امید شیروانی آزاد
[ همه پیام ها ] پیام های اميد شيرواني آزاد (110 مورد)
  سوره انفال آیه 3 - بخشش الهی
مؤمن، دارایى خود را بخشش الهى مى‏داند، نه محصول دسترنج خویش و این عقیده، گذشت و انفاق را بر او آسان مى‏کند. «ممّا رزقناهم ینفقون»

  سوره انفال آیه 2 - شک در ایمان
آنکه با شنیدن نداى اذان و آیات الهى بى‏تفاوت باشد، باید در کمال ایمان خود شک کند. «انّما المؤمنون اذا ذُکر اللّه وَجِلَت»
  سوره انفال آیه 1 - سوال از پیامبر در مورد انفال
سؤال مردم درباره‏ى انفال و پاسخ پیامبر صلى الله علیه وآله به آنان، نشان‏دهنده‏ى دخالت اسلام در شئون اقتصادى جامعه است. «یسئلونک...»
[ همه نکته ها ] نکته های اميد شيرواني آزاد (101 مورد)
  سوره علق آیه 1 - انسان
پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود: اولین بار که جبرئیل بر من ظاهر شد، فرمود: بخوان، گفتم: نمى‏توانم، بعد از سه بار مرا فشار داد، دیدم مى‏توانم بخوانم.(16)
در تفسیر نوین مى‏خوانیم: آنجا که به مسئله آفرینش انسان نظر دارد، خداوند، خود را کریم خوانده: «ما غرّک بربّک الکریم الّذى خلقک»(17) ولى آنجا که موضوع خواندن و یادگیرى و قلم مطرح است، خود را اکرم خوانده است. «اقرأ و ربّک الاکرم الّذى علّم بالقلم»
از افتخارات اسلام این است که کارش را با قرائت و علم و قلم شروع کرد و اولین فرمان خداوند به پیامبرش فرمان فرهنگى بود. خواندن لوحى که براى اولین بار در برابر پیامبر باز شد، منظم و مکتوب بود.
در فرمان اقرء این نکته نهفته است که آنچه بر تو نازل خواهد شد، خواندنى است، نه فقط دانستنى.
براى کلمه «علق» چند معنا شده است:
الف) چسبنده و مراد آن است که حضرت آدم از گل چسبنده آفریده شد و یا نطفه مرد شبیه زالو به نطفه زن مى‏چسبد.
ب) به معناى خون غلیظ و بسته باشد که معمولاً این معنا مطرح است.
آنکه از خون بسته انسان مى‏سازد، بر شخص درس ناخوانده فرمان اقرء مى‏دهد.
آغاز تحصیل علم باید با نام خدا باشد. «اقرء باسم ربّک» فارغ التحصیلان نیز باید در راه او باشند. «فاذا فرغت فانصب و الى ربّک فارغب»
  سوره غافر آیه 7 - ندارد
مرحوم علامه طباطبایى مى‏فرماید: عرش، حقیقتى از حقایق و امرى از امور خارجى و مرکز تدبیر امور جهان است
  سوره غافر آیه 6 - عرش
در آیات قبل خواندیم که مردم در برابر دعوت انبیا دو دسته شدند و لذا گروهى مورد مغفرت قرار مى‏گیرند و گروهى با قهر الهى رو به رو هستند. این آیه دعاى فرشتگان و حمایت آنان را از گروه اول بیان مى‏کند.
عرش چیست؟
در قرآن بیست مرتبه به عرش خدا اشاره شده است. در لغت، «عَرش»، تختِ پایه بلند و «کرسىّ» تخت پایه کوتاه است. وقتى مى‏خوانیم: «وسع کرسیّه السموات و الارض» کرسى او هستى را در بر گرفته، پس عرش او چگونه است؟
عرش یا کنایه از مرکز قدرت الهى است و یا مرکز صدور احکام الهى و مراد از «حاملان عرش» فرشتگانى هستند که تعدادشان هشت نفر معرّفى شده است. «یحمل عرش ربّک فوقهم یومئذ ثمانیة
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد شيرواني آزاد (143 مورد)
  سوره علق آیه 2 - راهنما
انسان را از خون بسته اى خلق کرد.
  سوره آل عمران آیه 12 - با راهنمایی
به آنان که کفر ورزیده اند بگو: به زودى [در دنیا ]مغلوب مى شوید، و [در قیامت ]به سوى جهنّم محشور خواهید شد; و چه بد بسترى است!
  سوره آل عمران آیه 11 - با راهنمایی
[عادت اینان ]مانند عادت آل فرعون و کسانى است که پیش از آنان بودند; آیات ما را تکذیب کردند، پس خدا آنان را به سبب گناهانشان مؤاخذه کرد، و خدا سخت عقوبت است
[ همه لغت ها ] لغت های اميد شيرواني آزاد (18 مورد)
  سوره غافر آیه 4 - تفسیر نمونه
جدل :
 توضيح : «جدل» در لغت به معناى تاباندن طناب است
  سوره یونس آیه 26 - تفسیر نور
قَتر : غبار، دود و خاکستر.
  سوره یونس آیه 26 - تفسیر نور
«رَهَق» : پوشاندن اجبارى
[ همه صرف ها ] صرف های اميد شيرواني آزاد (1 مورد)
  سوره توبة آیه 90 - تفسیر راهنما
«مُعذّرون»
 توضيح : به اصطلاح ادبیات عرب، یا از باب تفعیل است که عذر دروغ آوردن است و یا از باب افتعال و عذر واقعى داشتن است.