لیست پیام های کورش فردين
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره احزاب آیه 72 - چیستی امانت
بسمه تعالی در خصوص چیستی این امانت گروهی به عقل نسبت داده اند، گروهی به اختیار .اما با توجه به آیه 18 سوره نمل عقل و شعور مختص ما نیست. و باز با توجه به آیه 20 و 21 سوره نمل هدهد دارای اختیار بوده که حضرت سلیمان نبی برای نبودن او دلیلی روشن طلب می کند که اگر نداشته باشد او را به شدت مجازات خواهد کرد. و سر او را خواهد برید. پس این امانت چیست که وقتی مروچه به افراد تحت امر خود بی شعور بودن انسان را یاد آور می شود ، نبی خدا به تبسم در می آید و ضمن سپاسگذاری از خدا طلب بودن در میان بندگان شایسته را در خواست می نمایند. در زیل آیه 21 مومنون این حقیر نردبانی معرفی نموده ام . که از کالانعام بل هم اضل تا انسان اشرف مخلوقات توضیح داده شده . در این نردبان همانطور که دیده می شود . درجه آزادی مخلوقات دیگر محدود و مشخص است . اما انسان آزاد در انتخاب محدوده وسیع کالانعام بل هم اصل تا اشرف مخلوقات است . این درجه از آزادی و شناخت مسیر بالا رفتن از این نردبان و درک جایگاه اشرف مخلوقات برای بهره بردن از ولایت همچون نحل که ملکه خود را چون دری در میانه خود همواره یاری می رسانند. و وجود او را محل اجتماع خود می کنند .امانتی است که ما به آن تن داده ایم . برای بهره مندی همگان ، از دست رنج خود همچون نحل و از سوی دیگر قر آن در آیات متعدد از فساد قوم یهود نام می برد. این فساد چیست. و چرا مزمت قوم یهود در قر آن بسیار دیده می شود. در پاسخ باید گفت انسدادی است که این قوم در این نردبان ایجاد نموده و پله نملی را خود تصاحب نموده و بالاتر را بر نمی تابد. و برای نبودن جوامع در پله بالا تر از نملی به شدت تلاش می کند. و نسخه بودن در کالانعام بل هم اضل را با استفاده از بر نامه ریزیهای خود از مسیر علم ، بخصوص علوم انسانی و بالاخص اقتصاد به جهت بهره برداری خود از کلیه جوامع بشری تجویز نموده است. و فرد جز با یاری گرفتن از حکومت دینی با جامعه سازی انسانی - الهی از مسیر سیستمهای حکومتی دقیق بر مبنای کرامت انسانی تکلیف پایه نه منفعت محور، توان برون رفت از این حصار یهود ساخته را نداشته تا در حصن حصین لا اله الی الله با شروط ذکر گردیده توسط امام رضا (ع) وارد شود. و در ورود به حصار لا اله الی الله است که سعادت دنیا و آخرت را در آغوش خواهد کشید. و تبار ک الله احسن الخالقین .
