لیست سوال های سيدمحمدعلي سيدموسوي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ناس آیه 1 - سوره ناس و فلق
چرا به سوره های ناس و فلق معوذتین می گویند؟
قالب : روایی گوینده : سیدمحمدعلی سیدموسوی
منبع : موضوع اصلی : ویژگی های قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : برای آنکه برای دفع خطرات و به عنوان تعویذ استفاده می شود.
  سوره قدر آیه 1 - نزول قرآن
قرآن به چند صورت بر پیامبر نازل شده است؟
قالب : تفسیری گوینده : سیدمحمدعلی سیدموسوی
منبع : موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : قرآن به یک صورت بر پیامبر نازل شده است.
2) زمانی امیرزکریا : قرآن، دو گونه بر رسول خدا «صلی الله علیه و آله و سلم» نازل شده است: دفعی و تدریجی.
علامه طباطبایی «رحمة الله علیه» درباره نزول تدریجی و دفعی قرآن می فرماید: قرآن کریم دارای یک حقیقت والا، روح باطنی و وجود بسیط است؛ همانگونه که واجد یک حقیقت تفضیل یافته و جزءجزء شده در قالب الفاظ و کلمات است. یک بار همان حقیقت بسیط و روح کلی قرآن، از لوح محفوظ - که مرتبه ای از علم الهی است - به صورت دفعی بر جان و روان پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» تجلی کرد و بار دیگر همان حقایق پس از پذیرش قالب الفاظ و واژگان و آیه ها، در مدت رسالت نبوی، متناسب با نیازهای هدایتی امّت بر قلب و روح پیامبر «صلی الله علیه و آله و سلم» جاری و نازل شد تا به مردم ابلاغ شود. (ترجمه تفسیر المیزان، ج2، ص 20-24)
نزول قرآن در شب قدر به صورت دفعی و یکباره بوده است.