لیست پیام های آتنا رمضاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تین آیه 4 - دسته بندی انسانها براساس احسن تقویم
افراد انسان با این صلاحیت که خلقت آن در احسن تقویم است به دو دسته تقسیم می شوند:
1.کافر و طالح که از احسن تقویم خارج شده اند و خداوند درباره آنان می فرماید:
"ثم رردنه اسفل سافلین"
2.مؤمن و صالح که در فطرت اولی و تقویم احسن خود باقی مانده اند، چنانکه می فرماید:
"الا الذین امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون"
توضیح : برگرفته از آیات 6_4
قالب : اعتقادی گوینده : علامه طباطبایی(ره)
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 5 - سعادت و شقاوت
این عالم، عالم انسان سازی است، عده ای تکمیل می شوند و از این عالم بیرون می آیند و بعضی در این عالم می مانند و جهنمی می گردند.
توضیح : این پیام مربوط به آیات 6_5 می باشد.
قالب : اعتقادی گوینده : علامه طباطبایی(ره)
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 4 - سیر انسان
برای اینکه احسن تقویم انسان به سمت ایمان و عمل صالح سوق پیدا کند باید به محکمات در دین که توسط رسول بیان شده است جامه عمل بپوشاند.
توضیح : برداشتی است از آیات 4 تا 8.
قالب : اعتقادی گوینده : آتنا رمضانی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.