بخش دانلود
عبارت :
فهرست برنامه ها کلاس‌های تدبر در قرآن کریم (حجت الاسلام مرتضوی نیا)
 انکار معاد از طرق مختلف و طغیان به خاطر نبود باور به معاد
 مقابله با طغیان در برابر خدا و دعوت به خشیت از او
 هشدار و انذار کسانی که خود را از هدایت قرآنی بی نیاز می بینند.
 انذار وحی الهی؛ آگاهی انسان از دستاورد خود در روز قیامت
 تاکید بر لزوم جدی گرفتن حرکت به سوی پروردگار و ملاقات با او
 تثبیت قلب پیامبر (صلی الله و علیه و آله) و تشدید تهدید کافران
 تاکید بر قدرت خدا برای حفظ و بازگرداندن انسان و هشدار به منکران مکّار
 راهنمایی پیامبر (صلی الله و علیه و آله) برای حفظ روند تذکر وحیانی و هدایت مردم به سوی بهره مندی از آن
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 4
  • >
  • >>