امین محبی فر
[ همه پیام ها ] پیام های امين محبي فر (1 مورد)
  سوره حمد آیه 1 - عظمت امام علی علیه السلام
نقل است از امام علی علیه السلام با چنین مضمونی که همه قرآن در سوره حمد خلاصه شده و کل سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم آن خلاصه شده وکل بسم الله الرحمن الرحیم هم در حرف ((ب)) آن خلاصه شده و من آن نقطه ((ب)) هستم

توضیح : قرآن کریم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه که اگر حرف((ب)) و یا نقطه آن نباشد شروع قرآن با نقص آغاز میشد یعنی اگر قرار باشد از مفاهیم قرآن چیزی عایدمان باشد باید نصبت به امام علی علیه و السلام و اهل بیت در کل ، معرفت داشته باشیم آنجا که پیامبر صلی الله و علیه و آله فرمود : انا مدینه العلم و علی بابها که شرط رسیدن به علم نبی لازمه اش داشتن معرفت نصبت به امام علی علیه السلام و قبول ولایت ایشان است .