدا مخفف «خودآی » است و رساننده تعبیری است که فیلسوفان می کنند، یعنی «واجب الوجود» و یا شاید به کلمه غنی که در قرآن آمده است نزدیک تر باشد تا به الله. و اگر خداوند استعمال شود باز رسا نخواهد بود زیرا خداوند یعنی صاحب، و اگر چه الله خداوند هم هست ولی مرادف با خداوند نیت; خداوند یک شان از شئون الله است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : عای بود خیلی جامع وکامل بود آفرین
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد حسن (محمود) سبط الشيخ - تدبر شخصی
" ب " : استعانت و کمک است و ترجمه آن به فارسی " با " است .
 توضيح : با از حروف بوده معنای آن کمک و استعانت است .
ولی متاسفانه در تمام ترجمه ها " ب " آمده است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : لطفا منبع یا مصدر حرف "با" فارسی به معنیه "استعانت وکمک" ذکر نمایید.
ضمنا اصل زبان فارسی دری است وفکر نمیکنم بیشتر از 200 سال عمری دارد.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي کمالي
الله : همان معنی تمام وکمالی است که ازیک ذات پاک بی همتاولایزال انتظارهست.
 توضيح : جامع ترین کلمه ای است که درمعنایش تمام صفات ثبوتی خداوندراداراست ازقبیل:آفرینندگی وخالقیت،پرورش دهنده ورشددهنده وربوبیت،بخشندگی ورحمانیت،وهرآنچه خوبی که به ذهن قاصرمخلوق می رسد؛وتمام آنچه که به ذهن مخلوقات هم نمی رسد؛درهرصورت منظورتمام صفات ثبوتی است که دربطن این لفظ جلاله مستتراست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حامد مهاجرشيخي
الله : بسیار پرستیده شده
 توضيح : از ریشه "ألَه= پرستیدن" بر وزن "فَعّال" صفت مبالغه است که دلالت بر کثرت دارد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عطار : این برداشت "الّه بر وزن "فَعّال" صفت مبالغه" ؛ غیر صحیح وغیر علمی وسندی ندارد؛ وکاملا با قیاس و نظر شخصی مطابقه دارد!
اگه کلمه "الله" از ألّه بس
لا تألیه إلّا ألألّهیّة باید باشد؛
و لا إلاه(إله) إلّا أللّاه(الله) هیچ معنی ندارد.
الله ألف دارد = أل لّاه
وکلمة "الله"را ؛ إسم که الخالق البارئ برای خودش "إسم أعظم" إنتخاب کرد از أزل نه عربها نه کسی دیگری. "هو الله".
ودر دعاء "لا هو إلّا هو" معنی منطقی وعربی ندارد (نفی الاثبات وإثبات المنفی)؛ أمّا أهل عرفان با منطق وزبان عربی إستناد نمیکنند وإسم أعظم میدانند.
تبعات این برداشتها عواقب بر عقائد دیگران سنگینی دارد ودر روز قیامت باید پاسخگو باشد.
"ن والقلم ومایسطرون"
"ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره و لا کبیره الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ربک احدا"
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.