لیست پیام های فاطمه کيلاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 55 - غفلت
اموال و فرزندان فریب های دنیا هستند برای اینکه ما از خدا غافل بمانیم .
قالب : اخلاقی گوینده : فاطمه کیلانی
منبع : موضوع اصلی : پول
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب اخلاقی است.