لیست پیام های بنده خدا بنده خدا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 64 - روش تبلیغ
این آیه دلالت دارد بر اینکه در محاجّه کردن و استدلال آوردن با مخالفین، باید در ابتدا به سراغ اصول اصلی مشترک رفت. زیرا اگر مبنای بحث مورد قبول طرفین باشد، به راحتی می توان در ادامه به توافق رسید.
قالب : اجتماعی گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : تبلیغ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 64 - پذیرش دین
این آیه به صراحت می گوید که پذیرش دین باید از روی اختیار باشد و اجبار در آن اثری ندارد.
مشابه این آیه، آیه 256 سوره بقره است که می فرماید: «لا اکراه فی الدین»
قالب : اعتقادی گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : آیین- دین- شریعت- مذهب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) بختیاری : فکر نکنم این باشه
اِکراه به معنای واداشتن کسی با تهدید و زور به کاری می باشد
در دین هیچ کس ( در دین ) یعنی کسی که دین اسلام دین او است به زور و اجبار نباید کاری کند و این بدان معنا نیست که اگر کاری را بخواهد انجام دهد و اگر نخواهد انجام ندهد بلکه هر کس مسلمان است قواعد مسلمانی را رعایت کند .
البته این که شما فرمودید در صورتی است که دارای قرینه باشد .
  سوره آل عمران آیه 64 - ریشه دین
این آیه می گوید که ریشه و مغز اصلی تمام ادیان با اختلاف مراتبشان، توحید در خالقیت و ربوبیت بوده است و هدف آنها نیز برقراری این توحید در ذهن ها و اعمال انسان چه بطور فردی و چه اجتماعی بوده است.
قالب : اعتقادی گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : توحید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 2 - انفاق نکردن
این آیه می گوید که بی توجهی منکران معاد به یتیمان برای آنان عادت شده است و هیچ وقت یتیمان را اکرام نمی کنند.
وای به روزی که گناه عادت انسان شود.
قالب : تفسیری گوینده : بنده خدا بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : بخل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 - مذمت تکذیب گران
این آیه به دو شکل تکذیب گران را مذمت می کند:
1- روی سخن را به آنان نکرده و به پیامبر (ص) خطاب می کند و این نشان می دهد که آنان به علت کفرشان لیاقت مخاطب قرارگرفتن خداوند را ندارند.
2- از فرد تکذیب گر نام و صفتی به میان نیامده است بلکه از او با عنوان کسی که یاد کرده است و این نشان می دهد که چقدر آن فرد به علت کفرش حقیر است که لیاقت ندارد تا حتی یک صفت و یا نامش ذکر شود.
قالب : تفسیری گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : تکذیب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 - انکار دین
این آیه افرادی را مذمت می کند که تکذیب دین کار همیشگی شان است و در نتیجه همه دین را تکذیب می کنند. فعل مضارع (یکذّب) دلالت بر این معنا دارد.
قالب : تفسیری گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : تکذیب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قریش آیه 3 - ارزش کعبه
در این آیه نامی از کعبه برده نشده است و فقط نام خانه آمده است. شاید به دلایل زیر:
1- چون این سوره و سوره فیل با هم هستند در نتیجه ذکر کعبه در سوره قبل آمده است و چون فضای بحث همان بوده است در نتیجه دیگر نام کعبه را نیاورده است.
2- مایه ی حیات زندگی قریش، خانه کعبه بوده است چون این خانه برای همه مورد توجه بوده است در نتیجه با آمدن نام خانه خدا همه متوجه کعبه می شدند.
3- خانه کعبه به خودی خود ارزشی ندارد و تنها به واسطه اتصال به خداوند دارای ارزش است. در نتیجه فقط نام خانه آمد تا ارزش اصلی را برای خداوند بداند.
این سه مطلب با هم مخالفتی ندارند و ممکن است مراد هر سه مطلب با هم بشند.
قالب : اعتقادی گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : کعبه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قریش آیه 3 - نفی ربوبیت غیر خدا
این آیه خداوند را ربّ کعبه می داند و می گوید که ربّ این خانه را عبادت و پرستش کنید. شاید دلیلش این باشد که کعبه در گذشته محل اجتماع بت ها و مرکز بت پرستی بوده است و خداوند می گوید که فقط او ربّ است و صاحب این خانه است فلذا باید این خانه از بت پاک شود و صاحب این خانه که خداوند دارای ربوبیت است، عبادت شود.
قالب : تفسیری گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : ربوبیت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قریش آیه 3 - عبادت قرآن
این آیه می گوید که عبادت و پرستش خداوند باید همیشگی باشد و نباید موقتی بشود که گاهی خدا پرستش شود و گاهی غیر خدا. فعل مضارع (یعبدوا) دلالت بر این معنا دارد.
قالب : تفسیری گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : عبادت- پرستش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 15 - انذار از معاد
در این سوره در بسیاری از موارد گفته است وای بر مکذبین در آن روز. اولا روز را مشخص نکرده است که کی است و ثانیا نگفته است که چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد که موجب اظهار تاسف می شوند. این پنهان کاری و اجمال سخن گفتن سبب هولناکی و ترس افراد از آن روز می شود تا شاید ایمان بیاورند.
قالب : اخلاقی گوینده : بنده خدا
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : معاد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>