قالب : تفسیری گوینده : کورش فردین
منبع : آیات 18 تا 22 سوره نمل و پیام این حقیر در زیل آیه 21 مومنون موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 21 - عبرت گفته شده چیست
بسمه تعالی
باکمی دقت در آیات مربوط به چهار پایان خداوند منان مطلبی را به وضوح عنوان می نمایند. که دقت در آنها ،بسیار ضروری است و عبرت گفته شده در این آیات در منافع این حیوان برای انسان خلاصه نمی شود . همانطور که در آیات دقت در خلقت موجودات به ما دستور داده شده دقت در خلق و خوی جانوران نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظر بنده حقیر عبرت عنوان شده بیشتر در این خصوص که آیاتی انسانها را با چهار پا حتی بدتر مقایسه می نماید . باید مورد کاووش قرار گیرد. در این خصوص بنده به رفتارچهار نوع از جانوران اجتماعی که در قر آن سوره به نام آنها موجود است دقت نموده ام. و برای پی بردن به عبرت فرموده شده در قر آن تعهد افراد در جامعه نسبت به جمع خود را در هر چهار گروه مقایسه می نمایم. ابتدا انسان ، انسان اشرف مخلوقات نام دارد . ولی قر آن در بعضی آیات بعضی را از چهار پا هم پست تر نامیده بااین توضیح پی به مراتب مختلف شرف در انسانها می بریم. لاجرم باید شرف موجودات را نسبت به هم بسنجیم. در چهار پا با وجود زندگی در گله به دلیل توجه بیش از اندازه به ذخیره کردن (چرانمودن )و خوردن (نشخار نمودن) نوعی توجه به منافع شخصی دیده می شود. که فرصتی برای توجه به دیگر اعضاء گله به او نمی دهد . بطوری که اگر قصاب شروع به ذبح هم گله ای او بنماید . او در عین دیدن و شنیدن بدون داشتن تفکر برای رسیدن به این موضوع که نوبت او هم خواهد رسید . به چرا نمودن یا نشخوار ادامه می دهد و یاری که هیچ حتی کوچکترین اعتراضی هم نمی کند. اما این پست ترین مرتبه شرف در مخلوقات نیست . چرا ؟ چون چهار پا شاید برای شهوات خود با هم نوع بجنگدو جز منافع خود نبیند. اما تقلب ،زیر آب زنی و تبانی و امثالهم برای بهره بردن از منافع دیگر اعضاء کله را هم نمی پذیرد. پس بل هم اضل با صفاتی که ذکر شد بر سینه بعضی افراد انسان نما نصب می گردد که دارای این نوع صفات هستند. اما در ادامه باشرف تر از چهار پا ،"نمل" یا مروچه می باشد، که علاوه بر همکاری و مساعدت با دیگر اعضاء کلونی خود اقدام به دفاع از کلونی هم می نماید. اما دفاع همراه از جان گذشتگی نیست. در ادامه "نحل " یا زنبور عسل به جز خصوصیات مروچه در دفاع از جان نیز می گذرد. پس از شرف بالاتری نسبت به مروچه بر خوردار است . اینجا سوالی پیش می آید . مگر از جان عزیزتر هم وجود دارد. که گذشت از آن همراه با مدال "اشرف مخلوقات" است که بر گردن انسان آویخته شود؟ در جواب باید گفت آری از جان عزیزتر گذشتن از جگر گوشه و نزدیکان شیرینتر از جان است. و اینجا فلسفه واجب شدن حج مشخص می شود. ابراهیم نبی (ص) در پیری خدا با داستانی پند آموز به او اسماعیل (ع) را هدیه فرمود . و به او دستور ، دل کندن از فرزند شیرین و رها نمودن او در بیابان حجاز را می دهد. و ابراهیم بی درنگ عمل می کند. در ادامه پس از برومند شدن فرزند رشید به او دستور رفتن به نزد آنها می دهد. و او اطاعت می کند. با دیدن جوان برومند دستور ذبح او را می دهد. و او با وجود شیطنتهای شیطان رجیم اطاعت می کند. تا در پایان سر بلند از این امتحان خارج می شود. اینجا بود که امامت به او در سن کهولت اعطا شد . ونیزدانستن این داستان با بخشی از مناسک حج برای فهمیدن معنای تسلیم نهفته در اسلام بر هر مسلمان مستطیع به همراه رفتن و دیدن مکانهای وقوع داستان واجب گردیده.. در اینجاعبرتی دیگر که نشان از حقانیت امامت در تشیع است . رخ می نماید،هم در اجتماع با شرفین مخلوقات که عدم پراکندگی آنها در وجود مر کزیت حول محور ملکه خلاصه می شود. هم در وجود حسین ابن علی (ع) که به زیبایی گرفتن نشان اشرف مخلوقات را به اجرا در آورد. و با فدا نمودن همه نزدیکان و عزیزان و همچنین جان خود آن هم با اعلام این نکته که این کار به جهت اصلاح امت جدم به وقوع پیوست تا به قیامت در مسیر امامت ،نور افکنی عظیم نسب نمود. آری با رفتن به حج مسیر امامت برای ما با گذشتن از نزدیکان برای اصلاح جامعه نمودار می شود. و در ضمن معنای تسلیم بصورت بصری و ملموس فهمانده می شود. در ادامه نکته جالبی خود نمایی می کند. و آن امتحان متعدد بزرگان طول تاریخ و همچنین انقلاب ما از انتقال از شرف نحلی که گذشتن از جان خود برای هدف والای اسلام است . برای رسیدن به اشرف مخلوقات خود نمایی می کند. که بعضی چون عباس ابن علی ،امام خمینی و ... با گذشتن راه به اشرف مخلوقات جستند. و خیلیها چون ذبیر،ونیز بعضی هم عصران ما رفوزه شدند.و جالب آنکه با رفوزه شدن . علاوه بر راه نیافتن به جایگاه شریفترین مخلوقات با کمال تعجب همگی به نزول در مرتبه بی شرفی کالانعام بل هم اضل تن دادند. و چه عبرتی از این بالاتنر برای جامعه که امام خود را بشناسد. و بتواند خط کش برای عملکرد خود و نیز بزرگان قوم خود داشته باشد.
