لیست پیام های مسعود مرآتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 171 - معجز
همین یک آیه به تنهایی می تواند مصداقی برای معجز بودن قران دانست.
قالب : اعتقادی گوینده : مسعود مرآتی
منبع : موضوع اصلی : ویژگی های قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 126 - دنیا
به نظر من بیشتر آیات قران تقابل دنیا و آخرت است. یا باید دنیا را بخواهیم یا آخرت را. و جز این راهی وجود ندارد. هر کس در دنیا بیشتر سختی بکشد در آخرت راحت تر خواهد بود. امام علی (ع)
قالب : اعتقادی گوینده : مسعود مرآتی
منبع : قرآن موضوع اصلی : پاداش اعمال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : البته می توان دنیا را در کنار آخرت داشت زیرا داشتن دنیا در صورتیکه انسان از خدا غافل نشود و دنیا را در راه رضای الهی مصرف نماید باعث خیر بیشتر در آخرت می شود.
ولی بسیار سخت است.
  سوره بقرة آیه 115 - مفهوم کلی
مفهوم کلی مالکیت مطلق خداوند است. و هیچ کس شریک در ملک او نیست.
قالب : اعتقادی گوینده : مسعود مرآتی
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 102 - ضرر
مفهوم کلی آیه 102 این است که نباید از سخنان شیاطین پیروی کنیم زیرا در این صورت به خودمان ضرر رساندیم اما درک این ضرر ساده نیست و برای همین اصولا عکس کار فوق را انجام می دهیم.
قالب : اعتقادی گوینده : مسعود مرآتی
منبع : قران موضوع اصلی : اراده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.