لیست پیام های مجيد مهري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 18 - ویژگی هدایت یافتگان
"توحید با معاد "و "نماز با زکات "و "نماز با معاد "و "زکات با معاد" همگی از شروط ایمان وهدایت بسوی خداوند است .
قالب : اعتقادی گوینده : مجید مهری
منبع : تدبر من موضوع اصلی : میزان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 47 - وسوسه فخر فروشی ونزدیکی به طاغوت
تکبر، غرور و فخر فروشی ، مرز طاغوت است حتی در آستانه جهاد در راه خداوند.
قالب : اخلاقی گوینده : مجید مهری
منبع : تدبر من موضوع اصلی : وسوسه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.