قالب : تفسیری گوینده : کورش فردین
منبع : آیات 142 انعام و179اعراف و 66 نحل و 54 طه44 فرقان موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) حاجی احمدی : سلام
عنوان خوبی برای مطلب، انتخاب نشده شده است.
کسی که در صفحه اول؛ این عنوان را می بیند راهنمایی نمیشود که مطلب در چه بحث است. یعنی چه که "عبرت گفته شده چیست.
داوران محترم هم که ماشاء الله فقط تائید می کنند. حداقل خودتان اصلاح می کردید.
  سوره طور آیه 34 - انسان نه تنها در حرف بلکه در عمل هم خلاف قرآن مجید نمی تواند به رشدی نا ئل آید
ا در نظر گرفتن آیات تحدی قرآن مجید که اگر جن و انس جمع شوند یک سخن مانند آنچه قر آن فرموده نمی توانند بیاورند- . و با دقت در آیه 282 سوره بقره تجلی این عجز بشر به وضوح در اقتصادو فرهنگ نمایان است . کل بشر علمای خود را تربیت و نخبگان علم اقتصاد مقالات خود را به مراکز ی چون ISI و دیگر پایگاههای علمی ارسال می نمایند.تا نظام سلطه در جمع بندی ، شاید هم به کمک شیاطین جنی بتواند با یک حرف خلاف فرمایش قرآن ، بشر را از مجرای توجه به منافع شخصی خود و نه دقت درحق الناس به رشدی برسانند . و چه زیبا همواره به درو دیوار وجود اثابت می کنند. .و بجای پیشرفت به چه انحطاطی -نه فقط در اقتصاد بلکه در فرهنگ ناشی از این دیدگاه -رسیده .این انسان مغرور به هوش و زکاوت که در طول تاریخ هیچگاه نه فقط انسان بلکه چهار پایان هم به این حد از انحطاط نرسیده بودند. و ببینیم معضلات فرهنگی ایجاد شده توسط همین یک حرف خلاف قر آن را .و ببینیم ظلم و جور ناشی از این یک حرف چگونه بنیان همه چیز را بر هم زده . و در مقابل خوب بنگریم ارتباط و انسجام کلیه آیات قر آن مجید را که هر آیه ای آیه دیگر را بخوبی پشتیبانی می کند .و چه زیبا با دقت در کلیه عالم به یک حرف راهنمایی می شویم و آن یک حرف الله(جل جلاله)است و بس .
قالب : اجتماعی گوینده : کورش فردین
منبع : موضوع اصلی : تأویل قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 282 - دین
چگونه عزیزان "دین "را به قرض و وام ترجمه می کنند . آیا مسئولیتی که از سوی نظام اسلامی به شخصی سپرده می شود . دین بر ذمه او نیست آیا نباید طبق دستور صریح قر آن زمان سپردن مسئولیت به مسئولین در هر سطح به این روش از آنها نوشته ای یا تعهدی اخذ نمود.تا در صورت تخلف تعهد املا شده توسط خود آنها ملاک برخورد با آنها باشد.
قالب : اجتماعی گوینده : کورش فردین
منبع : تدبر موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.