امیر تهم
[ همه پیام ها ] پیام های امير تهم (1 مورد)
  سوره نساء آیه 92 - ندارد
یکی از پیامهای این آیه این است که خداوند می فرماید پرداخت دیه به خانواده کافر مومن کشته شده لازم نیست زیرا کافر از مسلمان ارث نمی برد و در حقیقت با این دستور مانع تقویت بنیه مالی کافران بوسیله مسلمانان میشود ولی افسوس که هم اکنون در جهان اسلام بسیاری از دولتهای به ظاهر مسلمان روابط مالی بسیار گستردهای با کشورهای مستکبر و زور گویی دارند که همان منابعی که از کشورهای مسلمان بدست می آورند را برعلیه خود آنها و یا کشورهای مسلمان مظلوم دیگر مانند فلسطین ، افغانستان و ... بکار میبرند.
[ همه نکته ها ] نکته های امير تهم (2 مورد)
  سوره یوسف آیه 79 - ن
از این آیه استفاده میشود که تنها شخص مجرم و خلافکار باید به سبب جرمش مجازات شود و اگر غیر از این صورت گیرد ظلم صورت گرفته است که متاسفانه در سطح جامعه بعضاً شاهد هستیم که گناه برادر را به پای برادر یا گناه پدر را به پای پسر مینویسند حتی در رده های بالای مملکتی (و لا تزر وازرة وزر اخری)

توضیح : مشکلش چیست؟؟؟؟؟

  سوره نساء آیه 148 - رسوایی ظالم
به نظر من یک نکته در این آیه مبارک این است که با توجه به اینکه خداوند متعال در سایر آیات دستورات زیادی نسبت به عدم اشاعه بدگویی و غیبت و تهمت و ... در جامعه دارد اما با این دستور مشخص می کنند که ظلم به بندگان خداوند تا چه اندازه بد و زشت است که در مقابل آن حتی میتوان یک عمل ناپسند دیگر را که در سایر موارد دستور بر منع آن شده است برای رسوایی ظالم و دریافت حق مظلوم انجام داد
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های امير تهم (2 مورد)
  سوره فصلت آیه 53 - ترجمه آیت الله مکارم
ما به زودى آیات و نشانه هاى خود را در آفاق و اطراف جهان ، وهمچنین در درون جـان خـود آنـها، به آنان ، نشان مى دهیم ، تا براى آنها روشن شود که خداوند حق است.آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است
  سوره فصلت آیه 53 - ترجمه الهی قمشه ای
ما آیات قدرت و حکمت خود را را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملاً هویدا و روشن میگردانیم تا ظاهر و آشکار شود که خدا بر همه موجودات عالم پیدا و گواه است کفایت از برهان نمیکند
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های امير تهم (1 مورد)
  سوره فصلت آیه 53 - برگزیده تفسیر نمونه
(آیات آفاقى)) همچون آفرینش خورشید و ماه و ستارگان با نظام دقیقى که برآنها حاکم است ، و آفـریـنـش انـواع جـانـداران و گـیـاهـان و کوهها و دریاها با عجائب و شگفتیهاى بى شمارش ، و مـوجـودات گوناگون اسرارآمیزش ، که هر زمان اسرار تازه اى از خلقت آنها کشف مى شود هریک آیه و نشانه اى است بر حقانیت ذات پاک او!.
و ((آیـات انـفـسـى)) همچون آفرینش دستگاههاى مختلف جسم انسان و نظامى که بر ساختمان حیرت انگیز مغز و حرکات منظم قلب و عروق و بافتها و استخوانه،و انعقاد نطفه و پرورش جنین در رحـم مادران ، و از آن بالاتر اسرار و شگفتیهاى روح انسان مى باشد که هرگوشه اى از آن کتابى است از معرفت پروردگار و خالق جهان !.
و در پایان این آیه این بیان لطیف و جالب را با جمله زیبا و پرمعناى دیگرى تکمیل کرده ، مى افزاید: ((آیـا کـافـى نیست که پروردگارت بر هر چیز شاهد و گواه است)) (اولم یکف بربک انه على کل شى شهید).
چـه شـهادتى از این برتر و بالاتر که با خط تکوین قدرت خویش را بر پیشانى همه موجودات نوشته است ، بر صفحه برگهاى درختان ، در لابلاى گلبرگه، در میان طبقات اسرارآمیز مغز، و بر روى پـرده هـاى ظریف چشم ، بر صفحه آسمان و بر قلب زمین ، و خلاصه بر همه چیز نشانه هاى توحید خود را نوشته و گواهى تکوینى داده است.