لیست پیام های tفيروزه جهانيان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 37 - جدایی خبیث و طیب
خدا ناپاکان را با هم به جهنم میاندازد و خوبان جدا میشوند
قالب : لغوی گوینده : tفیروزه جهانیان
منبع : موضوع اصلی : خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب اعتقادی است.
  سوره انفال آیه 36 - انفاق اموال کافران
کافران به جهت سد راه خدا مالشان را میبخشند مالشان از بین میرود حسرت مالشان میماند و شکست خورده وراهی جهنم میشوند
قالب : لغوی گوینده : tفیروزه جهانیان
منبع : فکر موضوع اصلی : ضلالت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 35 - دست و سوت کنتار کعبه
کعبه محل نماز نه دست و سوت
قالب : لغوی گوینده : tفیروزه جهانیان
منبع : فکر موضوع اصلی : باطل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.