فرزانه موسوی
[ همه نکته ها ] نکته های فرزانه موسوي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 65 - قانون شکنی
هر قانون شکنی مجازات دارد

توضیح : شکستن قانون و زیر پا گذاشتن آن جرم حساب می شود و باید مجازات شود

[ همه سوال ها ] سوال های فرزانه موسوي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 31 - الاسمائ
لطفا مفهوم ساده تری از الاسماء در آیه 31 سوره بقره را بیان کنید

توضیح : توضیح ساده و بیشتری مورد نیاز است

[ همه لغت ها ] لغت های فرزانه موسوي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 49 - کباب استاد ابولافضل بهرام پور
یسوم : تحمیل شکنجه می کند
 توضيح : فرعون قوم بنی اسرائیل را تحمیل شکنجه می کرد